Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Devlet Hastanelerinde Dengeli Puan Cetveli Modelinin Güncel Uyarlaması: Kurumsal Karne ve İlgili Dönem Sonuçları

Yıl 2022, Cilt: 5 Sayı: 3, 20 - 28, 31.12.2022
https://doi.org/10.54537/tusebdergisi.1169360

Öz

ÖZET
Amaç: Ülkemiz kamu sağlık tesislerinde kullanılmış olan kurumsal karne (KK) uygulamasının dönem sonuçlarını ve etkilerini değerlendirmek.
Genel Bilgi: Kamu Hastanelerimizde Sağlıkta Dönüşüm Programı çalışmaları 2003 yılında başlamıştır. Bu süreçte özgün bir model oluşturulmaya çalışıldığı ve ciddi bir hazırlık yapıldığı anlaşılmaktadır. Yasal düzenlemeler istikrarlı bir süreci gösterir nitelikte olup KK modelinin geliştirildiği görülmektedir. 2012 yılı Kasım ayında başlatılan uygulama üzerinden yaklaşık 18 ay geçmiş ve tüm veriler kayıt edilmiştir. 2013 yılı Kasım ayında ilk karneler ya da diğer bir deyimle ara karneler düzenlenmiştir.
Gereç ve Yöntemler: Bu araştırmada Sağlık Bakanlığı bünyesinde İzmir ili içerisindeki 17 sağlık tesisi çalışma kapsamına alınmıştır. Verilerin istatistik değerlendirmesi eşleştirilmiş iki örneklem Student t testi ile yapılmıştır.
Sonuç: KK modelinin genel anlamda olumlu yönde gelişmeler sağladığı, devam eden süreçte akreditasyon kuruluşlarının beklentileri doğrultusunda, çalışmaların uluslararası başarıya dönüşmesi için geliştirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Kaynakça

 • KAYNAKLAR 1. 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname.(2011). Resmi Gazete, 2 Kasım2011
 • 2. Çelikay, F.(2011). Sağlıkta Dönüşümün Ampirik Analizi. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 66; 3, S:55-92.
 • 3. Eracar, R.(2013). Avrupa Birliği Uyum Sürecinde Türkiye’de Sağlıkta Dönüşüm Programının Hastalar Tarafından Değerlendirilmesi; Ankara İli Özel İki Hastane Uygulaması. Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • 4. Helvacı, M.A.(2002). Performans Yönetimi Sürecinde Performans Değerlendirmenin Önemi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 35:1-2
 • 5. Kamu Hastaneleri Birlikleri Verimlilik Değerlendirmesi Hakkında Yönerge.(Resmî Gazete.(2104). 10 Aralık.2014
 • 6. Özerer, M.A.(2013). Çalışanların Verimliliği İçin Performans Yönetimi. Kamu-iş, 13:1
 • 7. Sağlık Bakanlığı Kalite, Akreditasyon Daire Başkanlığı Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri. (2012). 1. Basım – 2012 ISBN: 978-975-590-418-4
 • 8. Tarım, M.(2004). Sağlık Organizasyonlarında Performans Ölçme ve Dengeli Puan Cetveli (Balanced Scorecard). Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi,7;(2).
 • 9. Tengilimoğlu, D.(2013). Hastane Performasının Ölçümünde PATH Yöntemi. Sosyal Güvenlik Dergisi 3, S; 1
 • 10. T.C. Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi Ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı, Sağlıkta Yönetici Ve Birim Performansı.(2012). 1. Basım – Şubat 2012 ISBN: 978-975-590-415-3
 • 11. T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Hastane Rolleri, Gruplandırma ve Hasta Yataklarının Kurum Bazlı Tescili. 3 Aralık 2009.
 • 12. Türkiye Kamu Hastaneler Kurumu Verimlilik Daire Başkanlığı, Verimlilik Modeli Ön Çalışma Raporu-I. Erişim Adresi: https://docplayer.biz.tr/724342-Verimlilik-modeli-on-calisma-raporu-i.html. Erişim Tarihi: 23.08.2022.
 • 13. Akdağ, R. (2008). Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Programı ve Temel Sağlık Hizmetleri. (Kasım 2002-2008) T.C. Sağlık Bakanlığı.
 • 14. Uzoğlu, C.(2011). Performans Yönetim Sistemi ve Performans Denetimi. Anakara.
Toplam 14 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Kurumları Yönetimi
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Salim İdris Keleşoğlu

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 5 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Keleşoğlu, S. İ. (2022). Devlet Hastanelerinde Dengeli Puan Cetveli Modelinin Güncel Uyarlaması: Kurumsal Karne ve İlgili Dönem Sonuçları. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Dergisi, 5(3), 20-28. https://doi.org/10.54537/tusebdergisi.1169360