Başeditör
Ad: Prof. Dr. Mevlut Akcura
E-posta: turkjans@gmail.com
Teknik İletişim
Ad: Arş. Gör. Editorial Secretary - Sekreterya : Ersin KARAKAYA Bingöl ÜniversitesiBingöl /TURKEY
E-posta: karakayaersin@hotmail.com
Telefon: 05378776100
Adres:

Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü


Telif Hakkı Devir Formu
Yazım Kuralları
Dergimizin Tarandığı İndeksler