Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Bolu Ekolojisinde Sera Koşullarında Karanfil (Dianthus caryophyllus) Yetiştiriciliği

Yıl 2020, Cilt: 2 Sayı: 2, 11 - 15, 30.05.2020

Öz

Karanfil, dünya kesme çiçek yetiştiriciliğinde oldukça önemli bir yeri olan bir süs bitkisidir. Bu çalışmada altı farklı sprey karanfil çeşidi Bolu ilinde, sera koşullarında yetiştirilmiş ve çeşitler kesme çiçekçilikte önemli olan bazı özellikler bakımından değerlendirilmiştir. Çalışmada çeşitlerin bitki boyu değerleri 64.10 cm ile 75.60 cm arasında bulunurken, çiçek çapları 42.08 mm ile 52.25 mm arasında tespit edilmiştir. Sprey karanfillerde diğer bir önemli özellik olan gonca sayısı bakımından ise çeşitler ortalama 2.70 adet ile 5.00 adet arasında değişiklik göstermiştir. Bolu ekolojisinde ve sera koşullarında sprey karanfiller performans bakımından oldukça tatmin edici değerler vermiş ve pazarda boşluğun oluştuğu yaz döneminde piyasaya ürün çıkartılabileceği kanaatine varılmıştır. Bu durum, Bolu’yu hem jeotermal varlığı bakımından hem de sahip olduğu iklim nedeniyle kesme çiçekçilikte ümitvar bir il olarak öne çıkarmaktadır.

Destekleyen Kurum

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bap Koordinatörlüğü

Proje Numarası

2016.10.05.1056

Teşekkür

Bu çalışma Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri birimince 2016.10.05.1056 no’lu proje ile desteklenmiştir. BAİBÜ Bilimsel Araştırma Projeleri birimine çalışmaya verdikleri destekten dolayı teşekkür ederiz.

Kaynakça

 • Akram, A., Gulzar, A., Iftikhar, A., Rashad, M.B., Muhammad, A.S., Adnan, Y. and Shakeel, I. 2015. Efficacy of Planting Seasons and Macro Nutritional Levels on Growth, Yield and Vase Life of Carnation Dianthus caryophyllus L.. Science, Technology and Development, Volume 34 Issue 3.
 • Anonim, 2001. DPT VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı; Bitkisel Üretim Özel İhtisas Komisyonu Süs Bitkileri Alt Komisyonu Raporu. DPT:2645-ÖİK:653. Ankara.
 • Anonim, 2008. AİB, Antalya İhracatçılar Birliği. www.baib.gov.tr
 • Anonim, 2020. TÜİK, Türkiye İstatistik Kurumu. www.tuik.gov.tr. (Erişim tarihi: 20.05.2020)
 • Babadoğan, G., 2008. Kesme çiçek. www.igeme.org.tr
 • Beisland, A., ve Kristoffersen, T., 1969. Some effects of temperature on growth and flowering in the carnation cultivar ‘William Sim’. Stromme, E. ISHS Acta Hort. (14),97-107.
 • El-Naggar, A.H., 2009. Response of Dianthus caryophyllus L. Plants to Foliar Nutrition. World J. Agric. Sci, 5(5), 622-630.
 • Karadeniz, T., 2020. Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Ders Notu (Bolu Abant İzzet Baysal Üniv. Ziraat ve Doğa Bil. Fak.).
 • Lipari, V. and Romano, D. 1989. Production Results Of The Carnation Cultivated In A Cold Greenhouse. ISHS Acta Horticulturae 246: International Symposium on Protected Cultivation of Ornamentals in Mild Winter Climates. Doi: 10.17660/ActaHortic.1989.246.15
 • Marfá, O., Savé, R., Serrano, L. and Roselló, E. 1989. Carnation Bag Cultures On Steep Gradient Soil. ISHS Acta Horticulturae 246: International Symposium on Protected Cultivation of Ornamentals in Mild Winter Climates. Doi: 10.17660/ActaHortic.1989.246.2.
 • Saner, G ve Atabay, H., 2006. AB’ye Uyum Sürecinde Türkiye’de Kesme Çiçek Alt Sektörünün Mevcut Durumu, Fırsatlar ve Tehditler. III. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi 8-10 Kasım 2006 İzmir
 • Verma, V.K. 2003. Response of Foliar Application of Nitrogen And Gibberellic Acid on Growth and Flowering of Carnation (Dianthus caryophyllus L.). Himachal Journal of Agricultural Research Vol. 29 (1&2) : 59-64.
 • Yazgan, M.E., Korkut, A.B., Barış, E., Erkal, S., Yılmaz, R., Erken, K., Gürsan, K. ve Özyavuz, M., 2005. Süs Bitkileri Üretiminde Gelişmeler. Ziraat Mühendisleri Odası Teknik Kongresi, 3-7 Ocak 2005.
 • Yılmaz, H. ve Güçlü, K., 1992. Değişik Kimyasal Madde Uygulamalarının Kesme Çiçek Olarak Kullanılan Gül, Karanfil, Gerbera ve Bahar Yıldızının Vazoda Dayanma Sürelerine Etkileri. Türkiye I. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Bildiriler Kitabı, 695-698.

Carnation (Dianthus caryophyllus) Growing in Greenhouse Conditions in Bolu

Yıl 2020, Cilt: 2 Sayı: 2, 11 - 15, 30.05.2020

Öz

Carnation is an ornamental plant that has a very important place in world cut flower cultivation. In this study, six different types of spray carnations were grown in Bolu province under greenhouse conditions and the varieties were evaluated in terms of some important features. In the study, plant height values of varieties were found between 64.10 cm and 75.60 cm, while flower diameters were determined between 42.08 mm and 52.25 mm. In terms of the number of bud, which is another important feature in spray carnations, the varieties varied between 2.70 and 5.00. The results of the study showed that spray carnations in greenhouse conditions in Bolu give quite satisfactory values in terms of performance and products can be brought to the market in the summer period when the gap occurs. This situation highlights Bolu as a hopeful province in cut floristry both in terms of its geothermal existence and its climate.

Proje Numarası

2016.10.05.1056

Kaynakça

 • Akram, A., Gulzar, A., Iftikhar, A., Rashad, M.B., Muhammad, A.S., Adnan, Y. and Shakeel, I. 2015. Efficacy of Planting Seasons and Macro Nutritional Levels on Growth, Yield and Vase Life of Carnation Dianthus caryophyllus L.. Science, Technology and Development, Volume 34 Issue 3.
 • Anonim, 2001. DPT VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı; Bitkisel Üretim Özel İhtisas Komisyonu Süs Bitkileri Alt Komisyonu Raporu. DPT:2645-ÖİK:653. Ankara.
 • Anonim, 2008. AİB, Antalya İhracatçılar Birliği. www.baib.gov.tr
 • Anonim, 2020. TÜİK, Türkiye İstatistik Kurumu. www.tuik.gov.tr. (Erişim tarihi: 20.05.2020)
 • Babadoğan, G., 2008. Kesme çiçek. www.igeme.org.tr
 • Beisland, A., ve Kristoffersen, T., 1969. Some effects of temperature on growth and flowering in the carnation cultivar ‘William Sim’. Stromme, E. ISHS Acta Hort. (14),97-107.
 • El-Naggar, A.H., 2009. Response of Dianthus caryophyllus L. Plants to Foliar Nutrition. World J. Agric. Sci, 5(5), 622-630.
 • Karadeniz, T., 2020. Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Ders Notu (Bolu Abant İzzet Baysal Üniv. Ziraat ve Doğa Bil. Fak.).
 • Lipari, V. and Romano, D. 1989. Production Results Of The Carnation Cultivated In A Cold Greenhouse. ISHS Acta Horticulturae 246: International Symposium on Protected Cultivation of Ornamentals in Mild Winter Climates. Doi: 10.17660/ActaHortic.1989.246.15
 • Marfá, O., Savé, R., Serrano, L. and Roselló, E. 1989. Carnation Bag Cultures On Steep Gradient Soil. ISHS Acta Horticulturae 246: International Symposium on Protected Cultivation of Ornamentals in Mild Winter Climates. Doi: 10.17660/ActaHortic.1989.246.2.
 • Saner, G ve Atabay, H., 2006. AB’ye Uyum Sürecinde Türkiye’de Kesme Çiçek Alt Sektörünün Mevcut Durumu, Fırsatlar ve Tehditler. III. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi 8-10 Kasım 2006 İzmir
 • Verma, V.K. 2003. Response of Foliar Application of Nitrogen And Gibberellic Acid on Growth and Flowering of Carnation (Dianthus caryophyllus L.). Himachal Journal of Agricultural Research Vol. 29 (1&2) : 59-64.
 • Yazgan, M.E., Korkut, A.B., Barış, E., Erkal, S., Yılmaz, R., Erken, K., Gürsan, K. ve Özyavuz, M., 2005. Süs Bitkileri Üretiminde Gelişmeler. Ziraat Mühendisleri Odası Teknik Kongresi, 3-7 Ocak 2005.
 • Yılmaz, H. ve Güçlü, K., 1992. Değişik Kimyasal Madde Uygulamalarının Kesme Çiçek Olarak Kullanılan Gül, Karanfil, Gerbera ve Bahar Yıldızının Vazoda Dayanma Sürelerine Etkileri. Türkiye I. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Bildiriler Kitabı, 695-698.
Toplam 14 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Turan Karadenız

Emrah Güler

Selma Tuna Koçoğlu Bu kişi benim

Selma Kuru Berk 0000-0002-4448-9704

Tuba Bak

Proje Numarası 2016.10.05.1056
Yayımlanma Tarihi 30 Mayıs 2020
Gönderilme Tarihi 21 Mayıs 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 2 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Karadenız, T., Güler, E., Tuna Koçoğlu, S., Kuru Berk, S., vd. (2020). Bolu Ekolojisinde Sera Koşullarında Karanfil (Dianthus caryophyllus) Yetiştiriciliği. Uluslararası Anadolu Ziraat Mühendisliği Bilimleri Dergisi, 2(2), 11-15.