Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Büyükliman Havzasında Ceviz Dikimi için Uygun Alanların Tespitinde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Katkısı: Tonya İlçesi Örneği

Yıl 2019, Cilt: 1 Sayı: 4, 33 - 36, 10.12.2019

Öz

Ceviz
geçmişten günümüze Türkiye’de yetiştirilen önemli bir tarım ürünüdür. Son
yıllarda gerek ülke nüfusunun artması ve tarım alanlarının günden güne azalması
nedeniyle üretilen ceviz miktarı yeterli gelmemektedir. Bu nedenle ceviz için
alternatif bölgelerde ve yerlerde uygun alanların tespitine ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu çalışmada ceviz dikimi düşünülmeyen bir bölge olan Karadeniz
Bölgesi’nde Trabzon ili Büyükliman Havzası pilot bölge olarak seçilmiştir. Söz
konusu havza Tonya, Vakfıkebir, Şalpazarı, Beşikdüzü ve Çarşıbaşı ilçelerinin
sınırlarını kapsamaktadır. Bu pilot bölgede Coğrafi bilgi sistemleri programı
olan ArcGIS 10.4 yazılımı yardımıyla eğim, bakı, yükseklik ve sayısal yükseklik
modeli (topografya) yapılarak uygun yerlerin tespiti yapılmıştır. Ayrıca uygun
çıkan yerler havzadaki orman arazileri ile de çakıştırılarak, ceviz dikimine
uygun ormanlık alanların da tespiti yapılmıştır.

Kaynakça

 • Akça, 2012. Ceviz Yetiştiriciliği. Arı Ofset Matbaası, Tokat. 356 s.
 • Amaral, J.S., Casal, S., Pereira, J.A., Seabra, R.M., Oliveira, B.P.P., 2003. Determination of sterol and fatty acid compositions, oxidative stability, and nutritional value of six walnut (Juglans regia L.) cultivars grown in Portugal. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 51 (26): 7698-7702.
 • Anonim, 2010a. www.agm.gov.tr (Erişim tarihi: 03.03.2010).
 • Anonim, 2010b. Özel Ağaçlandırma, Destek Devletten, Kazanç Ağaçtan Sunumu. www.agm.gov.tr. (Erişim tarihi: 02.04.2010).
 • Anonim, 2019a. https://www.tzob.org.tr/basin-odasi/haberler/cevizin-en-kalitelisi-bizde-ama-ithalattan-kurtulamiyoruz%E2%80%A6 (Erişim tarihi, 30.07.2019).
 • Anonim, 2019b. Ceviz ve Beyin. http:// www.diyarbakirsoz. com/ yazarlar/ msimsek/ ceviz-ve-beyin-8474 (Erişim tarihi, 01.08.2019).
 • Ketenci, C.K. ve Bayramoğlu, Z., 2018. Türkiye’de Ceviz Üretiminin Rekabet Analizi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 5(3): 339–347.
 • Susam, T. ve Oğuz, İ., 2006. CBS İle Tokat İli Arazi Varlığının Eğim ve Bakı Özelliklerinin Tespiti ve Tarımsal Açıdan İrdelenmesi. Turkish National AGRIS Center, ISSN : 1300-2910.
 • Şen, S.M., 1986. Ceviz yetiştiriciliği (1. Baskı). Samsun, OMÜ Basımevi.
 • Şimşek, M. ve Gülsoy, E., 2016. Ceviz ve İçerdiği Yağ Asitlerinin İnsan Sağlığı Açısından Önemi Üzerine Yapılan Bazı Çalışmalar. Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 6(4): 9-15.
 • TÜİK, 2017. Bitkisel Üretim İstatistikleri Veritabanı. Türkiye İstatistik Kurumu, https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=104&locale=tr.
 • Yomralıoğlu, T., 2000. Coğrafi Bilgi Sistemleri Temel Kavramlar ve Uygulamalar. Akademi Kitabevi, 2. Baskı, 479. Safya.
Yıl 2019, Cilt: 1 Sayı: 4, 33 - 36, 10.12.2019

Öz

Kaynakça

 • Akça, 2012. Ceviz Yetiştiriciliği. Arı Ofset Matbaası, Tokat. 356 s.
 • Amaral, J.S., Casal, S., Pereira, J.A., Seabra, R.M., Oliveira, B.P.P., 2003. Determination of sterol and fatty acid compositions, oxidative stability, and nutritional value of six walnut (Juglans regia L.) cultivars grown in Portugal. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 51 (26): 7698-7702.
 • Anonim, 2010a. www.agm.gov.tr (Erişim tarihi: 03.03.2010).
 • Anonim, 2010b. Özel Ağaçlandırma, Destek Devletten, Kazanç Ağaçtan Sunumu. www.agm.gov.tr. (Erişim tarihi: 02.04.2010).
 • Anonim, 2019a. https://www.tzob.org.tr/basin-odasi/haberler/cevizin-en-kalitelisi-bizde-ama-ithalattan-kurtulamiyoruz%E2%80%A6 (Erişim tarihi, 30.07.2019).
 • Anonim, 2019b. Ceviz ve Beyin. http:// www.diyarbakirsoz. com/ yazarlar/ msimsek/ ceviz-ve-beyin-8474 (Erişim tarihi, 01.08.2019).
 • Ketenci, C.K. ve Bayramoğlu, Z., 2018. Türkiye’de Ceviz Üretiminin Rekabet Analizi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 5(3): 339–347.
 • Susam, T. ve Oğuz, İ., 2006. CBS İle Tokat İli Arazi Varlığının Eğim ve Bakı Özelliklerinin Tespiti ve Tarımsal Açıdan İrdelenmesi. Turkish National AGRIS Center, ISSN : 1300-2910.
 • Şen, S.M., 1986. Ceviz yetiştiriciliği (1. Baskı). Samsun, OMÜ Basımevi.
 • Şimşek, M. ve Gülsoy, E., 2016. Ceviz ve İçerdiği Yağ Asitlerinin İnsan Sağlığı Açısından Önemi Üzerine Yapılan Bazı Çalışmalar. Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 6(4): 9-15.
 • TÜİK, 2017. Bitkisel Üretim İstatistikleri Veritabanı. Türkiye İstatistik Kurumu, https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=104&locale=tr.
 • Yomralıoğlu, T., 2000. Coğrafi Bilgi Sistemleri Temel Kavramlar ve Uygulamalar. Akademi Kitabevi, 2. Baskı, 479. Safya.
Toplam 12 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Ziraat Mühendisliği
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yaşar Selçuk Erbaş 0000-0001-8991-0964

Yayımlanma Tarihi 10 Aralık 2019
Gönderilme Tarihi 10 Ağustos 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 1 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA Erbaş, Y. S. (2019). Büyükliman Havzasında Ceviz Dikimi için Uygun Alanların Tespitinde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Katkısı: Tonya İlçesi Örneği. Uluslararası Anadolu Ziraat Mühendisliği Bilimleri Dergisi, 1(4), 33-36.