Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Özel Hastanelerde Fatura Kesintisi Nedenleri ve Finansal Kaybın İncelenmesi

Yıl 2022, Cilt: 5 Sayı: 1, 15 - 28, 28.04.2022
https://doi.org/10.54537/tusebdergisi.1069987

Öz

Bu çalışmanın amacı, özel hastanelerde fatura kesinti nedenlerinin ve fatura kesintilerinin finansal boyutunun belirlenmesidir. Çalışma, Van’da faaliyet gösteren iki özel hastanede yapılmıştır. Araştırma verileri; her iki hastanenin 01.01.2020 / 30.06.2020 tarihleri arasındaki altı faturalama döneminde; ayakta hastalar, yatan hastalar, günübirlik hastalar ve diğer hastalar kategorilerden, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun örnekleme yöntemiyle seçtiği hasta faturaları oluşturmaktadır. Araştırmanın verilerinin analizinde tanımlayıcı istatistikler (frekans ve yüzdelik analizi) kullanılmıştır. Araştırmanın verileri, her hastane için toplam düzenlenen fatura sayıları, örneklenen ve kesinti yapılan fatura sayıları ve tutarları ile fatura kesinti nedenleri olarak analiz edilmiştir. Altı aylık dönemde fatura kesintilerinin fatura tutarı içindeki payı A hastanesinde %1,72 ve B hastanesinde %0,13 bulunmuştur. Hastanelerde fatura dönemleri arasında kesinti oran ve tutarları farklılık göstermektedir. En yüksek kesintiler yatarak tedavilerde gerçekleşmiştir. Ayrıca sayıca en fazla sayıda fatura kesintisine “hasta dosyasında endikasyon ve muayene bilgisinin olmaması” neden olmuştur. Tutar açısından en fazla kesintiye neden olan faktör ise, yoğun bakım tedavilerinin yanlış basamaklandırılmasıdır. Çalışmada, hastanelerde fatura kesintilerinin finansal açıdan önemli ve önlenebilir olduğu sonucuna varılmıştır.

Destekleyen Kurum

Yok

Proje Numarası

Uygulanamaz

Kaynakça

 • American Hospital Association (AHA). 2014. “Hospital Readmissions Reduction Program.” AHA Fact Sheet 1–2. Retrieved January 29, 2022 (http://altarum.org/about/news-and-events/medicare’s-measure-for-readmissions-fails-to-identify-excellence-and-improvement.).
 • Ali, Mohammadi, Azizi Amir Abbas, Cheraghbaigi Ramin, Mohammadi Rouhollah, Zareıi Javad ve Valinejadi Ali. 2013. “Analyzing The Deductions Applied By The Medical Services And Social Security Organization Insurance Toward Receivable Bills By University Hospitals Of Khorramabad.” Health Information Management 10(2 (30)):1–9.
 • Center for Medicare and Medicaid Services (CMS). 2021. “Hospital Readmissions Reduction Program (HRRP).” Retrieved January 29, 2022 (https://www.cms.gov/Medicare/Medicare-Fee-for-Service-Payment/AcuteInpatientPPS/Readmissions-Reduction-Program).
 • Eurostat. 2021. “Healthcare Expenditure Statistics.” Retrieved January 29, 2022 (https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Healthcare_expenditure_statistics#Healthcare_expenditure_by_function).
 • Fatura İnceleme Usul ve Esasları (2018) Sağlık Bakanlığı. https://khgmstokyonetimidb.saglik.gov.tr/Eklenti/23817/0/fatura-inceleme-usul-ve-esaslaripdf.pdf Gençtürk, Mehmet, ve İbrahim Hüseyin Cansever. 2016. “Üniversite Hastanelerinin Faturalama Sürecindeki Sorunları Üzerine Bir Araştırma *.” Araştırma Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 19(3):225–39.
 • Goldman, T. R. 2012. Health Policy Brief: Eliminating Fraud and Abuse.
 • Karami, M., R. Safdari, ve M. Moini. 2010. “Impact of Hospital Deductions Imposed by The Social Security Insurance on Patient’s Teaching Hospitals of Kashan.” Nursing And Midwifery Journal 8(4):0–0.
 • Kliethermes, Mary Ann. 2017. “Understanding Health Care Billing Basics.” Pharmacy Today 23(7):57–68. doi: 10.1016/j.ptdy.2017.06.041.
 • Kördeve, Mustafa. 2017. “Sağlik Ödemelerinde Yeni Bir Kavram: Medikal Muhasebe.” Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 26(2):1–13.
 • Krushat, W. Mark, ve Anita J. Bhatia. 2005a. “Estimating Payment Error for Medicare Acute Care Inpatient Services.” Health Care Financing Review 26(4):39–49.
 • Makhsosi, Behnam Reza, Hossein Amiri, Nasim Evani, Sharmin rahmani ve Soheila Kazazi. 2021. “Evaluation of the Causes of Prescription Deductibles in a Teaching Hospital in Kermanshah.” Payesh (Health Monitor) 20(4):415–25. doi: 10.52547/PAYESH.20.4.415.
 • Mazdaki, Alireza, Hamed Zandian, Aein Zarrin, ve Telma Zahirian Moghadam. 2020. “Health Insurance Deductions in Iranian Public Hospitals before and after the Health Transformation Plan.” Medical Journal of the Islamic Republic of Iran 34(1):23. doi: 10.34171/MJIRI.34.23.
 • Mousarrezaei, Mohamad Taghi, Leila Doshmangir, Ali Jannati, ve Ali Imani. 2019. “Hospital Deductions, Types and Causes.” Bali Medical Journal 8(2):302–10. doi: 10.15562/bmj.v8i2.551.
 • Sağlık Hizmeti Sunucularının Faturalarının İncelenmesine ve Bedellerinin Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (2021) 26 Ekim 2021 Tarih ve 31640 Sayılı Resmi Gazete
 • Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği (SUT). 24 Mart 2013 Tarihli ve 28597 Sayılı Resmi Gazete.
 • Sözen, A.B. (2015). Faturalama Sürecinde Yapılan Hatalar Sonucu Oluşan Gelir Kayıplarının Nedenleri ve Kayıpları Önlemek İçin Yapılması Gerekenler. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi) İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Tavakoli, Nahid, Maryam Jahanbakhsh, Mojtaba Akbari, Mojtba Baktashian, Akbar Hasanzadeh ve Samaneh Sadeghpour. 2015. “The Study of Inpatient Medical Records on Hospital Deductions: An Interventional Study.” Journal of Education and Health Promotion 4(1):137–41. doi: 10.4103/2277-9531.157218.
 • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK). 2020. “Health Expenditure Statistics, 2020.” Retrieved (https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Saglik-Harcamalari-Istatistikleri-2020-37192).
 • Yavari, Masoud, Leila Azimi, Ghassem Khosro Abadi, Mahnaz Baladast, Sharareh Salaj Mahmoudi ve Sheida Vahidi. 2015. “Hospital Income Loss Due to Incomplete Clinical Documentation: A Survey of Service Items and Potential Causes in the Iranian Teaching Hospitals.” International Journal of Hospital Research 2015(3):137–41.
 • 5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu (2006) 20/5/2006 Tarih ve 26173 Sayılı Resmi Gazete. https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5502-20140910.pdf
Toplam 20 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Kurumları Yönetimi
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Ahmet Almali 0000-0001-6445-1511

Emine Aslan 0000-0003-4326-2070

Proje Numarası Uygulanamaz
Yayımlanma Tarihi 28 Nisan 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 5 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Almali, A., & Aslan, E. (2022). Özel Hastanelerde Fatura Kesintisi Nedenleri ve Finansal Kaybın İncelenmesi. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Dergisi, 5(1), 15-28. https://doi.org/10.54537/tusebdergisi.1069987