Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Karpuzda (Citrullus lanatus) Organik Tohum Üretim Olanaklarının Araştırılması

Yıl 2019, Cilt: 1 Sayı: 4, 37 - 42, 10.12.2019

Öz

Bu
çalışma Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü’nde yürütülmekte
olan “Bazı Sebze Türlerinin Organik Tohum Üretiminde Verim Ve Kalite
Özelliklerinin Belirlenmesi” isimli proje altında yürütülmüştür. Organik tarım
parselinde 2009 yılında başlayan proje halen devam etmekte olup bu çalışmada
karpuz tohum üretimi çalışmalarına ait ilk iki döngü sonuçları sunulmuştur. Araştırmada,
Yalova Yuvarlak Alaca 18 karpuz çeşidinde organik ve orijinal kademe
sertifikalı karpuz tohumu üretilebilirliği araştırılmıştır. Çalışmada tohum
verim ve kalite kriteri olarak, verim (kg da-1), 1000 tohum ağırlığı
(g) , 1 gramdaki tohum miktarı (adet) ve çimlenme oranı (%) özellikleri
incelenmiştir. İki döngü ortalaması verileri değerlendirildiğinde; ortalama
tohum veriminin 24.50 kg
da-1 olduğu saptanmıştır. Elde edilen tohumlukta 1000 tohum ağırlığı
65.02 g,
1 gramdaki tohum miktarı 13.95 adet ve çimlenme oranı %87.65-100 olarak belirlenmiştir.

Destekleyen Kurum

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı

Teşekkür

Bu çalışma T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ile Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü İyi Tarım ve Organik Tarım Dairesi desteği ile yürütülmekte olan “Bazı Sebze Türlerinin Organik Tohum Üretiminde Verim Ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi” isimli proje kapsamında yapılmıştır. Söz konusu proje 2008 yılında başlamış olup 2021 yılında tamamlanacaktır. İlgili Genel Müdürlüklerinin destekleri için teşekkür ederiz.

Kaynakça

 • Açıkgöz, E., 2001. Yem Bitkileri (3. Baskı, 15. Bölüm, Yeşil Gübreleme, Sa: 219-424). Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Yayın No: 182, Sa: 584, Bursa.
 • Anonim, 1997. Tohumculukta Laboratuar Kntrolleri (Hazırlayanlar: Eser, B., Duman, İ., İlbi, H.ISTA), Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ofset Basımevi, Bornova, İZMİR.
 • Anonim, 2004. https://www.mevzuat.gov.tr (Erişim: 10 Eylül 2019).
 • Anonim, 2005. Tohum Bilimi ve Teknolojisi, Cilt:1, (Editörler, Benian ESER, Hikmet SAYGILI, Adem GÖKÇÖL, Emre İLKER), Ege Üniversitesi Tohum Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Enstitüsü, İzmir.
 • Anonim, 2006. https://www.resmigazete.gov.tr (Erişim: 12 Eylül 2019).
 • Anonim, 2015. Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Tescilli Sebze Çeşitleri Kataloğu, Yalova.
 • Anonim, 2019. https://www.turkomp.gov.tr/food-190 (Erişim: 02.09.2019).
 • Aras, V., 2009. Kavun-Karpuz Yetiştiriciliği. TAYEK (Tarımsal Araştırma Yayım ve Eğitim Koordinasyonu) 2009 yılı Bahçe Bitkileri Grubu Bilgi Alışveriş Toplantısı Bildirileri Kitabı. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayın No: 135. 26-28 Mayıs, Salihli-MANİSA, S. 20-30.
 • Bayraktar, K., 1976. Sebze Yetiştirme Cilt III, “Sebzelerde Tohum Üretimi”, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 244, Sa: 106-115, İzmir.
 • Beşirli, G. ve Sönmez, İ., 2012. Organik Sebze Tohum Üretimi (Organik Tarım, güncellenmiş 2. Baskı), Sa: 150-162, ETO, İzmir.
 • Connolly, B., 2011. Organic Seed Production and Saving: The Wisdom of Plant Heritage. Organic Principle and Practices Handbook Series. P. 56.IFA, 1992. World Fertilizer use Manual. International Fertilizer Industry Association, Paris. http://www.fertilizer.org/ifa/Home-Page/LIBRARY/World-Fertilizer-Use-Manual/by-type-of-crops
 • Kanwar, H. S., 2017. Advances in Quality Seed Production of Vegetable Crops. Centre of Advanced Faculty Training in Horticulture (vegetables) Department of Vegetable Science YSP University of Horticulture and Forestry Nauni -173 230 Solan, Himachal Pradesh, New Delhi, 6-26 September.
 • McCormack, J. H., 2005. Cucurbit Seed Production An organic seed production manual for seed growers in the Mid-Atlantic and Southern U.S. p.36.
 • Nega, E., Ulrich, R., Werner, S. Jahn, M. (2003). Hot water treatment of vegetable seed – an alternative seed treatment method to control seed borne pathogens in organic farming. Journal of Plant Diseases and Protection 110(3):p.220-234.
 • Rashid, M.A. ve Singh, D.P., 2000. A Manuel on Vegetable Seed Production in Bangladesh. AVRD-USAID-Bangladesh Project. Horticulture Research Centre, Bangladesh Agricultural Research Institute, Joydebpur, Gazipur, Bangladesh.
 • Singh, P.M., Singh, B., Pandey, A.K. and Singh, R. 2010. Vegetable Seed Production- A Ready Reckoner. Technical Bultenin No.37, IIVR, Varanasi, India.
 • TÜİK, 2019. Bitkisel Üretim İstatistikleri. https://biruni.tuik.gov.tr/bitkiselapp/bitkisel.zul (Erişim tarihi: 10.10.2016).
 • Vural, H., Eşiyok, D., Duman, İ., 2000. Kültür Sebzeleri (Sebze Yetiştirme), Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, İzmir.
 • Wehner, T.C., 2018. Watermelon Seed Production. http://cucurbitbreeding.com/watermelon-breeding/seed-production/. Erişim Tarihi: 10.10.2019.

Researching of Organic Watermelon (Citrullus lanatus) Seed Production Possibilities

Yıl 2019, Cilt: 1 Sayı: 4, 37 - 42, 10.12.2019

Öz

This study was carried on under “Determination of Seed Yield and Quality Properties of Some Vegetable Species in Organic Seed Production Program” Project. The project that was started in 2009 is still going on. The results of first two circles of watermelon study were given in this manuscript. The study was done for getting organic certificated watermelon seed on original stage with Yalova Yuvarlak Alaca 18 cv. Yield (kg/da), 1000 seeds weight (g), 1 g seed number and germinated rate (%) were investigated as seed yield and quality properties. Avarage seed yield was found to be 24.50 kg/da. 1000 seeds weight, 1 g seed number and germinated rate were determined as 65.02 g, 13.95 and %94, respectively.

Kaynakça

 • Açıkgöz, E., 2001. Yem Bitkileri (3. Baskı, 15. Bölüm, Yeşil Gübreleme, Sa: 219-424). Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Yayın No: 182, Sa: 584, Bursa.
 • Anonim, 1997. Tohumculukta Laboratuar Kntrolleri (Hazırlayanlar: Eser, B., Duman, İ., İlbi, H.ISTA), Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ofset Basımevi, Bornova, İZMİR.
 • Anonim, 2004. https://www.mevzuat.gov.tr (Erişim: 10 Eylül 2019).
 • Anonim, 2005. Tohum Bilimi ve Teknolojisi, Cilt:1, (Editörler, Benian ESER, Hikmet SAYGILI, Adem GÖKÇÖL, Emre İLKER), Ege Üniversitesi Tohum Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Enstitüsü, İzmir.
 • Anonim, 2006. https://www.resmigazete.gov.tr (Erişim: 12 Eylül 2019).
 • Anonim, 2015. Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Tescilli Sebze Çeşitleri Kataloğu, Yalova.
 • Anonim, 2019. https://www.turkomp.gov.tr/food-190 (Erişim: 02.09.2019).
 • Aras, V., 2009. Kavun-Karpuz Yetiştiriciliği. TAYEK (Tarımsal Araştırma Yayım ve Eğitim Koordinasyonu) 2009 yılı Bahçe Bitkileri Grubu Bilgi Alışveriş Toplantısı Bildirileri Kitabı. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayın No: 135. 26-28 Mayıs, Salihli-MANİSA, S. 20-30.
 • Bayraktar, K., 1976. Sebze Yetiştirme Cilt III, “Sebzelerde Tohum Üretimi”, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 244, Sa: 106-115, İzmir.
 • Beşirli, G. ve Sönmez, İ., 2012. Organik Sebze Tohum Üretimi (Organik Tarım, güncellenmiş 2. Baskı), Sa: 150-162, ETO, İzmir.
 • Connolly, B., 2011. Organic Seed Production and Saving: The Wisdom of Plant Heritage. Organic Principle and Practices Handbook Series. P. 56.IFA, 1992. World Fertilizer use Manual. International Fertilizer Industry Association, Paris. http://www.fertilizer.org/ifa/Home-Page/LIBRARY/World-Fertilizer-Use-Manual/by-type-of-crops
 • Kanwar, H. S., 2017. Advances in Quality Seed Production of Vegetable Crops. Centre of Advanced Faculty Training in Horticulture (vegetables) Department of Vegetable Science YSP University of Horticulture and Forestry Nauni -173 230 Solan, Himachal Pradesh, New Delhi, 6-26 September.
 • McCormack, J. H., 2005. Cucurbit Seed Production An organic seed production manual for seed growers in the Mid-Atlantic and Southern U.S. p.36.
 • Nega, E., Ulrich, R., Werner, S. Jahn, M. (2003). Hot water treatment of vegetable seed – an alternative seed treatment method to control seed borne pathogens in organic farming. Journal of Plant Diseases and Protection 110(3):p.220-234.
 • Rashid, M.A. ve Singh, D.P., 2000. A Manuel on Vegetable Seed Production in Bangladesh. AVRD-USAID-Bangladesh Project. Horticulture Research Centre, Bangladesh Agricultural Research Institute, Joydebpur, Gazipur, Bangladesh.
 • Singh, P.M., Singh, B., Pandey, A.K. and Singh, R. 2010. Vegetable Seed Production- A Ready Reckoner. Technical Bultenin No.37, IIVR, Varanasi, India.
 • TÜİK, 2019. Bitkisel Üretim İstatistikleri. https://biruni.tuik.gov.tr/bitkiselapp/bitkisel.zul (Erişim tarihi: 10.10.2016).
 • Vural, H., Eşiyok, D., Duman, İ., 2000. Kültür Sebzeleri (Sebze Yetiştirme), Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, İzmir.
 • Wehner, T.C., 2018. Watermelon Seed Production. http://cucurbitbreeding.com/watermelon-breeding/seed-production/. Erişim Tarihi: 10.10.2019.
Toplam 19 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Gülay Beşirli

Yayımlanma Tarihi 10 Aralık 2019
Gönderilme Tarihi 12 Ekim 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 1 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA Beşirli, G. (2019). Karpuzda (Citrullus lanatus) Organik Tohum Üretim Olanaklarının Araştırılması. Uluslararası Anadolu Ziraat Mühendisliği Bilimleri Dergisi, 1(4), 37-42.