Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Büyükliman Havzasında Ceviz Dikimi için Uygun Alanların Tespitinde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Katkısı: Tonya İlçesi Örneği

Yıl 2019, Cilt 1, Sayı 4, 33 - 36, 10.12.2019

Öz

Ceviz geçmişten günümüze Türkiye’de yetiştirilen önemli bir tarım ürünüdür. Son yıllarda gerek ülke nüfusunun artması ve tarım alanlarının günden güne azalması nedeniyle üretilen ceviz miktarı yeterli gelmemektedir. Bu nedenle ceviz için alternatif bölgelerde ve yerlerde uygun alanların tespitine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmada ceviz dikimi düşünülmeyen bir bölge olan Karadeniz Bölgesi’nde Trabzon ili Büyükliman Havzası pilot bölge olarak seçilmiştir. Söz konusu havza Tonya, Vakfıkebir, Şalpazarı, Beşikdüzü ve Çarşıbaşı ilçelerinin sınırlarını kapsamaktadır. Bu pilot bölgede Coğrafi bilgi sistemleri programı olan ArcGIS 10.4 yazılımı yardımıyla eğim, bakı, yükseklik ve sayısal yükseklik modeli (topografya) yapılarak uygun yerlerin tespiti yapılmıştır. Ayrıca uygun çıkan yerler havzadaki orman arazileri ile de çakıştırılarak, ceviz dikimine uygun ormanlık alanların da tespiti yapılmıştır.

Kaynakça

 • Akça, 2012. Ceviz Yetiştiriciliği. Arı Ofset Matbaası, Tokat. 356 s.
 • Amaral, J.S., Casal, S., Pereira, J.A., Seabra, R.M., Oliveira, B.P.P., 2003. Determination of sterol and fatty acid compositions, oxidative stability, and nutritional value of six walnut (Juglans regia L.) cultivars grown in Portugal. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 51 (26): 7698-7702.
 • Anonim, 2010a. www.agm.gov.tr (Erişim tarihi: 03.03.2010).
 • Anonim, 2010b. Özel Ağaçlandırma, Destek Devletten, Kazanç Ağaçtan Sunumu. www.agm.gov.tr. (Erişim tarihi: 02.04.2010).
 • Anonim, 2019a. https://www.tzob.org.tr/basin-odasi/haberler/cevizin-en-kalitelisi-bizde-ama-ithalattan-kurtulamiyoruz%E2%80%A6 (Erişim tarihi, 30.07.2019).
 • Anonim, 2019b. Ceviz ve Beyin. http:// www.diyarbakirsoz. com/ yazarlar/ msimsek/ ceviz-ve-beyin-8474 (Erişim tarihi, 01.08.2019).
 • Ketenci, C.K. ve Bayramoğlu, Z., 2018. Türkiye’de Ceviz Üretiminin Rekabet Analizi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 5(3): 339–347.
 • Susam, T. ve Oğuz, İ., 2006. CBS İle Tokat İli Arazi Varlığının Eğim ve Bakı Özelliklerinin Tespiti ve Tarımsal Açıdan İrdelenmesi. Turkish National AGRIS Center, ISSN : 1300-2910.
 • Şen, S.M., 1986. Ceviz yetiştiriciliği (1. Baskı). Samsun, OMÜ Basımevi.
 • Şimşek, M. ve Gülsoy, E., 2016. Ceviz ve İçerdiği Yağ Asitlerinin İnsan Sağlığı Açısından Önemi Üzerine Yapılan Bazı Çalışmalar. Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 6(4): 9-15.
 • TÜİK, 2017. Bitkisel Üretim İstatistikleri Veritabanı. Türkiye İstatistik Kurumu, https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=104&locale=tr.
 • Yomralıoğlu, T., 2000. Coğrafi Bilgi Sistemleri Temel Kavramlar ve Uygulamalar. Akademi Kitabevi, 2. Baskı, 479. Safya.

Yıl 2019, Cilt 1, Sayı 4, 33 - 36, 10.12.2019

Öz

Kaynakça

 • Akça, 2012. Ceviz Yetiştiriciliği. Arı Ofset Matbaası, Tokat. 356 s.
 • Amaral, J.S., Casal, S., Pereira, J.A., Seabra, R.M., Oliveira, B.P.P., 2003. Determination of sterol and fatty acid compositions, oxidative stability, and nutritional value of six walnut (Juglans regia L.) cultivars grown in Portugal. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 51 (26): 7698-7702.
 • Anonim, 2010a. www.agm.gov.tr (Erişim tarihi: 03.03.2010).
 • Anonim, 2010b. Özel Ağaçlandırma, Destek Devletten, Kazanç Ağaçtan Sunumu. www.agm.gov.tr. (Erişim tarihi: 02.04.2010).
 • Anonim, 2019a. https://www.tzob.org.tr/basin-odasi/haberler/cevizin-en-kalitelisi-bizde-ama-ithalattan-kurtulamiyoruz%E2%80%A6 (Erişim tarihi, 30.07.2019).
 • Anonim, 2019b. Ceviz ve Beyin. http:// www.diyarbakirsoz. com/ yazarlar/ msimsek/ ceviz-ve-beyin-8474 (Erişim tarihi, 01.08.2019).
 • Ketenci, C.K. ve Bayramoğlu, Z., 2018. Türkiye’de Ceviz Üretiminin Rekabet Analizi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 5(3): 339–347.
 • Susam, T. ve Oğuz, İ., 2006. CBS İle Tokat İli Arazi Varlığının Eğim ve Bakı Özelliklerinin Tespiti ve Tarımsal Açıdan İrdelenmesi. Turkish National AGRIS Center, ISSN : 1300-2910.
 • Şen, S.M., 1986. Ceviz yetiştiriciliği (1. Baskı). Samsun, OMÜ Basımevi.
 • Şimşek, M. ve Gülsoy, E., 2016. Ceviz ve İçerdiği Yağ Asitlerinin İnsan Sağlığı Açısından Önemi Üzerine Yapılan Bazı Çalışmalar. Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 6(4): 9-15.
 • TÜİK, 2017. Bitkisel Üretim İstatistikleri Veritabanı. Türkiye İstatistik Kurumu, https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=104&locale=tr.
 • Yomralıoğlu, T., 2000. Coğrafi Bilgi Sistemleri Temel Kavramlar ve Uygulamalar. Akademi Kitabevi, 2. Baskı, 479. Safya.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik, Ziraat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yaşar Selçuk ERBAŞ> (Sorumlu Yazar)
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ, GÜMÜŞHANE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, HARİTA MÜHENDİSLİĞİ PR.
0000-0001-8991-0964
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 10 Aralık 2019
Başvuru Tarihi 10 Ağustos 2019
Kabul Tarihi 29 Kasım 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 1, Sayı 4

Kaynak Göster

APA Erbaş, Y. S. (2019). Büyükliman Havzasında Ceviz Dikimi için Uygun Alanların Tespitinde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Katkısı: Tonya İlçesi Örneği . Uluslararası Anadolu Ziraat Mühendisliği Bilimleri Dergisi , 1 (4) , 33-36 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uazimder/issue/50557/605025