Derleme
BibTex RIS Kaynak Göster

Prekonsepsiyonel Dönemden Postpartum Döneme İnovatif Gelişmeler

Yıl 2023, Cilt: 6 Sayı: 2, 108 - 116, 30.08.2023
https://doi.org/10.54537/tusebdergisi.1306827

Öz

Sağlık sektörü, teknolojik ve bilgi yoğun hem de yüksek inovatif potansiyelli sektörlerin başında gelmektedir. Hastalık türlerindeki değişim ve artış, toplumun beklentisinin artması, teknolojik gelişimler nedeni ile sağlık sisteminde yeni ihtiyaçlar ortaya çıkmakta, bu ihtiyaçlar inovasyonu zorunlu kılmaktadır. Bu değişimleri, hizmet verdiği birey/aile ve topluma uygulayan ve yenilikleri topluma ulaştıran en önemli sağlık çalışanı da hemşirelerdir. Hemşirelik uygulamalarında inovasyon; sağlığın sürdürülmesi ve geliştirilmesi, risk faktörlerinin belirlenip tanımlanması ve hastalıkların önlenmesi, hemşirelik bakımının daha kaliteli verilebilmesi için yeni bilgilerin kullanılmasında önemli rol oynamaktadır
Kadın sağlığı hemşireleri hizmet sunumlarında etkin ve istendik sonuçları yakalayabilmek için sürekli değişime ayak uydurmak ve inovasyon sürecini hizmetlerine entegre etmek zorundadırlar. Bu makalede; kadın sağlığında önemli bir alanı kapsayan prekonsepsiyonel dönemden postpartum döneme ait inovatif gelişmelere değinmek, bu alanda geliştirilen inovatif ürün örneklerine ve hemşirelerin bu süreçteki rollerine ilişkin güncel bilgilere yer vermek amaçlanmıştır.

Kaynakça

 • Arpacı İ. Kamu kurumlarında teknolojik inovasyon ve inovasyon politikası. ODTÜ Gelişme Derg 2011;111-23.
 • Arslan Özkan H, Özbek Ş, Bursa AG. Küreselleşen sağlık ve kadın sağlığı hemşireliği. KASHED 2015;2(2):46-57.
 • Bilgiç Ş, Şendir M. Hemşirelik bilişimi. Cumhuriyet Hemşirelik Derg 2014;3(1):24-8.
 • Clipper B, Batcheller J, Thomaz AL, Rozga A. Artificial intelligence and robotics: A nurse leader’s primer. Nurse Leader 2018;16:379-84. https://doi.org/10.1016/j.mnl.2018.07.015
 • Feldman LB, Ruthes RM, Cunha IC. Creativity and innovation: Competences on nursing management. Rev Bras Enferm 2008;61(2):239-42. https://doi.org/10.1590/S0034-71672008000200015
 • Doğan Merih Y. İnovatif hemşirelerin yol haritası. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri; 2018.
 • Çakırlar A, Mendi B. Hemşirelerin elektronik sağlık kaydı ve bilişim uygulamaları kapsamındaki bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Tıp Derg 2016;2(1):32-9.
 • Şendir M, Şimşekoğlu N, Kaya A, Sümer K. Geleceğin teknolojisinde hemşirelik. Uni Health Sci J Nurs 2019;3(1):209-14.
 • Pazar B, Taştan S, İyigün E. Tele sağlık sisteminde hemşirenin rolü. Bakırköy Tıp Derg 2015;11(1):1-4. https://doi.org/10.5350/BTDMJB201511101
 • Robert N. How artificial intelligence is changing nursing. Nurs Manage 2019;50(9):30-9. https://doi.org/10.1097/01.NUMA.0000578988.56622.21
 • Güngör İ, Rathfisch G, Kızılkaya Beji N. Kadın sağlığı hemşirelerinin rol yetki ve sorumluluklarının uluslararası düzeyde irdelenmesi. FN Hem Derg 2013;21(1):49-56.
 • Doğan Merih Y. Bir kamu hastanesinde kadın sağlığı hemşirelerinin inovasyon çalışmaları ve inovatif ürün örnekleri; gözlemsel bir çalışma. Türkiye Klinikleri J Nurs Sci 2021;13(1):52-68 https://doi.org/10.5336/nurses.2020-75919
 • Hüban Karakaya B, Akyol AS, Doğan Merih Y. Yapay zekâ teknolojisinin perinatal dönem bakımına entegrasyonu ve uygulama örnekleri. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Derg 2022;5(2):1-11. https://doi.org/10.54537/tusebdergisi.1154089
 • Gardner R, Raemer DB. Simulation in obstetric and gynecology. Obstet Gynecol Clin North Am 2008;35(1):97-127. https://doi.org/10.1016/j.ogc.2007.12.008
 • Denat Y, Memiş S. Hemşirelik eğitiminde yaratıcılığı geliştirme. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Derg 2006;22(1):245-52.
 • Dil S, Uzun M, Aykanat B. Hemşirelik eğitiminde inovasyon. Int J Human Sci 2012;2(9):1217-28.
 • Gonzalez Jimenez H. Taking the fiction out of science fiction: (Self-aware) robots and what they mean for society, retailers and marketers. Futures 2018;98:49-56. https://doi.org/10.1016/j.futures.2018.01.004
 • Hintistan S, Çilingir D. Hemşirelik uygulamalarında güncel bir yaklaşım: Telefon kullanımı. Hemşirelikte Eğitim Araştırma Derg 2012;9:30-5.
 • Kartal H, Kantek F. Hemşirelikte inovasyon örnekleri. J Health Nurs Management, 2018;5(1):57-63.
 • Taşkın L. Kadın sağlığına giriş. Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. Ankara: Akademisyen Yayınevi; 2016.
 • Körükcü Ö, Kukulu K. Perinatal kayıp ve ebeveynlere yansıması. Dicle Tıp Derg 2010;37(4):429-33.
 • Delanerolle G, Yang X, Shetty S, Raymont V, Shetty A, Phiri P, et al. Artificial intelligence: A rapid case for advancement in the personalization of gynaecology/obstetric and mental health care. Women’s Health 2021;17:1-20. https://doi. org/10.1177/17455065211018111
 • Cirban Ekrem E, Daşıkan Z. Perinatal dönemde yapay zekâ teknolojisinin kullanımı. Eur J Health Tech Asses 2021;5(2):147- 62. https://doi.org/10.52148/ehta.980568
 • Tuna Ö, Kılıç İ. An evaluation of corporate social innovation approaches and practices of public and private hospitals in Turkey. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Derg 2020;22(1):261-78. https://doi.org/10.32709/akusosbil.588871
 • Şentürk Erenel A, Münevver Gönenç İ, Ünal Köksal F, Vural G. Teknoloji ve kadın sağlığı. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Derg 2011;2(2):66-74.
 • Lima MFG, Pequeno AMC, Rodrigues DP, Carneiro C, Morais APP, Negreiros FDS. Developing skills learning in obstetric nursing: Approaches between theory and practice. Revista Brasileira de Enfermagem 2017;70(5):1054-60. https://doi. org/10.1590/0034-7167-2016-0665
 • Kartal, YA, Yazıcı S. Health technologies and reflections in nursing practices. Int J 2017;10(3):1733-40.
Toplam 27 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Kurumları Yönetimi
Bölüm Derlemeler
Yazarlar

Yeliz Doğan Merih 0000-0002-6112-0642

Yayımlanma Tarihi 30 Ağustos 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 6 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Doğan Merih, Y. (2023). Prekonsepsiyonel Dönemden Postpartum Döneme İnovatif Gelişmeler. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Dergisi, 6(2), 108-116. https://doi.org/10.54537/tusebdergisi.1306827