İnceleme Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Sporcu Sağlığında Güncel Yaklaşım: Bilgisayar Tabanlı Psikolojik Ölçümler

Yıl 2022, Cilt: 5 Sayı: 3, 43 - 55, 31.12.2022
https://doi.org/10.54537/tusebdergisi.1173181

Öz

Son yıllarda teknoloji aracılığı ile oluşturulan laboratuvar uygulamalarının geleneksel uygulama yöntemlerine alternatif olarak çeşitli sağlık disiplinlerinde kullanıldığı, ancak psikolojik sağlık alanında görece yeni olduğu görülmektedir. Bu çalışmada, henüz kullanımı yaygınlaşmamış olan psikolojik sağlık alanına özgü uygulamalara yakından bakabilme amacı ile alanyazındaki bilimsel araştırma desenlerinin temel alındığı çalışmaların incelenmesi hedeflenmiştir. Bununla birlikte duyguları, yüz tanımayı ve duygu düzenlemeyi tanımlamak ve sporla ilişkilerini açıklamak, aralarındaki ilişkinin kişinin performansına etkilerini incelemek ve duygu düzenleme, yüz tanıma ve duyguların kişinin hayatındaki önemini vurgulamaktır. Bu yazıda literatür taraması sonucu bulunan duygular, yüz tanıma, duygu düzenleme ve spor ile ilgili makalelerden alıntılar yapılarak oluşan bir derleme yapılmıştır. Özellikle duyguların ve sporun birbirini etkilediğine, POFA’nın ve ERT’nin duygu tanıma ölçümü için uygulanabilirliğine, duygusal işlemenin kişinin hayatındaki etkilerine ve sporla arasındaki bağlantıya değinilmiştir. Ayrıca web tabanlı deneylerin bu alanda ne kadar kullanıldığı, geliştirilmesi gereken konular ve öneriler ele alınmıştır. Son olarak derlenen makalelerle ilgili genel bir değerlendirme yapılarak çalışma sonlandırılmıştır

Kaynakça

 • Aldao, A., & Nolen-Hoeksema, S. (2010). Specificity of Cognitive Emotion Regulation Strategies: A Transdiagnostic Examination. Behaviour Research and Therapy, 48(10), 974-983.
 • Aldao, A., & Nolen-Hoeksema, S. (2012). The Influence of Context on the Implementation of Adaptive Emotion Regulation Strategies. Behaviour Research and Therapy, 50(7-8), 493-501.
 • Başaran, M., & Özçelik, A. D. Ö. Karmaşık Soyut Ötesi Düşünme Ölçeğini Uyarlama Çalışması. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, 8(1), 26-38.
 • Botterill, C., & Brown, M. (2002). Emotion and Perspective in Sport. International Journal of Sport Psychology, 33(1), 38-60.
 • Cabanac, M. (2002). What is emotion? Behavioural processes, 60(2), 69-83.
 • Çulha, M. Turan, F. (2022). Psikolojik Sağlamlık, 86.
 • Davis, P. A., & Davis, L. (2016). Emotions and emotion regulation in coaching.

Current Approach in Athlete Health: Computer-Based Psychological Measurements

Yıl 2022, Cilt: 5 Sayı: 3, 43 - 55, 31.12.2022
https://doi.org/10.54537/tusebdergisi.1173181

Öz

In recent years, it is seen that laboratory applications created through technology are used in various health disciplines as an alternative to traditional application methods, but they are relatively new in the field of psychological health. In this study, it is aimed to examine the studies based on scientific research designs in the literature in order to take a closer look at the applications specific to the field of psychological health, which has not yet become widespread. With this article is to define emotions, face recognition and emotion regulation and explain their relationship with sports, to examine the effects of the relationship between them on one's performance and to emphasize the importance of emotion regulation, face recognition and emotions in one's life. A compilation was made by quoting from the related articles. In particular, the effects of emotions and sports on each other, the applicability of POFA and ERT for emotion recognition measurement, the effects of emotional processing on one's life and the connection between sports and sports are discussed. Also, how much web-based experiments are used in this field, issues that need to be developed and suggestions are discussed. The study was concluded by making a general evaluation of the compiled articles.
Key Words: , web-based, emotions, emotion regulation, face recognition

Kaynakça

 • Aldao, A., & Nolen-Hoeksema, S. (2010). Specificity of Cognitive Emotion Regulation Strategies: A Transdiagnostic Examination. Behaviour Research and Therapy, 48(10), 974-983.
 • Aldao, A., & Nolen-Hoeksema, S. (2012). The Influence of Context on the Implementation of Adaptive Emotion Regulation Strategies. Behaviour Research and Therapy, 50(7-8), 493-501.
 • Başaran, M., & Özçelik, A. D. Ö. Karmaşık Soyut Ötesi Düşünme Ölçeğini Uyarlama Çalışması. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, 8(1), 26-38.
 • Botterill, C., & Brown, M. (2002). Emotion and Perspective in Sport. International Journal of Sport Psychology, 33(1), 38-60.
 • Cabanac, M. (2002). What is emotion? Behavioural processes, 60(2), 69-83.
 • Çulha, M. Turan, F. (2022). Psikolojik Sağlamlık, 86.
 • Davis, P. A., & Davis, L. (2016). Emotions and emotion regulation in coaching.
Toplam 7 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Kurumları Yönetimi
Bölüm Derlemeler
Yazarlar

Hatice Demirbaş

Harun Artuner

Merve Erdoğdu 0000-0002-3745-2639

Gizem Aytaç 0000-0002-7251-2318

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 5 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Demirbaş, H., Artuner, H., Erdoğdu, M., Aytaç, G. (2022). Sporcu Sağlığında Güncel Yaklaşım: Bilgisayar Tabanlı Psikolojik Ölçümler. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Dergisi, 5(3), 43-55. https://doi.org/10.54537/tusebdergisi.1173181

Cited By

WEB TABANLI OYUN ARACILIĞIYLA SPORDA DÜRTÜSEL DAVRANIŞ ÖLÇÜMLERİ
Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
https://doi.org/10.33689/spormetre.1173219