Derleme
BibTex RIS Kaynak Göster

Sağlık Kurumlarında Sosyal Sermayenin Hizmet Sunum Kalitesine Etkisi Üzerine Bir Sistematik Derleme

Yıl 2022, Cilt: 5 Sayı: 1, 1 - 14, 28.04.2022

Öz

Sağlık kurumları, farklı disiplinlerden çalışanların bir uyum içinde hizmet sunmalarının önemli olduğu çalışma alanlarıdır. Kurumsal sosyal sermaye, bu uyumlu çalışma ortamının oluşmasında etkili bir unsurdur. Sağlık kurumlarında hizmet kalitesinin artırılarak sonuçlarının iyileştirilmesi ise tüm sağlık sistemlerinin olmazsa olmazıdır. Bu çalışmada sosyal sermayenin sağlık hizmet kalitesine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında 2010-2020 yılları arasında, ulusal ve uluslararası, Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış makaleler ‘sosyal sermaye’, ‘sağlık çalışanları’, ‘hizmet kalitesi’ anahtar kelimeleri ile taranmıştır. Bulunan 256 makaleden kriterleri karşılayan 9 makale çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışma sonucunda kurumsal sosyal sermayenin sağlık hizmet kalitesinde etkili olduğu, yüksek sosyal sermaye düzeyinin daha kaliteli hizmet sunumuyla ilişkilendirildiği görülmüştür. Ayrıca, sosyal sermaye ve sağlık hizmet kalitesini konu alan çalışmaların sayısının az olduğu tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Beylik, U., & Avcı, K. (2019). Sağlıkta Kalite Yönetimi ve Akreditasyon. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Chang, C. W., Huang, H. C., Chiang, C. Y., Hsu, C. P., & Chang, C. C. (2012). Social Capital and Knowledge Sharing: Effects on Patient Safety. Journal of Advanced Nursing, 68(8), 1793-1803.
 • Coleman, J. S. (1988). Social Capital in The Creation of Human Capital. American Journal of Sociology, 94, S95-S120.
 • Coleman JS. (1990). Foundations of Social Theory. The Belknap Press of Harvard University Press. Cambridge, MA.
 • Değermen, A. (2011). Hizmet Kalitesi Ölçümünde Kullanılan Servqual Modelinin Zayıf Olduğu İleri Sürülen Teorik ve Uygulama Yönlerine Yönelik Olarak Yapılan Değerlendirmeler. Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, 0 (48), 71-86.
 • Ernstmann, N., Driller, E., Kowalski, CH., Karbach, U., Jung, J., Pfaff, H., & Ommen, O. (2013). Social Capital and Quality Emphasis: A Cross-Sectional Multicenter Study in German Hospitals. International Journal of Healthcare Management, 25(2), 98-103.
 • Farzianpour, F., Fouroshani, A. R., Vahidi, R. G., Arab, M., & Mohamadi, A. (2011). Investigating the Relationship Between Organizational Social Capital and Service Quality in Teaching Hospitals. American Journal of Economics and Business Administration, 3(2), 425-429.
 • Hammer, A., Arah, O. A., DerSarkissian, M., Thompson, C. A., Mannion, R., Wagner, C., & DUQuE Project Consortium. (2013). The Relationship between Social Capital and Quality Management Systems in European Hospitals: A Quantitative Study. PLoS One, 8(12), e85662.
 • Kruk, M. E., Gage, A. D., Arsenault, C., Jordan, K., Leslie, H. H., Roder-DeWan, S., et al. (2018). High-Quality Health Systems in the Sustainable Development Goals Era: Time for a Revolution. The Lancet Global Health, 6(11), e1196-e1252.
 • Laschinger, H. K. S., Read, E., Wilk, P., & Finegan, J. (2014). The Influence of Nursing Unit Empowerment and Social Capital on Unit Effectiveness and Nurse Perceptions of Patient Care Quality. JONA: The Journal of Nursing Administration, 44(6), 347-352.
 • Leana, C. R., & Van Buren, H. J. (1999). Organizational Social Capital and Employment Practices. The Academy of Management Review, 24(3), 538-555.
 • Lundstrom S. L, Edwards K, Knudsen TB, Lansen PV, Reventlow S, Sondergaard J. (2014). Relational Coordination and Organizational Social Capital Association with Characteristics of General Practice. International Journal of Family Medicine.
 • Mikail, E. H., & Çora, H. (2020). Örgüt İkliminin Özel Sağlık Sektöründe Hizmet Kalitesi Üzerine Yansımalarına İlişkin Bir Çalışma. Electronic Turkish Studies, 15(1), 481-498.
 • Mishra, A. K. (1996). Organizational Responses to Crisis. Trust in Organizations: Frontiers of Theory and Research, 261.
 • Nahapiet J, Ghoshal S. (1998). Social Capital, Intellectual Capital, and the Organizational Advantage. The Academy of Management Review. 23(2):242-266.
 • OECD. (Feb 2007). OECD Insights: Human Capital. https://www.oecd.org/insights/37966934.pdf adresinden elde edildi. Erişim tarihi; 10.01.2020.
 • Özgün, A. H. (2019). Sosyal Sermaye, Entelektüel Sermaye, İnovasyon ve Performans İlişkisi: Sağlık Kurumları Üzerine Bir Araştırma. (Yayınlanmamış Doktora Tezi) Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Perzynski, A. T., Caron, A., Margolius, D., & Sudano, J. J. (2019). Primary Care Practice Workplace Social Capital: A Potential Secret Sauce for İmproved Staff Well-Being and Patient Experience." Journal of Patient Experience, 6(1) 72-80.
 • Putnam R. D. (1995). Bowling Alone: America’s Declining Social Capital. Journal of Democracy. January 65-78
 • Shin, J. I., & Lee, E. (2016). The Effect of Social Capital on Job Satisfaction and Quality of Care Among Hospital Nurses in South Korea. Journal of Nursing Management, 24(7), 934-942.
 • Strömgren, M., Eriksson, A., Bergman, D., & Dellve, L. (2016). Social Capital Among Healthcare Professionals: A Prospective Study of Its Importance for Job Satisfaction, Work Engagement and Engagement in Clinical Improvements. International Journal of Nursing Studies, 53, 116-125.
 • Tarım, M. (2000). Hizmet Organizasyonlarında (Hastanelerde) Kalite. Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası Yayını: Ankara.
 • Turgut, E., & Beğenirbaş, M. (2013). Çalışanların Yenilikçi Davranışları Üzerinde Sosyal Sermaye ve Yenilikçi İklimin Rolü: Sağlık Sektöründe Bir Araştırma. Kara Harp Okulu Bilim Dergisi, 23(2), 101-124.
Toplam 23 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Kurumları Yönetimi
Bölüm Derlemeler
Yazarlar

Kübra Bağcı Derinpınar 0000-0001-5135-6048

Samira Etesamınıa 0000-0003-0357-2330

Yayımlanma Tarihi 28 Nisan 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 5 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Bağcı Derinpınar, K., & Etesamınıa, S. (2022). Sağlık Kurumlarında Sosyal Sermayenin Hizmet Sunum Kalitesine Etkisi Üzerine Bir Sistematik Derleme. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Dergisi, 5(1), 1-14.