Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Ordu Yöresinde Yetişen Kızılcıkların (Cornus mas L.) Seleksiyon Yoluyla Islahı Üzerine Araştırmalar

Yıl 2019, Cilt 1, Sayı 2, 1 - 5, 01.05.2019

Öz

Araştırma, Ordu ve çevresinde yetişen kızılcık (Cornus mas L.) tiplerinin pomolojik bakımından incelenmesi amacıyla yürütülmüştür. Bu amaçla yörede yetiştirilen yüzlerce kızılcık genotipi arasından tartılı derecelendirme metoduna göre 215 ve üzerinde puan alan 4 genotip seçilmiştir. Seçilen genotiplerin meyve ağırlıkları 3.71-7.10 g; meyve eti ağırlığı 3.44-6.77 g; çekirdek ağırlıkları 0.27-0.39; et/çekirdek oranı % 12.74-20.52, meyve boyu 20.82-23.19 mm; meyve eni 14.52-14.94 mm; meyve boyu/meyve eni oranı 1.42-1.60; SÇKM % 8.0-13.0; pH 3.27-3.53; titre edilebilir asitlik % 1.88-2.41 olarak saptanmıştır. Değerlendirmeler sonucunda, bölgede önemli bir kızılcık populasyonunun olduğu, seleksiyon çalışmalarının genişletilerek sürdürülmesi gerektiği ortaya çıkartılmıştır.

Kaynakça

 • Anonim, 2019. www.tuik.gov.tr (Erişim tarihi, 24.04.2019)
 • Bounous, G. andC.Peano, 1992.Forgetten fruits. Hort. Abst. 62 (7), Abstract No:5608.
 • Ekşi, A., 1982. Kızılcık suyunun doğal kimyasal bileşimi üzerine araştırmalar. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yıllığı., 30 (3-4): 443-449.
 • Eriş, A., A. Soylu, E. Barut ve Z.Dalkılıç, 1992. Bursa yöresinde yetişmekte olan kızılcık çeşitlerinde seleksiyon çalışmaları. Türkiye I.Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi. Cilt I, 13-16 Ekim, E.Ü. Ziraat Fak. İzmir.
 • Gunatillebu, C.V.S., 1984. Cornel sam observetion on there productivbiology of treespecies of Cornus. Cornel of Arnold Arboretum. 65(3):419-427.
 • Hulme, A.L., 1971. The biochemistry of wildforms of Cornus mas L. in the foot hillzones of the Bol ShoiKavkaz in Azerbijan. Plant Breed.Abst.57 (8), Abstract No:7392.
 • Kalkışım, Ö., 1993. Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kızılcık'ın (C.masL.) seleksiyon yoluyla ıslahı üzerinde bir araştırma (Yüksek Lisans Tezi, Basılmamış), 112 s, Samsun
 • Karaçalı, İ., 1990. Bahçe ürünlerinin muhafazası ve pazara hazırlanması. E.Ü. Ziraat Fakültesi, 413 s, Bornova-İzmir.
 • Karadeniz, T., 1995. Görele’de (Giresun) yetişen kızılcıkların (C.mas L.) seleksiyonu üzerine bir araştırma. Bahçe 24 (1-2):36-44
 • Karadeniz, T.,H.Delıgöz, M.S. Çorumlu, M.Şenyurt, T.Bak, 2007. Selection of Native Cornelian Cherries Grown in Çorum (Turkey)-I. First Balkan Symposium on Fruit Growing. 15-17 November, Plovdiv, Bulgaria. P.27.
 • Karadeniz, T., M.Şenyurt, M.Özdemir, 2007. Gümüşhane Yöresinde Yetişen Kızılcıkların (Cornus mas L.) Seleksiyon Yoluyla Islahı Üzerine Araştırmalar. Türkiye V.Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Cilt 1, S:626-630.
 • Karadeniz, T.,Ö.Kalkışım ve C.Baltacı, 2001. Trabzon Yöresinde Yetiştirilen Kızılcık Tiplerinde (Cornus mas L.) Pomolojik İ I.Sert Çekirdekli Meyveler Sempozyumu. Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Bildiriler Kitabı, S:407-414, 25-28 Eylül, Yalova.
 • Klimenko, S.V., 1985. Promisingforms of Cornelian Cherry (C.mas L.) in The Northern Ukraine. Introduktsiyai Akklimatizatsiya Rastenii (1984) No:2, 71-74.From Referativnyi Zhurnal, Z-55, 682.
 • Pırlak, L., 1993. Uzundere, Tortum ve Oltu ilçelerinde dolğal olarak yetişen kızılcıkların (C. mas L.) seleksiyon yoluyla ıslahı üzerinde bir araştırma. (Doktora tezi, Basılmamış), 154 s, Erzurum.
 • Pirc,H., 1992. Selection of large-fruited Cornus masL. Hort.Abst 62(1), Abstract No:167.
 • Shaitan, I.M.,S.V.Klimenkoand L.M. Chuprina, 1988. Introduction and breeding of southern and new fruit crop plants in the northern Ukraine, Plant Breed. Abst.58 (3), Abstract No:2473.
 • Ülkümen, L ve S. Özbek, 1950. Modern Meyvecilik. A.Ü.Basımevi, 362 s, Ankara
 • Yalçınkaya, E ve N.Kaşka, 1992. Kızılcık çeşit seleksiyonu uygulama projesi (Seleksiyon 1). Türkiye I. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Cilt I, 13-16 Ekim, E.Ü.Ziraat Fak. İzmir.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Bahçe Bitkileri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Turan KARADENİZ> (Sorumlu Yazar)

0000-0003-0387-7599
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Mayıs 2019
Başvuru Tarihi 15 Şubat 2019
Kabul Tarihi 15 Nisan 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 1, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Karadeniz, T. (2019). Ordu Yöresinde Yetişen Kızılcıkların (Cornus mas L.) Seleksiyon Yoluyla Islahı Üzerine Araştırmalar . Uluslararası Anadolu Ziraat Mühendisliği Bilimleri Dergisi , 1 (2) , 1-5 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uazimder/issue/45788/578051