Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

HÜSEYİN NİHAL ATSIZ’IN TURANCILIK ANLAYIŞI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Yıl 2022, Cilt 2, Sayı 3, 33 - 50, 29.12.2022

Öz

Hüseyin Nihal Atsız’ın Turancılık anlayışı coğrafi ve tarihî yaklaşımlara bir tepki hareketi olarak ortaya çıkmıştır. Bu nedenle Atsız, Turancılığı bütün Türkleri tek devlet halinde birleştirmek ülküsü olarak tanımlayarak Türk milleti için en kutlu hedefin Turancılık olduğunu ileri sürer. Atsız, Turancılık fikrini anlatabilmek için birçok mücadele vermiştir. Bu mücadelesinden dolayı da çoğu zaman kendisini tartışmaların ve hatta hukuki mücadelelerin içerisinde bulmuştur. Atsız’ın, üniversite yıllarında hocasına yapılan saygısızlığa kayıtsız kalmayıp tepki göstermesi ve akabinde bu hadiseden ötürü asistanlık görevine son verilmesi, onun daha sonra gireceği ateşli tartışmaların ilk kıvılcımı olur. Türkiye’deki Türkçülük/Turancılık mefkûresinin en önemli fikir babalarından kabul edilen Atsız’ın ilmî çalışmalarıyla Türkçülük davasının prensiplerini belirleyen kişi olduğu ve böylelikle Türkçülük aleyhtarlarına karşı Türk milletini her daim uyanık tuttuğu görülmektedir. Bu bağlamda Turancılık üzerine bilinen yanlışlar ve yapılan hatalı değerlendirmeleri göstermeye çalışarak kimlerin Turancılık fikrine karşı olduğunu ortaya koymaya çalışır. Bu çalışmada Atsız’ın makaleleri ışığında Turan ve Turancılık kavramları ele alınmıştır.

Kaynakça

 • AKÜN, Ö. F. (1991). Hüseyin Nihal Atsız, TDV İslam Ansiklopedisi, İstanbul: TDV Yayınları, C. IV.
 • ATSIZ, H. N. (1975). “Bir Ansiklopedinin Büyük Yanlışları”, Ötüken, Sayı: 64, 11 Şubat, 3-5.
 • ATSIZ, H. N. (1966). “Kızılay Görevini Yapmadı”, Ötüken, Sayı: 30, 25 Haziran, 1.
 • ATSIZ, H. N. (1968). “Turancılık Romantik Bir Hayal Değildir”, Ötüken, Sayı: 3, Mart, 3-4.
 • ATSIZ, H. N. (1966). “Turancıyız, Ne Olacak?”, Ötüken, Sayı: 64, 25 Haziran, 17-18.
 • ATSIZ, H. N. (1943). “Yabancı Bayraklar Altında Ölenlere Ağıt”, Orkun, Sayı: 14, 21-22.
 • ATSIZ, H. N. (2011). “Turancılık, Milli Değerler ve Gençlik”, Ötüken Neşriyat, İstanbul.
 • ATSIZ, H. N. (1973). “Turancılık”, Ötüken, Sayı: 6, Haziran 1973, 3-4.
 • KARABULAK, O. (2017). “Atsız ve Türkçülüğün Yarım Asrı”, Ötüken, İstanbul.
 • ÖNER, S. (1977). Hüseyin Nihal Atsız, İstanbul: Toker Yayınları, 9-10.
 • ÖZDEMİR, C. (2007). Atsız Bey, Hüseyin Nihal Atsız’ın Hayatı, Fikirleri ve Romanları Üzerine Bir İnceleme, İstanbul: Ötüken Yayınları.
 • SERTKAYA, O. F. (1976). Atsız Armağanı, Hüseyin Nihal Atsız, Hayatı ve Eserleri, İstanbul: Ötüken Yayınları.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Beşeri Bilimler, Ortak Disiplinler
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yücel NAMAL>
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8074-0134
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 29 Aralık 2022
Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 2, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Namal, Y. (2022). HÜSEYİN NİHAL ATSIZ’IN TURANCILIK ANLAYIŞI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME . TÜRKAV Kamu Yönetimi Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi , 2 (3) , 33-50 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/turkav/issue/74504/1226517