Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Investigation of the Relationship Between the Level of Mental Resilience in Sports and Moral Distancing in Sports of the Students of the Faculty of Sports Sciences

Yıl 2020, Cilt 4, Sayı 2, 100 - 110, 30.12.2020
https://doi.org/10.32706/tusbid.829164

Öz

The purpose of this research; The aim of this course is to examine the relationship between the level of mental endurance in sports and immorality in sports of students at the faculties of sports sciences. The population of people studying at the faculty of sport sciences 256 people in the sample group. 146 of the participants are male (x̄age= 21,9 ± 4,2) and 110 of them are female (x̄age= 21,8 ± 3,5). In the study, as a data collection tool, the "Mental Resilience Inventory in Sports" and "Morality in Sports Scale" was used. In the analysis of the data; descriptive statistical methods, t-Test, One-Way Analysis of Variance, Pearson Correlation Analysis and Bonferroni Test were used. It was determined that the participants' scores of the scale of immorality in sports did not show a statistically significant difference according to the variables of mother's education level, father's education level and sports background (p>0,05). However, it was determined that there was a statistically significant difference in favor of male participants according to the gender variable (p<0,05). It was determined that the mental endurance scale scores in sports did not show a statistically significant difference according to mother's education level and father's education level (p>0,05). However, it was determined that the scores of the confidence, control and continuity sub-dimensions showed a statistically significant difference in favor of male participants in all sub-dimensions of the gender variable, and that the scores of the confidence sub-dimension show a statistically significant difference according to the sports background variable (p<0,05). In addition, a positive and medium level, statistically significant correlation was found between the scores of the immorality scale in sports and the scores of the continuity sub-dimensions of the mental endurance scale in sports.

Kaynakça

 • Aktaş, Ö. (2019). Takım sporuyla uğraşan sporcuların kendine güven düzeylerinin mental dayanıklılık üzerine etkisinin incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hatay.
 • Altıntaş, A., & Bayar-Koruç, P. (2016). Sporda zihinsel dayanıklılık envanteri’nin psikometrik özelliklerinin incelenmesi (SZDE). Spor Bilimleri Dergisi, 27(4), 163-171.
 • Başer, B. (2019). Voleybolcularda zihinsel dayanıklılık ve sportif kendine güven (Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Çavdar, G. (2019). Kadın futbolcuların sportmenlik yönelimleri ve sporda ahlaktan uzaklaşma mekanizmalarının farklı değişkenlere göre değerlendirilmesi (Yüksek Lisans Tezi). Trabzon Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Trabzon.
 • Davydov, D. M., Stewart, R., Ritchie, K., & Chaudieu, I. (2010). Resilience and mental health. Clinical Psychology Review, 30(5), 479-495.
 • Dede, Y. E. (2019). Elit güreşçilerin zihinsel dayanıklılıklarının incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Aydın.
 • Demir, P., & Çelebi, M. (2019). Spor bilimleri fakültesinde eğitim gören mücadele sporcularının zihinsel dayanıklılıklarının incelenmesi. Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(2), 188-199.
 • Drinkwater, K., Dagnall, N., Denovan, A., & Parker, A. (2019). The moderating effect of mental toughness: perception of risk and belief in the paranormal. Psychological Reports, 122(1), 268-287.
 • Güleroğlu, F., & Eroğlu, H. (2019). Anaerobik egzersiz sonrası oluşan yorgunluğun sporcuların zihinsel dayanıklılık düzeylerine akut etkisi. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 21(3), 23-33.
 • Gülşen, D. B. A., Yıldız, A. B., Yılmaz, B., & Şahan, H. (2019). Spor bilimleri fakültesindeki öğrencilerin kendinle konuşma ve zihinsel dayanıklılık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 4(4), 459-470.
 • Gümüş, H., Saraçlı, S., Karakullukçu, Ö. F., Doğanay, G., & Kurtipek, S. (2016). Ortaöğretim öğrencilerinde fair play kavramı. International Journal of Sport Culture and Science, 4(2), 430-438.
 • Gümüş, H., Saraçlı, S., Yağmur, R., Işık, O., & Ersöz, Y. (2020). The investigation of sportsmanship behaviors of university students. Revista de psicología del deporte, 29(1), 0013-20.
 • Gümüşoğlu, Ö., & Aşçı, H. (2020). Yetişkin sporcularda belirsizliğe tahammülsüzlüğün yordanmasında mükemmeliyetçilik ve zihinsel dayanıklılığın rolü. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 18(1), 96-110.
 • Gürer, B., Alıncak, F., & Özen, G. (2019). Bir doğa turizmi olarak macera yarışlarına katılan sporcuların zihinsel dayanıklılıklarının incelenmesi. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 24(4), 215-226.
 • Gürer, B., & Kılınç, Z. (2019). Doğa sporları yapanların temel psikolojik ihtiyaçlarının zihinsel dayanıklılığa etkisi. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 14(2), 222-233.
 • Gürpınar, B. (2015). Sporda ahlaktan uzaklaşma ölçeği kısa formunun Türk kültürüne uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dergisi, 13(1), 57-64.
 • Güvendi, B., Can, H. C., & Türksoy-Işım, A. (2020). Triatlon sporcularının zihinsel dayanıklılıklarının karar verme stilleri ile ilişkisinin incelenmesi. Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(1), 146-160.
 • Güvendi, B., Türksoy, A., Güçlü, M., & Konter, E. (2018). Profesyonel güreşçilerin cesaret düzeyleri ve zihinsel dayanıklılıklarının incelenmesi. Uluslararası Spor Egzersiz ve Antrenman Bilimi Dergisi, 4(2), 70-78.
 • Güven, Ş., & Yazıcı, A. (2020). Türkiye’de zihinsel dayanıklılık konusunda yapılmış araştırmaların analizi ve incelenmesi. Ulusal Spor Bilimleri Dergisi, 4(1), 82-93.
 • Harmancı, F. (2019). Sporda zihinsel dayanıklılık bisiklet sporcuları üzerinde bir çalışma (Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Hill, Y., Den Hartigh, R. J. R., Meijer, R. R., De Jonge, P., & Van Yperen, N. W. (2018). Resilience in sports from a dynamical perspective. Sport, Exercise, and Performance Psychology, 7(4), 333.
 • Ho, F. K. W., Louie, L. H. T., Chow, C. B., Wong, W. H. S., & Ip, P. (2015). Physical activity improves mental health through resilience in Hong Kong Chinese adolescents. BMC pediatrics, 15(1), 48.
 • Jackson, S. A., Thomas, P. R., Marsh, H. W., & Smethurst, C. J. (2001). Relationships between flow, self-concept, psychological skills and performance. Journal of applied sport psychology, 13(2), 129-153.
 • Kalkavan, A., Özdilek, Ç., & Çakır, G. (2020). Dağ bisikletçilerininin zihinsel dayanıklılık düzeylerinin araştırılması. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 22(2), 31-43.
 • Karasar, N. (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemi, (11. baskı) Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Kavussanu, M. (2008). Moral behaviour in sport: A critical review of the literature. International Review of Sport and Exercise Psychology, 1(2), 124-138.
 • Mahoney, J., Ntoumanis, N., Mallett, C., & Gucciardi, D. (2014). The motivational antecedents of the development of mental toughness: A self-determination theory perspective. International Review of Sport and Exercise Psychology, 7(1), 184-197.
 • Menteş, G., & Saygın, Ö. (2019). E-spor ve geleneksel spor ile uğraşan sporcuların zihinsel dayanıklılık ve bilişsel esneklik durumlarının incelenmesi. Uluslararası Spor Egzersiz ve Antrenman Bilimi Dergisi, 5(4), 238-250.
 • Sabouri, S., Gerber, M., Bahmani, D. S., Lemola, S., Clough, P. J., Kalak, N., ... & Brand, S. (2016). Examining Dark Triad traits in relation to mental toughness and physical activity in young adults. Neuropsychiatric Disease and Treatment, 12, 229.
 • Sarkar, M., & Fletcher, D. (2014). Psychological resilience in sport performers: a review of stressors and protective factors. Journal of Sports Sciences, 32(15), 1419-1434.
 • Şahinler, Y., & Ersoy, A. (2015). Sporcuların zihinsel dayanıklılıklarının farklı değişkenlere göre incelenmesi. International Journal of Social Sciences and Education Research, 5(2), 168-177.
 • Şahin, T., & Güçlü, M. (2018). Sporcularda psikolojik dayanıklılığın duygu düzenleme becerilerine etkisi: Türkiye korumalı futbol 1. ligi oyuncuları örneği. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 16(3), 204-216.
 • Tekkurşun-Demir, G., & Türkeli, A. (2019). Spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin egzersiz bağımlılığı ve zihinsel dayanıklılık düzeylerinin incelenmesi. Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4(1), 10-24.
 • Temel, V., & Karharman, A. (2019). Hentbol oyuncularının pozitif algı düzeylerinin, zihinsel dayanıklılık düzeylerine olan etkisinin incelenmesi. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 21(2), 59-69.
 • Tolukan, E., & Akyel, Y. (2019). Futbolda antrenör-sporcu ilişkisi ve sürekli sportif kendine güven üzerine bir araştırma. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 17(1), 103-112.
 • Turan, S. (2020). Okul sporlarına katılan ortaöğretim öğrencilerinin sporda ahlaktan uzaklaşma durumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Spor Eğitim Dergisi, 4(1), 8-19.
 • Uçar, U. M., & Kaplan, T. (2020). Konya amatör lig futbolcularında zihinsel dayanıklılığın incelenmesi. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 14(2), 145-157.
 • Ulaş, M. (2020). Sporun ahlaki boyutu. E. Şenel (Ed.), Sportif performansın psikolojik belirleyicileri (s.87-108) içinde. Ankara: Gece Kitaplığı.
 • Yarayan, Y. E., Yıldız, A. B., & Gülşen, D. B. A. (2018). Elit düzeyde bireysel ve takım sporu yapan sporcuların zihinsel dayanıklılık düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(57), 1307-9581.
 • Yıldız, A. B. (2017). Sporcularda zihinsel dayanıklılık ve öz yeterlik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Yıldız, M. (2019). Sporcularda sportmenlik yönelimi: hedef bağlılığı ve sporda ahlaktan uzaklaşmanın rolü (Doktora Tezi). Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Muğla.

Spor Bilimleri Fakültesindeki Öğrencilerin Sporda Zihinsel Dayanıklılık ve Sporda Ahlaktan Uzaklaşma Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yıl 2020, Cilt 4, Sayı 2, 100 - 110, 30.12.2020
https://doi.org/10.32706/tusbid.829164

Öz

Bu araştırmanın amacı; spor bilimleri fakültesindeki öğrencilerin sporda zihinsel dayanıklılık ve sporda ahlaktan uzaklaşma düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırmanın örneklem grubunu, spor bilimleri fakültesinde öğrenim görmekte olan 256 kişi oluşturmuştur. Katılımcıların, 146’sı erkek (x̄yaş=21,9±4,2) ve 110’u kadındır (x̄yaş=21,8±3,5). Araştırmada, veri toplama aracı olarak, “Sporda Zihinsel Dayanıklılık Envanteri” ve “Sporda Ahlaktan Uzaklaşma Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde; betimsel istatistik yöntemleri, t-Testi, Tek Yönlü Varyans Analizi, Pearson Korelasyon Analiz ve Bonferroni Testi kullanılmıştır. Katılımcıların, sporda ahlaktan uzaklaşma ölçeği puanlarının, anne eğitim seviyesi, baba eğitim seviyesi ve spor özgeçmişi değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir (p>0,05). Ancak cinsiyet değişkenine göre erkek katılımcılar lehine istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterdiği tespit edilmiştir (p<0,05). Sporda zihinsel dayanıklılık ölçeği puanlarının ise anne eğitim seviyesi ve baba eğitim seviyesi değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir (p>0,05). Ancak güven, kontrol ve devamlılık alt boyutları puanlarının cinsiyet değişkenine tüm alt boyutlarda erkek katılımcılar lehine istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterdiği ve güven alt boyutu puanlarının spor özgeçmişi değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterdiği tespit edilmiştir (p<0,05). Ayrıca sporda ahlaktan uzaklaşma ölçeği puanları ile sporda zihinsel dayanıklılık ölçeğinin devamlılık alt boyutları puanları arasında pozitif yönlü ve orta seviyeli, istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Aktaş, Ö. (2019). Takım sporuyla uğraşan sporcuların kendine güven düzeylerinin mental dayanıklılık üzerine etkisinin incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hatay.
 • Altıntaş, A., & Bayar-Koruç, P. (2016). Sporda zihinsel dayanıklılık envanteri’nin psikometrik özelliklerinin incelenmesi (SZDE). Spor Bilimleri Dergisi, 27(4), 163-171.
 • Başer, B. (2019). Voleybolcularda zihinsel dayanıklılık ve sportif kendine güven (Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Çavdar, G. (2019). Kadın futbolcuların sportmenlik yönelimleri ve sporda ahlaktan uzaklaşma mekanizmalarının farklı değişkenlere göre değerlendirilmesi (Yüksek Lisans Tezi). Trabzon Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Trabzon.
 • Davydov, D. M., Stewart, R., Ritchie, K., & Chaudieu, I. (2010). Resilience and mental health. Clinical Psychology Review, 30(5), 479-495.
 • Dede, Y. E. (2019). Elit güreşçilerin zihinsel dayanıklılıklarının incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Aydın.
 • Demir, P., & Çelebi, M. (2019). Spor bilimleri fakültesinde eğitim gören mücadele sporcularının zihinsel dayanıklılıklarının incelenmesi. Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(2), 188-199.
 • Drinkwater, K., Dagnall, N., Denovan, A., & Parker, A. (2019). The moderating effect of mental toughness: perception of risk and belief in the paranormal. Psychological Reports, 122(1), 268-287.
 • Güleroğlu, F., & Eroğlu, H. (2019). Anaerobik egzersiz sonrası oluşan yorgunluğun sporcuların zihinsel dayanıklılık düzeylerine akut etkisi. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 21(3), 23-33.
 • Gülşen, D. B. A., Yıldız, A. B., Yılmaz, B., & Şahan, H. (2019). Spor bilimleri fakültesindeki öğrencilerin kendinle konuşma ve zihinsel dayanıklılık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 4(4), 459-470.
 • Gümüş, H., Saraçlı, S., Karakullukçu, Ö. F., Doğanay, G., & Kurtipek, S. (2016). Ortaöğretim öğrencilerinde fair play kavramı. International Journal of Sport Culture and Science, 4(2), 430-438.
 • Gümüş, H., Saraçlı, S., Yağmur, R., Işık, O., & Ersöz, Y. (2020). The investigation of sportsmanship behaviors of university students. Revista de psicología del deporte, 29(1), 0013-20.
 • Gümüşoğlu, Ö., & Aşçı, H. (2020). Yetişkin sporcularda belirsizliğe tahammülsüzlüğün yordanmasında mükemmeliyetçilik ve zihinsel dayanıklılığın rolü. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 18(1), 96-110.
 • Gürer, B., Alıncak, F., & Özen, G. (2019). Bir doğa turizmi olarak macera yarışlarına katılan sporcuların zihinsel dayanıklılıklarının incelenmesi. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 24(4), 215-226.
 • Gürer, B., & Kılınç, Z. (2019). Doğa sporları yapanların temel psikolojik ihtiyaçlarının zihinsel dayanıklılığa etkisi. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 14(2), 222-233.
 • Gürpınar, B. (2015). Sporda ahlaktan uzaklaşma ölçeği kısa formunun Türk kültürüne uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dergisi, 13(1), 57-64.
 • Güvendi, B., Can, H. C., & Türksoy-Işım, A. (2020). Triatlon sporcularının zihinsel dayanıklılıklarının karar verme stilleri ile ilişkisinin incelenmesi. Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(1), 146-160.
 • Güvendi, B., Türksoy, A., Güçlü, M., & Konter, E. (2018). Profesyonel güreşçilerin cesaret düzeyleri ve zihinsel dayanıklılıklarının incelenmesi. Uluslararası Spor Egzersiz ve Antrenman Bilimi Dergisi, 4(2), 70-78.
 • Güven, Ş., & Yazıcı, A. (2020). Türkiye’de zihinsel dayanıklılık konusunda yapılmış araştırmaların analizi ve incelenmesi. Ulusal Spor Bilimleri Dergisi, 4(1), 82-93.
 • Harmancı, F. (2019). Sporda zihinsel dayanıklılık bisiklet sporcuları üzerinde bir çalışma (Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Hill, Y., Den Hartigh, R. J. R., Meijer, R. R., De Jonge, P., & Van Yperen, N. W. (2018). Resilience in sports from a dynamical perspective. Sport, Exercise, and Performance Psychology, 7(4), 333.
 • Ho, F. K. W., Louie, L. H. T., Chow, C. B., Wong, W. H. S., & Ip, P. (2015). Physical activity improves mental health through resilience in Hong Kong Chinese adolescents. BMC pediatrics, 15(1), 48.
 • Jackson, S. A., Thomas, P. R., Marsh, H. W., & Smethurst, C. J. (2001). Relationships between flow, self-concept, psychological skills and performance. Journal of applied sport psychology, 13(2), 129-153.
 • Kalkavan, A., Özdilek, Ç., & Çakır, G. (2020). Dağ bisikletçilerininin zihinsel dayanıklılık düzeylerinin araştırılması. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 22(2), 31-43.
 • Karasar, N. (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemi, (11. baskı) Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Kavussanu, M. (2008). Moral behaviour in sport: A critical review of the literature. International Review of Sport and Exercise Psychology, 1(2), 124-138.
 • Mahoney, J., Ntoumanis, N., Mallett, C., & Gucciardi, D. (2014). The motivational antecedents of the development of mental toughness: A self-determination theory perspective. International Review of Sport and Exercise Psychology, 7(1), 184-197.
 • Menteş, G., & Saygın, Ö. (2019). E-spor ve geleneksel spor ile uğraşan sporcuların zihinsel dayanıklılık ve bilişsel esneklik durumlarının incelenmesi. Uluslararası Spor Egzersiz ve Antrenman Bilimi Dergisi, 5(4), 238-250.
 • Sabouri, S., Gerber, M., Bahmani, D. S., Lemola, S., Clough, P. J., Kalak, N., ... & Brand, S. (2016). Examining Dark Triad traits in relation to mental toughness and physical activity in young adults. Neuropsychiatric Disease and Treatment, 12, 229.
 • Sarkar, M., & Fletcher, D. (2014). Psychological resilience in sport performers: a review of stressors and protective factors. Journal of Sports Sciences, 32(15), 1419-1434.
 • Şahinler, Y., & Ersoy, A. (2015). Sporcuların zihinsel dayanıklılıklarının farklı değişkenlere göre incelenmesi. International Journal of Social Sciences and Education Research, 5(2), 168-177.
 • Şahin, T., & Güçlü, M. (2018). Sporcularda psikolojik dayanıklılığın duygu düzenleme becerilerine etkisi: Türkiye korumalı futbol 1. ligi oyuncuları örneği. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 16(3), 204-216.
 • Tekkurşun-Demir, G., & Türkeli, A. (2019). Spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin egzersiz bağımlılığı ve zihinsel dayanıklılık düzeylerinin incelenmesi. Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4(1), 10-24.
 • Temel, V., & Karharman, A. (2019). Hentbol oyuncularının pozitif algı düzeylerinin, zihinsel dayanıklılık düzeylerine olan etkisinin incelenmesi. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 21(2), 59-69.
 • Tolukan, E., & Akyel, Y. (2019). Futbolda antrenör-sporcu ilişkisi ve sürekli sportif kendine güven üzerine bir araştırma. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 17(1), 103-112.
 • Turan, S. (2020). Okul sporlarına katılan ortaöğretim öğrencilerinin sporda ahlaktan uzaklaşma durumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Spor Eğitim Dergisi, 4(1), 8-19.
 • Uçar, U. M., & Kaplan, T. (2020). Konya amatör lig futbolcularında zihinsel dayanıklılığın incelenmesi. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 14(2), 145-157.
 • Ulaş, M. (2020). Sporun ahlaki boyutu. E. Şenel (Ed.), Sportif performansın psikolojik belirleyicileri (s.87-108) içinde. Ankara: Gece Kitaplığı.
 • Yarayan, Y. E., Yıldız, A. B., & Gülşen, D. B. A. (2018). Elit düzeyde bireysel ve takım sporu yapan sporcuların zihinsel dayanıklılık düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(57), 1307-9581.
 • Yıldız, A. B. (2017). Sporcularda zihinsel dayanıklılık ve öz yeterlik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Yıldız, M. (2019). Sporcularda sportmenlik yönelimi: hedef bağlılığı ve sporda ahlaktan uzaklaşmanın rolü (Doktora Tezi). Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Muğla.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Spor Bilimleri
Yayınlanma Tarihi Güz
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Oğuzhan EROĞLU> (Sorumlu Yazar)
Muş Alparslan Üniversitesi
0000-0002-0409-2745
Türkiye


Alparslan ÜNVEREN>
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
Türkiye


Çağla AYNA>
Mersin Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi
Türkiye


Necla Ezgi MÜFTÜOĞLU>
Mersin Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2020
Gönderilme Tarihi 21 Kasım 2020
Kabul Tarihi 24 Aralık 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 4, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { tusbid829164, journal = {Türkiye Spor Bilimleri Dergisi}, eissn = {2618-5911}, address = {}, publisher = {İrfan YILDIRIM}, year = {2020}, volume = {4}, number = {2}, pages = {100 - 110}, doi = {10.32706/tusbid.829164}, title = {Spor Bilimleri Fakültesindeki Öğrencilerin Sporda Zihinsel Dayanıklılık ve Sporda Ahlaktan Uzaklaşma Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Eroğlu, Oğuzhan and Ünveren, Alparslan and Ayna, Çağla and Müftüoğlu, Necla Ezgi} }
APA Eroğlu, O. , Ünveren, A. , Ayna, Ç. & Müftüoğlu, N. E. (2020). Spor Bilimleri Fakültesindeki Öğrencilerin Sporda Zihinsel Dayanıklılık ve Sporda Ahlaktan Uzaklaşma Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi . Türkiye Spor Bilimleri Dergisi , 4 (2) , 100-110 . DOI: 10.32706/tusbid.829164
MLA Eroğlu, O. , Ünveren, A. , Ayna, Ç. , Müftüoğlu, N. E. "Spor Bilimleri Fakültesindeki Öğrencilerin Sporda Zihinsel Dayanıklılık ve Sporda Ahlaktan Uzaklaşma Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi" . Türkiye Spor Bilimleri Dergisi 4 (2020 ): 100-110 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tusbid/issue/59076/829164>
Chicago Eroğlu, O. , Ünveren, A. , Ayna, Ç. , Müftüoğlu, N. E. "Spor Bilimleri Fakültesindeki Öğrencilerin Sporda Zihinsel Dayanıklılık ve Sporda Ahlaktan Uzaklaşma Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Türkiye Spor Bilimleri Dergisi 4 (2020 ): 100-110
RIS TY - JOUR T1 - Spor Bilimleri Fakültesindeki Öğrencilerin Sporda Zihinsel Dayanıklılık ve Sporda Ahlaktan Uzaklaşma Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi AU - OğuzhanEroğlu, AlparslanÜnveren, ÇağlaAyna, Necla EzgiMüftüoğlu Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.32706/tusbid.829164 DO - 10.32706/tusbid.829164 T2 - Türkiye Spor Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 100 EP - 110 VL - 4 IS - 2 SN - -2618-5911 M3 - doi: 10.32706/tusbid.829164 UR - https://doi.org/10.32706/tusbid.829164 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Türkiye Spor Bilimleri Dergisi Spor Bilimleri Fakültesindeki Öğrencilerin Sporda Zihinsel Dayanıklılık ve Sporda Ahlaktan Uzaklaşma Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi %A Oğuzhan Eroğlu , Alparslan Ünveren , Çağla Ayna , Necla Ezgi Müftüoğlu %T Spor Bilimleri Fakültesindeki Öğrencilerin Sporda Zihinsel Dayanıklılık ve Sporda Ahlaktan Uzaklaşma Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi %D 2020 %J Türkiye Spor Bilimleri Dergisi %P -2618-5911 %V 4 %N 2 %R doi: 10.32706/tusbid.829164 %U 10.32706/tusbid.829164
ISNAD Eroğlu, Oğuzhan , Ünveren, Alparslan , Ayna, Çağla , Müftüoğlu, Necla Ezgi . "Spor Bilimleri Fakültesindeki Öğrencilerin Sporda Zihinsel Dayanıklılık ve Sporda Ahlaktan Uzaklaşma Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Türkiye Spor Bilimleri Dergisi 4 / 2 (Aralık 2020): 100-110 . https://doi.org/10.32706/tusbid.829164
AMA Eroğlu O. , Ünveren A. , Ayna Ç. , Müftüoğlu N. E. Spor Bilimleri Fakültesindeki Öğrencilerin Sporda Zihinsel Dayanıklılık ve Sporda Ahlaktan Uzaklaşma Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Türkiye Spor Bilimleri Dergisi. 2020; 4(2): 100-110.
Vancouver Eroğlu O. , Ünveren A. , Ayna Ç. , Müftüoğlu N. E. Spor Bilimleri Fakültesindeki Öğrencilerin Sporda Zihinsel Dayanıklılık ve Sporda Ahlaktan Uzaklaşma Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Türkiye Spor Bilimleri Dergisi. 2020; 4(2): 100-110.
IEEE O. Eroğlu , A. Ünveren , Ç. Ayna ve N. E. Müftüoğlu , "Spor Bilimleri Fakültesindeki Öğrencilerin Sporda Zihinsel Dayanıklılık ve Sporda Ahlaktan Uzaklaşma Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", Türkiye Spor Bilimleri Dergisi, c. 4, sayı. 2, ss. 100-110, Ara. 2020, doi:10.32706/tusbid.829164


Flag Counter