Yıl 2020, Cilt , Sayı 32, Sayfalar 111 - 136 2020-03-20

KÜRK MANTOLU MADONNA’DA ERİL İKTİDARIN YANSIMALARI
Reflections of Masculine Power in the Madonna in a Fur Coat Novel

Asli SOYSAL EŞİTTİ [1]


Öz: Kürk Mantolu Madonna’da toplumsal cinsiyet normları tarafından belirlenen kalıplaşmış davranış biçimlerine karşı eleştirel bir tutum benimsendiği görülür. Romanda, verili toplumsal cinsiyet konumları sorunsallaştırılarak eril iktidarın hem kadını hem de erkeği belirli sınırlar içinde yaşamak zorunda bırakan güçlü konumu eleştirilir. Eril iktidar ve eril iktidarın biçimlendirdiği kadın-erkek ilişkilerinin sorgulandığı romanda eril iktidarın sadece kadınlar ve erkekler üzerindeki etkilerine değil toplumsal yapılar üzerindeki etkilerine de yer verilir. Toplumsal yaşamda eril iktidarın en önemli temsil alanlarından biri olan baba ve oğul arasındaki ilişkinin yansımalarından hareketle aile içi ilişkilerin dahi toplumsal normlar tarafından yapılandırılması üzerinde durulur.
Eril iktidarın yansımalarının merkeze alınarak irdelendiği bu çalışmada romanın yazıldığı dönemin toplumsal cinsiyet algısına eleştirel bir tutumla yaklaşıldığı görülür. Romanda, erkeklere dayatılan bir toplumsal cinsiyet konumu olarak erkekliğin problemli yapısı üzerinde durularak dönemin toplumsal yapısı ve bu toplumsal yapı içinde erkeğin yeri sorgulanır. Eril iktidarın toplumsal ve kültürel inşa süreçlerinin bir sonucu olduğu düşüncesinden hareketle romanda erkekliğin inşa edilmesinde hangi etkenlerin belirleyici olduğu üzerinde durulmuştur. Eril iktidarın temsil edilemeyişiyle yaşanan erkeklik krizi, kadınsılaşma endişesi karşısında erkeklere dayatılan bir konum olarak erkeklik gibi meseleler sorunsallaştırılarak eril iktidarın erkekler üzerindeki yıkıcı etkisine yer verilmiştir.
Anahtar kelimeler: Toplumsal cinsiyet, eril iktidar, kadın, erkeklik, erkeklik krizi, erkeklik kaybı, kadınsılaşma endişesi.

Abstract: The novel Madonna in a Fur Coat exhibited a critical attitude towards stereotyped behaviors determined by gender norms. In the novel, gender positions are problematized, criticizing the strong position of masculine power that forced both men and women to live within certain limitations. The novel which challenges masculine power shaping gender relations, criticizes not only their impact upon women and men but also its sway upon social structures. Based on the relationship between father and son, one of the most important representations of masculine power, the novel focuses on the construction by social norms of domestic relations.
This study concentrates on the centrality of reflections of masculine power in the novel and the critical attitude of the era towards gender perception. The novel centralizes the problematic structure of masculinity imposed upon men as a gender code and questions the position of male in the contemporary social structure. Building on the idea that masculine power is the result of social and cultural construction processes, it emphasized the factors that are decisive in the construction of masculinity in the novel. The work problematized issues such as the crisis of masculinity experienced by the inability to represent the masculine power and masculinity as a position imposed on men with the anxiety of being feminized; and it discussed the destructive effect of masculine power on men.
Keywords: Gender, masculine power, woman, masculinity, masculinity crisis, loss of masculinity, fear of femininity.

 • KaynakçaAkis, Y. Özakın Ü. ve Sancar S. (2015). Türkiye’de Feminizm ve Kadın Hareketi. Cogito, 58, içinde (ss. 245-258). İstanbul: YKY.
 • Ali, S. (2008). Kürk Mantolu Madonna. İstanbul: YKY.
 • Beauvoir, S. (1980). Kadın Genç Kızlık Çağı I. (B. Onaran, Çev.). İstanbul: Payel Yayınevi.
 • Berktay, F. (2012). Tarihin Cinsiyeti. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Berktay, F. (2014). Tek Tanrılı Dinler Karşısında Kadın Hıristiyanlık’ta ve İslamiyet’te Kadının Statüsüne Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Bora, A. (2009). ‘Kadın Sorunu’ mu, Erkek Egemenliği mi?, Modern Türkiyede Siyasi Düşünce Dönemler ve Zihniyetler, (T. Bora ve M. Gültekin, Ed.), 9, içinde (ss. 818-824). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Bora, T. ve Tol, U. (2009). Siyasal Düşünce ve Erkek Dili Erkeklik Yoklaması. Modern Türkiyede Siyasi Düşünce Dönemler ve Zihniyetler, (T. Bora ve M. Gültekin, Ed.), 9, içinde (ss. 825-836). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Bourdieu, P. (2014). Eril Tahakküm (B. Yılmaz, Çev.). İstanbul: Bağlam Yayıncılık.
 • Bozok, M. (2015). Feminizmin Erkekler Cephesindeki Yankısı: Erkekler ve Erkeklik Üzerine Eleştirel İncelemeler. Cogito, 58, içinde (ss. 269-284). İstanbul: YKY.
 • Butler, J. (2015). Toplumsal Cinsiyet Düzenlemeleri. Cogito, 58, içinde (ss. 73-92), İstanbul: YKY.
 • Chanter, T. (2015). Psikanalitik ve Post-Yapısalcı Feminizm ve Deleuze. Cogito, 58, içinde (ss. 93-129), İstanbul: YKY.
 • Direk, Z. (2015). Simone de Beauvoir: Abjeksiyon ve Eros Etiği. Cogito, 58, içinde (ss. 11-38), İstanbul: YKY.
 • Foucault, M. (2011). Özne ve İktidar (I. Ergüden, O. Akınhay, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Foucault, M. (2015). Cinselliğin Tarihi (H. U. Tanrıöver, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Geçtan, E. (2014). Psikanaliz ve Sonrası. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Göregenli, M. (2014). Heteroseksizm, Homofobi ve Nefret Suçları: Sosyal Psikolojik Yaklaşım. Cogito, 65-66, içinde (ss. 353-365). İstanbul: YKY.
 • Gürbilek, N. (2010). Kör Ayna, Kayıp Şark. İstanbul: Metis Yayınları.
 • K. Üretmen, P. (2017), Erk’in Tahakküm Aracı Olarak: Eril Bakış ‘Bin Dokuz Yüz Seksen Dört’ Büyük Birader Bizi Gözetliyor. Psikeart, 50, içinde (ss. 92-95). İstanbul.
 • Kılıç, E. Z. (2017), Kırın Kabuklarınızı!. Psikeart. 50, içinde (ss. 16-19). İstanbul.
 • Millett, Kate (2011). Cinsel Politika (S. Selvi, Çev.). İstanbul: Payel Yayınevi.
 • Nagl-Docekal, H. (2015), Feminist Felsefenin Geleceği. Cogito, 58, içinde (ss. 219-224). İstanbul: YKY.
 • Öğüt, H. (2017). Erkek Olmak Büyük İmkansızlık. Psikeart, 50 içinde (ss. 72-77). İstanbul.
 • Öncü, Ş. (2017). Sonsuz İnşaat. Psikeart, 50, içinde (ss. 40-43). İstanbul.
 • Somay B. (2012). ‘Bozuk’ Aile. Cinsellik Muamması Türkiye’de Queer Kültür ve Muhalefet, (C. Çakırlar ve S. Delice Haz.), içinde (ss. 110-127). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Young, I. M. (2015). Yaşanan Bedene Karşı Toplumsal Cinsiyet: Toplumsal Yapı ve Öznellik Üzerine Düşünceler, Cogito, 58, içinde (ss. 39-57). İstanbul: YKY.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayınlanma Tarihi Bahar 2020
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6762-6839
Yazar: Asli SOYSAL EŞİTTİ (Sorumlu Yazar)
Kurum: ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ, ARDAHAN İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 20 Mart 2020

Bibtex @araştırma makalesi { turkiyat577363, journal = {Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları (HÜTAD)}, issn = {1305-5992}, address = {}, publisher = {Hacettepe Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {}, pages = {111 - 136}, doi = {10.20427/turkiyat.577363}, title = {KÜRK MANTOLU MADONNA’DA ERİL İKTİDARIN YANSIMALARI}, key = {cite}, author = {Soysal Eşi̇tti̇, Asli} }
APA Soysal Eşi̇tti̇, A . (2020). KÜRK MANTOLU MADONNA’DA ERİL İKTİDARIN YANSIMALARI. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları (HÜTAD) , (32) , 111-136 . DOI: 10.20427/turkiyat.577363
MLA Soysal Eşi̇tti̇, A . "KÜRK MANTOLU MADONNA’DA ERİL İKTİDARIN YANSIMALARI". Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları (HÜTAD) (2020 ): 111-136 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/turkiyat/issue/53244/577363>
Chicago Soysal Eşi̇tti̇, A . "KÜRK MANTOLU MADONNA’DA ERİL İKTİDARIN YANSIMALARI". Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları (HÜTAD) (2020 ): 111-136
RIS TY - JOUR T1 - KÜRK MANTOLU MADONNA’DA ERİL İKTİDARIN YANSIMALARI AU - Asli Soysal Eşi̇tti̇ Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.20427/turkiyat.577363 DO - 10.20427/turkiyat.577363 T2 - Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları (HÜTAD) JF - Journal JO - JOR SP - 111 EP - 136 VL - IS - 32 SN - 1305-5992- M3 - doi: 10.20427/turkiyat.577363 UR - https://doi.org/10.20427/turkiyat.577363 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları (HÜTAD) KÜRK MANTOLU MADONNA’DA ERİL İKTİDARIN YANSIMALARI %A Asli Soysal Eşi̇tti̇ %T KÜRK MANTOLU MADONNA’DA ERİL İKTİDARIN YANSIMALARI %D 2020 %J Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları (HÜTAD) %P 1305-5992- %V %N 32 %R doi: 10.20427/turkiyat.577363 %U 10.20427/turkiyat.577363
ISNAD Soysal Eşi̇tti̇, Asli . "KÜRK MANTOLU MADONNA’DA ERİL İKTİDARIN YANSIMALARI". Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları (HÜTAD) / 32 (Mart 2020): 111-136 . https://doi.org/10.20427/turkiyat.577363
AMA Soysal Eşi̇tti̇ A . KÜRK MANTOLU MADONNA’DA ERİL İKTİDARIN YANSIMALARI. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları (HÜTAD). 2020; (32): 111-136.
Vancouver Soysal Eşi̇tti̇ A . KÜRK MANTOLU MADONNA’DA ERİL İKTİDARIN YANSIMALARI. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları (HÜTAD). 2020; (32): 136-111.