Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

In Vitro Propagation of Fuerte Cultivar in Avocado (Persea americana Mill.)

Yıl 2020, Cilt 2, Sayı 3, 16 - 20, 26.08.2020

Öz

The aim of this study was to determine the effects of different media combinations and explant types on in vitro propagation of Fuerte avocado cultivar. In the research were used shoot tip and nodal segments as an explant sourcess, MS (1/2 macro), MS (3/4 macro) and WPM as nutrient medium. Some of the experiments established at different periods were lost due to intense infection development and browning due to intense secretion of phenolic substances. When the results obtained in the experiments were evaluated in general, the highest bud sprout rate (100%) was observed in the shoot tip explants cultured in all combinations of MS (1/2 macro) medium. Nodal segments produced a high amount of callus compared to shoot tip explants. The highest number of leaves/ explants (4 pieces) were obtained from MS (1/2 macro) + 1.0 and 1.5 mg/L BAP + 0.1 mg/L GAз medium. 

Kaynakça

 • Anonim, 2013. Avokado yetiştiriciliği. Bahçecilik, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Bireysel Öğrenme Materyali, Ankara, 63s.
 • Anonim, 2019a. Agricultural Statistical Database. (http://www.fao.org/). (Erişim: Aralık 2019).
 • Anonim; 2019b. Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK. (http://www.tuik.gov.tr/). (Erişim: Aralık 2019)
 • Barrera-Guerra, J.L., Ramirez-Malagon, R., Martinez-Jaime, O. A. 1998. In vitro propagation of avocado (Persea drymifolia Ness.). Proceedings of the Induced Mutations in Connection with Biotechnology for Crop Improvement of the FAO/IAEA Division of Nuclear Techniques in Food and Agriculture, Peru, 5-9 October 1998, 63-69.
 • Bandaralage, J.C.A.H., Hayward, A., O’Brien, C., Mitter, N. 2015. Gibberellin and cytokinin in synergy for a rapid nodal multiplication system of avocado. Proceedings of the World Avocado Congress VIII, Lima, 13-18 September, 95-98.
 • Bandaralage, J.C.A.H., Hayward, A., Mitter, N. 2017. Micropropagation of avocado (Persea americana Mill.). American J. of Plant Sciences, 8, 2898-2921.
 • Bayram, S. 2010. Avokado (Persea americana Mill.). BATEM 2010 Yılı Avokado Gelişim Raporu. (https://arastirma.tarimorman.gov.tr/batem/Belgeler/Kutuphane/Teknik%20Bilgiler/2010%20Aavokado%20gelisim.pdf) Castro, M., Oyanedel, E., Cautín, R.,1995. In vitro shoot proliferation in avocado (Persea americana Mill.) induced by cppu. Scientia Horticulturae 165 44–50.
 • Martinez-Pacheco, M.M., Suarez-Rodriguez, L.M., Hernández-García, A., Salgado-Garciglia, R., Fernández, I.V., Palomares, M.E.A., Cortés-Rodríguez, M.A., Lopez-Gomez, R. 2010. In vitro propagation of Mexican race avocado (Persea americana Mill. var Drymifolia). Acta Horticulturae, 923, 47-52.
 • Whiley, A.W., 1991. Persea americane Miller. Pp 249-354 In: Plant Resources of South East Asia 2: Edible Fruits and Nuts. Verheij, E. W. M., Coronel, R. E.(Eds.) Pudor, Wageningen.
 • Yıldırım, B., Yılmaz, C. 2012. Avokado yetiştiriciliği. T.C. Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Broşürü, Erdemli-Mersin.
 • Young, M.J. 1983. Avocado callus and bud culture. Proc. Fla. State Hort. Soc. 96: 181-182.
 • Zirari, A., Lionakis, S.M. 1994 Effect of cultivar, explant type, etiolation pre-treatment and the age of plant material on the in vitro regeneration ability of avocado (Persea Americana Mill.). Acta Horticulturae, 365, 69-76.
 • Zulfiqar, B., Abbasi, N.A., Ahmad, T. Hafiz, I.A. 2009. Effect of explant sources and different concentrations of plant growth regulators on in vitro shoot proliferation and rooting of avocado (Persea americana Mill.) cv. ‘Fuerte’. Pakistan Journal of Botany, 41, 2333-2346.

Fuerte Avokado (Persea americana Mill.) Çeşidinin In Vitro Çoğaltımı

Yıl 2020, Cilt 2, Sayı 3, 16 - 20, 26.08.2020

Öz

Bu çalışmada, farklı ortam kombinasyonlarının ve eksplant tiplerinin Fuerte avokado çeşidinin in vitro çoğaltımı üzerine etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada eksplant olarak sürgün ucu ve boğum segmentleri, besin ortamı olarak MS (1/2 makro), MS (3/4 makro) ve WPM ortamları kullanılmıştır. Farklı dönemlerde kurulan denemelerin bir kısmı yoğun enfeksiyon gelişimi ve yoğun fenolik madde salgısından dolayı kararmalar nedeniyle kaybedilmiştir. Denemelerde elde edilen sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde, en yüksek tomurcuk sürme oranı (%100), MS (1/2 makro) ortamının tüm kombinasyonlarında kültüre alınan sürgün ucu eksplantlarında gözlenmiştir. Boğum segmentleri sürgün ucu eksplantlarına oranla yüksek miktarda kallus oluşturmuştur. En yüksek yaprak sayısı/eksplant (4 adet) MS (1/2 makro) + 1.0 ve 1.5 mg/L BAP + 0.1 mg/L GA3 ortamından elde edilmiştir.

Kaynakça

 • Anonim, 2013. Avokado yetiştiriciliği. Bahçecilik, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Bireysel Öğrenme Materyali, Ankara, 63s.
 • Anonim, 2019a. Agricultural Statistical Database. (http://www.fao.org/). (Erişim: Aralık 2019).
 • Anonim; 2019b. Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK. (http://www.tuik.gov.tr/). (Erişim: Aralık 2019)
 • Barrera-Guerra, J.L., Ramirez-Malagon, R., Martinez-Jaime, O. A. 1998. In vitro propagation of avocado (Persea drymifolia Ness.). Proceedings of the Induced Mutations in Connection with Biotechnology for Crop Improvement of the FAO/IAEA Division of Nuclear Techniques in Food and Agriculture, Peru, 5-9 October 1998, 63-69.
 • Bandaralage, J.C.A.H., Hayward, A., O’Brien, C., Mitter, N. 2015. Gibberellin and cytokinin in synergy for a rapid nodal multiplication system of avocado. Proceedings of the World Avocado Congress VIII, Lima, 13-18 September, 95-98.
 • Bandaralage, J.C.A.H., Hayward, A., Mitter, N. 2017. Micropropagation of avocado (Persea americana Mill.). American J. of Plant Sciences, 8, 2898-2921.
 • Bayram, S. 2010. Avokado (Persea americana Mill.). BATEM 2010 Yılı Avokado Gelişim Raporu. (https://arastirma.tarimorman.gov.tr/batem/Belgeler/Kutuphane/Teknik%20Bilgiler/2010%20Aavokado%20gelisim.pdf) Castro, M., Oyanedel, E., Cautín, R.,1995. In vitro shoot proliferation in avocado (Persea americana Mill.) induced by cppu. Scientia Horticulturae 165 44–50.
 • Martinez-Pacheco, M.M., Suarez-Rodriguez, L.M., Hernández-García, A., Salgado-Garciglia, R., Fernández, I.V., Palomares, M.E.A., Cortés-Rodríguez, M.A., Lopez-Gomez, R. 2010. In vitro propagation of Mexican race avocado (Persea americana Mill. var Drymifolia). Acta Horticulturae, 923, 47-52.
 • Whiley, A.W., 1991. Persea americane Miller. Pp 249-354 In: Plant Resources of South East Asia 2: Edible Fruits and Nuts. Verheij, E. W. M., Coronel, R. E.(Eds.) Pudor, Wageningen.
 • Yıldırım, B., Yılmaz, C. 2012. Avokado yetiştiriciliği. T.C. Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Broşürü, Erdemli-Mersin.
 • Young, M.J. 1983. Avocado callus and bud culture. Proc. Fla. State Hort. Soc. 96: 181-182.
 • Zirari, A., Lionakis, S.M. 1994 Effect of cultivar, explant type, etiolation pre-treatment and the age of plant material on the in vitro regeneration ability of avocado (Persea Americana Mill.). Acta Horticulturae, 365, 69-76.
 • Zulfiqar, B., Abbasi, N.A., Ahmad, T. Hafiz, I.A. 2009. Effect of explant sources and different concentrations of plant growth regulators on in vitro shoot proliferation and rooting of avocado (Persea americana Mill.) cv. ‘Fuerte’. Pakistan Journal of Botany, 41, 2333-2346.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Bahçe Bitkileri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Leyla AKKAYA Bu kişi benim
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Gonca GÜNVER DALKILIÇ> (Sorumlu Yazar)
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8064-3676
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 26 Ağustos 2020
Başvuru Tarihi 24 Temmuz 2020
Kabul Tarihi 25 Ağustos 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 2, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Akkaya, L. & Günver Dalkılıç, G. (2020). Fuerte Avokado (Persea americana Mill.) Çeşidinin In Vitro Çoğaltımı . Uluslararası Anadolu Ziraat Mühendisliği Bilimleri Dergisi , 2 (3) , 16-20 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uazimder/issue/56489/773650