Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 2, 7 - 13, 28.12.2019

Öz

Kaynakça

 • [1] Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tarafından Hazırlanan Balıkçılık Kıyı Yapıların Envanteri, (2016), Ankara, Türkiye.
 • [2] Günbak A.R., Gökçe K.T., Güler I., Sedimentation and erosion problems of Yakakent Fishery Harbor. Coastal Engineering Proceedings, 1 (23), 1992.
 • [3] Kawaguchi T., Hashimoto O., Mizumoto T., Kamata A., Construction of offshore fishing port for prevention of coastal erosion. Coastal Engineering Proceedings, 1 (24), 1994.
 • [4] Yüksek, Ö., (1992), Balıkçı Barınaklarının Dolma Sürecinin Araştırılması ve Uygun Proje Ölçütlerinin Geliştirilmesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı (Hidrolik), İnşaat Mühendisliği Programı, Trabzon, Türkiye.
 • [5] Yüksek Ö., Effects of breakwater parameters on shoaling of fishery harbors. ASCE Journal of Waterway, Port, Coastal and Ocean Engineering, 121 (1), 13-22, 1995.
 • [6] Özölçer İ.H., Kıyı Korumasında Mahmuzların Etkilerinin Araştırılması, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Trabzon, 1998.
 • [7] Parchure T.M., Teeter, A.M., B Potential Methods for Reducing Shoaling in Harbors and Navigation Channels. Coastal and Hydraulics Engineering Technical Note ERDC/CHL CHETN-XIV-6, Vicksburg, MS: US Army Engineer Research and Development Center, Coastal and Hydraulics Laboratory, 2003.
 • [8] Akçaoğlu, V., Oral, E.Z., Akçaoğlu, S., (2007), Ülkemizdeki Balıkçı Barınaklarının Temel Sorunları, 6. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, İzmir.
 • [9] Yıldız, T., Karakulak, F.S., (2013), İstanbul Balıkçılık Kıyı Yapılarının Mevcut Durumu, (2013), İstanbul, Türkiye.
 • [10] Mojabi M., Hejazi K., Karimi, M., Numerical investigation of effective harbor geometry parameters on sedimentation inside square harbors. International Journal of Marine Science and Engineering, 3 (2), 5768, 2013.
 • [11] Everts P.S., Julianus E.J.B., Marijnissen M., Voorend S.J.M., Hambantota Fishery Harbour. TU Delft, Department Hydraulic Engineering, 2014.
 • [12] Süme V., Karasu S., Rize Sahilinde İyidere–Çayeli Arası Yapılan “T” Mahmuzların Kıyı Koruma Açısından İncelenmesi, 4. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, 201-216, 24-27 Ekim, Antalya, 2002.
 • [13] Süme V., Rize İyidere-Çayeli Arasındaki “T” Mahmuzların Kıyı Koruma Açısından İncelenmesi. 6. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, 25-34, 25-28 Ekim, İzmir, 2007.
 • [14] Süme V., Rizede Deniz Seviyesi Değişimi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Rize, 2011.
 • [15] Süme V., Ölçme Bilgisi (Topgrafya), Hidrografik Ölçümler, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, Rize, 2016.
 • [16] Süme, V., Yüksek, Ö., (2018), Investigation of shoaling of coastal fishery structures in the Eastern Black Sea coasts, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University 33:3 (2018) 843-852, Ankara, Turkey.
 • [17] Balıkçı Barınakları Yönetmeliği, (1996), Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Resmi Gazete Sayısı:22846, Ankara, Türkiye.
 • [18] Balıkçı Barınakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, (2008), Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Resmi Gazete Sayısı:27038, Ankara, Türkiye.
 • [19] https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/il-ve-ilceler-istatistik.aspx?m=RIZE , (Giriş: 20.10.2019, Saat:11.30).

Balıkçı Barınaklarında Biriken ve Sığlaşmaya Neden Olan Sedimentin Granülometrik Analizi

Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 2, 7 - 13, 28.12.2019

Öz

Sahile kıyısı olan şehirlerde önemli gelir kaynaklarından biri de balıkçılıktır. Bu amaçla, sahil boyu balıkçı barınakları, barınma ve çekek yerleri ile birlikte, kıyı erozyonunu engellemek için tahkimatlar yapılmıştır. Buna, Doğu Karadeniz Bölgesinde, Duble Otoyolun korunması amacıyla yapılan T-mahmuzlar da eklenmiştir. Kıyı dengesinin hidrodinamiği sonucu olarak, kıyı etkileşimi ve sediment hareketleri artmıştır. Bu etkileşim neticesinde, yer yer kıyı oyulmalarının gözlenmesine karşılık, balıkçı barınaklarının içinde de sığlaşma adı verilen yığılmalar meydana gelmiştir. Yapılan bu çalışmada, Doğu Karadeniz Bölgesi, Rize sınırları içerisinde bulunan 8 adet (Çayeli Büyükcaferpaşa, Çayeli Hamuda, Gündoğdu Söğütlü, Gündoğdu Balıkçılar, Gündoğdu bozukkale, Gündoğdu, Gündoğdu Cumhuriyet, Rize Engindere) balıkçı barınağı incelenmiştir. Her bir balıkçı barınağı için, yaz ve kış sezonlarında alınan numunelerin elek analizleri yapılmıştır. Sığlaşmaya neden olan sedimentin, granülometrik analizleri elde edilmiştir. Sonuç olarak her balıkçı barınağına ait karakteristik dane çapları (d50, d65 ve d90)  belirlenmiştir.

 

Kaynakça

 • [1] Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tarafından Hazırlanan Balıkçılık Kıyı Yapıların Envanteri, (2016), Ankara, Türkiye.
 • [2] Günbak A.R., Gökçe K.T., Güler I., Sedimentation and erosion problems of Yakakent Fishery Harbor. Coastal Engineering Proceedings, 1 (23), 1992.
 • [3] Kawaguchi T., Hashimoto O., Mizumoto T., Kamata A., Construction of offshore fishing port for prevention of coastal erosion. Coastal Engineering Proceedings, 1 (24), 1994.
 • [4] Yüksek, Ö., (1992), Balıkçı Barınaklarının Dolma Sürecinin Araştırılması ve Uygun Proje Ölçütlerinin Geliştirilmesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı (Hidrolik), İnşaat Mühendisliği Programı, Trabzon, Türkiye.
 • [5] Yüksek Ö., Effects of breakwater parameters on shoaling of fishery harbors. ASCE Journal of Waterway, Port, Coastal and Ocean Engineering, 121 (1), 13-22, 1995.
 • [6] Özölçer İ.H., Kıyı Korumasında Mahmuzların Etkilerinin Araştırılması, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Trabzon, 1998.
 • [7] Parchure T.M., Teeter, A.M., B Potential Methods for Reducing Shoaling in Harbors and Navigation Channels. Coastal and Hydraulics Engineering Technical Note ERDC/CHL CHETN-XIV-6, Vicksburg, MS: US Army Engineer Research and Development Center, Coastal and Hydraulics Laboratory, 2003.
 • [8] Akçaoğlu, V., Oral, E.Z., Akçaoğlu, S., (2007), Ülkemizdeki Balıkçı Barınaklarının Temel Sorunları, 6. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, İzmir.
 • [9] Yıldız, T., Karakulak, F.S., (2013), İstanbul Balıkçılık Kıyı Yapılarının Mevcut Durumu, (2013), İstanbul, Türkiye.
 • [10] Mojabi M., Hejazi K., Karimi, M., Numerical investigation of effective harbor geometry parameters on sedimentation inside square harbors. International Journal of Marine Science and Engineering, 3 (2), 5768, 2013.
 • [11] Everts P.S., Julianus E.J.B., Marijnissen M., Voorend S.J.M., Hambantota Fishery Harbour. TU Delft, Department Hydraulic Engineering, 2014.
 • [12] Süme V., Karasu S., Rize Sahilinde İyidere–Çayeli Arası Yapılan “T” Mahmuzların Kıyı Koruma Açısından İncelenmesi, 4. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, 201-216, 24-27 Ekim, Antalya, 2002.
 • [13] Süme V., Rize İyidere-Çayeli Arasındaki “T” Mahmuzların Kıyı Koruma Açısından İncelenmesi. 6. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, 25-34, 25-28 Ekim, İzmir, 2007.
 • [14] Süme V., Rizede Deniz Seviyesi Değişimi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Rize, 2011.
 • [15] Süme V., Ölçme Bilgisi (Topgrafya), Hidrografik Ölçümler, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, Rize, 2016.
 • [16] Süme, V., Yüksek, Ö., (2018), Investigation of shoaling of coastal fishery structures in the Eastern Black Sea coasts, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University 33:3 (2018) 843-852, Ankara, Turkey.
 • [17] Balıkçı Barınakları Yönetmeliği, (1996), Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Resmi Gazete Sayısı:22846, Ankara, Türkiye.
 • [18] Balıkçı Barınakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, (2008), Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Resmi Gazete Sayısı:27038, Ankara, Türkiye.
 • [19] https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/il-ve-ilceler-istatistik.aspx?m=RIZE , (Giriş: 20.10.2019, Saat:11.30).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik, Ortak Disiplinler
Yayınlanma Tarihi Güz
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Veli SÜME>

0000-0001-8251-2461
Türkiye


Ömer YÜKSEK>

0000-0002-3425-1890
Türkiye


Emre ŞİŞİK> (Sorumlu Yazar)

0000-0001-6273-0226
Türkiye

Destekleyen Kurum yok
Proje Numarası yok
Teşekkür Bu çalışmada, büyük bir azim ve çalışma örneği göstererek, verilerin toplanması ve arazi çalışmalarımda bizlere yardımcı olan, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu mezunlarından, İnşaat Teknikerleri Semih Bayram ve Hüseyin Türedi’ye çok teşekkür ederiz. İş hayatlarında başarılar dilerim. Yazarlar
Yayımlanma Tarihi 28 Aralık 2019
Başvuru Tarihi 31 Ekim 2019
Kabul Tarihi 22 Aralık 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Süme, V. , Yüksek, Ö. & Şişik, E. (2019). Balıkçı Barınaklarında Biriken ve Sığlaşmaya Neden Olan Sedimentin Granülometrik Analizi . Türk Hidrolik Dergisi , 3 (2) , 7-13 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/turhidder/issue/51144/640788
 • "Türk Hidrolik Dergisi"nin Tarandığı INDEX'ler 
 • (Indexes : Turkish Journal of Hydraulic)       

   18820


18821

 
18985              18822                  18823                                     

  

       18824