Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Kırgızistan'da II. Dünya Savaşı'nın Ekonomik Yansımaları

Yıl 2023, Cilt: 3 Sayı: 5, 283 - 307, 25.12.2023
https://doi.org/10.5281/zenodo.10417272

Öz

Bu çalışmanın konusu II. Dünya Savaşı’nın Kırgızistan’daki ekonomik etkilerini ortaya koymaktır. Savaş yıllarının olağanüstü şartları Kırgızlar ve Kırgızistanlılar açısından olumsuz sonuçlar doğurmuştur. Savaş Kırgız coğrafyasının çok uzağında yaşansa da etkisi her anlamda derinden hissedilmiştir. Sovyetler Birliği’ni oluşturan diğer on dört özerk cumhuriyet içinde durum farklı değildir. Kırgızistan’da savaş yıllarında yaşanan en büyük sorun işgal gören veya tehdit altında olan bölgelerden taşınan fabrikalar nedeniyle iş gücü ve enerji ihtiyacının ortaya çıkmasıdır. Bu sorunu aşabilmek adına Kırgızistan okulları çıraklık eğitim veren kurumlara dönüştürülerek öğrencilere çeşitli alanlarda eğitim verilmiştir. Kırgızlar tarih sahnesine çıktıkları günden itibaren hayvancılıkla uğraşmış ve bu alanda uzmanlaşmışlardır. Sovyet idareciler tarafından bu bilgi ve birikim çok iyi değerlendirilmiştir. Tarım ve hayvancılık sektöründe Kızıl Ordu birliklerine ve Almanlar tarafından tahrip edilmiş cumhuriyetlere ciddi anlamda lojistik destek verilmiştir. Kırgızistan’da savaş nedeniyle sosyo-kültürel ve ekonomik hayat tamamen değişmiş, bu değişimin sonuçları sancılı sonuçlar doğurmuştur.

Kaynakça

 • Altımışova, Zuhra, “İkinci Dünya Savaşı’nda Kırgızistan”, İkinci Dünya Savaşı ve Türk Dünyası, İstanbul, 2016, ss.161-174.
 • İstoriya Sovetskogo Robeçego Klassa Kırgızistana, Frunze: İlim, 1966.
 • İstoriya İndüstrializatsiya Kırgızskoy SSR (1926-1941). Frunze, İlim, 1972.
 • Jivotovskaya, N, P, Jenşini Kırgızi Patriotki Svoey Radini, Frunze, 1968.
 • Karimbayev, Suyunali, Patriotizm Trudyaşihsya Kırgızi V Velikoy Atçestvennoy Voyni Savetskava Suyuza 1941-1945, Frunze, 1954.
 • Karimbayev, Suyunali, Sovetskiy Kırgızystan Velikoy Ateçestvennoy Voyni 1941-1945, Frunze, 1985.
 • Kazanskiy, L, Kırgızkiy Narod v Velikoy Ateçestvennoy Voyne Savetskava Suyuza 1941-1945, Frunze, 1954.
 • Mulikov, İ. P, Kanimetov, A. K, Ordenonosniy Kırgızistan, Frunze, 1957.
 • Osmanov, D. J, İstoriya Kırgızistana, Bişkek, 2004.
 • Oçerki İstorii Kommünistiçeskoy Partii Kırgızii, Frunze, 1979.
 • Sultanaliyev, Banay, Kırgızistantsi v Velikoy Ateçestvennoy Voyne, Frunze, 1977.
 • Tabişaliyev, S, Zaşitsu Radinu, Frunze, 1960.
 • Sovetskiy Kırgızistan v Dökümentah 1917-1967, Frunze, 1983.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Orta Asya Tarihi
Bölüm Araştırma ve İnceleme Makaleleri
Yazarlar

Yusuf KILIÇASLAN 0000-0001-9056-777X

Erken Görünüm Tarihi 19 Aralık 2023
Yayımlanma Tarihi 25 Aralık 2023
Gönderilme Tarihi 8 Kasım 2023
Kabul Tarihi 5 Aralık 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 3 Sayı: 5

Kaynak Göster

Chicago KILIÇASLAN, Yusuf. “Kırgızistan’da II. Dünya Savaşı’nın Ekonomik Yansımaları”. TÜRKAV Kamu Yönetimi Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi 3, sy. 5 (Aralık 2023): 283-307. https://doi.org/10.5281/zenodo.10417272.