Konferans Bildirisi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Agromorphological Characteristics of Medlar (Mespilus germanica L.) Grown Naturally in Beykoz Distirict of Istanbul Province

Yıl 2020, Cilt 2, Sayı 4, 1 - 7, 27.11.2020

Öz

This study was carried out to determine some agromorphological features and promising genotypes of productive medlar (Mespilus germanica) genotypes that naturally grown in Beykoz district of İstanbul in 2019. 17 wild genotypes were evaluated for the purpose of this study. Fruit weight of the evaluated genotypes varied between 4.9-14.8 g; while fruit width 19.8-28.4 mm; fruit height 23.3-31.7 mm; fruit volume 5.4-15.6 ml; depth of the ostiol 2.1-5.4 mm; ostiol width 10.2-20.4 mm ; seed weight 0.4-1.2 g; fruit flesh percent 96.5-98.6 %; total solube solids 9.6-18.1 %; ph 2.8-3.4, total dry matter vaired from 21.24 to 39.11 % and C vitamin from 4.3 to 4.8 mg/100g. According to ‘Weighted Grading Method’, was used to determine promising genotypes, and as a result of the study, in terms of fruit weight, fruit flesh ratio, total solube solids and dry matter BYZ 16, BKZ 2, BYK 17, BYK 14 and BYK 15 genotypes were found to be promising.

Kaynakça

 • Anonim, 2018. TÜİK, Türkiye İstatistik Kurumu. www.tuik.gov.tr. (Erişim tarihi: Aralık 2018).
 • Aygün, A., Taşçı, R., 2013. Some Fruit Characteristics Of medlar (Mespilus germanica L.) Genotypes Grown İn Ordu, Turkey. Scientific Papers, Series B, Horticulture, Vol.LVII.ISSN-L 2285-5653.
 • Baytop, T., 1999. Türkiye’de Bitkiler ile Tedavi, Geçmişte ve Bugün. Nobel Tıp Kitabevleri, II. Baskı ISBN: 975-420-021- 1.İstanbul, 299s.
 • Bostan, S., Z., İslam, A., 2007. Doğu Karadeniz Bölgesi Muşmulalarının (Mespilus germanica L.) Seleksiyon Yoluyla Islahı Üzerine Araştırmalar. V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 4-7.09.2007, Cilt 1: Meyvecilik, Sayfa: 494-501, Erzurum.
 • Browicz, K., 1972. Mespilus L. In: Davis P.H.(Ed.). Flora of Turkey and the East Aegean Island, Edinburg University Press. Edinburg, 4: 128-129.
 • Demir, Ö., 2006. Muşmula (Mespilus germanica L.) Meyvelerinin olgunlaşması sırasındaki polifenol oksidazın karakterizasyonu (Yüksek Lisans Tezi). Karadeniz Teknik üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı, Trabzon.
 • Ercişli, S., Şengül, M., Yıldız, H., Şener, D., Duralija, B., Voca, S., Dujmovic Purgar, D., 2012. Phytochemical and antioxidant characteristics of medlar fruits (Mespilus germanica L.). Journal of Applied Botany and Food Quality. 85:86-90.
 • Gülçin, I., Topal, F., Öztürk Sarıkaya, S.B., Bursal, E., Bilsel, G., Gören, A.C, 2011. Polyphenol Contents and Antioxidant Properties of Medlar (Mespilus germanica L.). Records of Natural Products 5:3, 158–175.
 • Közen, P., Bostan, S.Z., 2016. Trabzon İli Tonya İlçesinde Doğal Olarak Yetişen Muşmula Tiplerinin (Mespilus germanica L.) Seleksiyonu. International Multidisciplinary Congress of Eurasia, July 11-13. Odessa (Ukraine). Poster: 50-59. (Bildiri Kitabı www.imcofe.org adresinde PDF olarak yayınlanmıştır).
 • Phipps, J.B, O’Kennon, R.J., Lance, R.W. 2003. Hawthorns and medlars. Royal Horticultural Society, Cambridge, UK.
 • Uzun, M., Bostan, S.Z., 2019. Sürmene İlçesinde (Trabzon) Doğal Olarak Yetişen Muşmula Genotiplerinin (Mespilus germanica L.) Seleksiyonu, Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Ensitütüsü Dergisi 9(2): 604-613.
 • Yılmaz, A., 2015. Tokat’ta Doğal Olarak Yetişen Muşmula (Mespilus germanica L.) Genotiplerinin Seleksiyonu (Doktora Tezi). Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, Tokat.
 • Yılmaz, A., Gerçekçioğlu, R., 2013. Tokat ekolojisi muşmula (Mespilus germanica L.) popülasyonu ve dağılımı üzerine bir araştırma. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 6(2): 01-04

İstanbul İli Beykoz İlçesinde Doğal Olarak Yetişen Muşmula Genotiplerinin (Mespilus germanica L.) Bazı Agromorfolojik Özellikleri

Yıl 2020, Cilt 2, Sayı 4, 1 - 7, 27.11.2020

Öz

Bu çalışma 2019 yılında, İstanbul Beykoz İlçesinde doğal olarak yetişen verimli muşmula (Mespilus germanica L.) genotiplerinin bazı agromorfolojik özelliklerini belirlemek ve ümitvar genotipleri seçmek amacıyla yürütülmüştür. Araştırmada 17 genotip üzerinde değerlendirme yapılmıştır. Değerlendirilen genotiplerin meyve ağırlığı 4.9-14.8 g, meyve eni 19.8-28.4 mm; meyve boyu 23.3-31.7 mm; meyve hacmi 5.4 -15.6 ml; çiçek çukuru derinliği 2.1-5.4 mm; çiçek çukuru genişliği 10.2-20.4 mm; tohum ağırlığı 0.4-1.2 g; meyve eti oranı %96.5-98.6; suda çözünür kuru madde miktarı %9.6-18.1; pH’sı 2.8-3.4; toplam kuru madde miktarı %21.24-39.11 ve C vitamini 4.3-4.8 mg/100g arasında değişmiştir. Ümitvar genotiplerin belirlenmesi için ‘Tartılı Derecelendirme Metodu’ kullanılmış olup, çalışma sonucunda meyve ağırlığı, meyve eti oranı, suda çözünür kuru madde miktarı ve toplam kuru madde miktarı bakımından BYK 16, BYK 2, BYK 17, BYK 14 ve BYK 15 no’lu genotipler ümitvar olarak belirlenmiştir.

Kaynakça

 • Anonim, 2018. TÜİK, Türkiye İstatistik Kurumu. www.tuik.gov.tr. (Erişim tarihi: Aralık 2018).
 • Aygün, A., Taşçı, R., 2013. Some Fruit Characteristics Of medlar (Mespilus germanica L.) Genotypes Grown İn Ordu, Turkey. Scientific Papers, Series B, Horticulture, Vol.LVII.ISSN-L 2285-5653.
 • Baytop, T., 1999. Türkiye’de Bitkiler ile Tedavi, Geçmişte ve Bugün. Nobel Tıp Kitabevleri, II. Baskı ISBN: 975-420-021- 1.İstanbul, 299s.
 • Bostan, S., Z., İslam, A., 2007. Doğu Karadeniz Bölgesi Muşmulalarının (Mespilus germanica L.) Seleksiyon Yoluyla Islahı Üzerine Araştırmalar. V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 4-7.09.2007, Cilt 1: Meyvecilik, Sayfa: 494-501, Erzurum.
 • Browicz, K., 1972. Mespilus L. In: Davis P.H.(Ed.). Flora of Turkey and the East Aegean Island, Edinburg University Press. Edinburg, 4: 128-129.
 • Demir, Ö., 2006. Muşmula (Mespilus germanica L.) Meyvelerinin olgunlaşması sırasındaki polifenol oksidazın karakterizasyonu (Yüksek Lisans Tezi). Karadeniz Teknik üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı, Trabzon.
 • Ercişli, S., Şengül, M., Yıldız, H., Şener, D., Duralija, B., Voca, S., Dujmovic Purgar, D., 2012. Phytochemical and antioxidant characteristics of medlar fruits (Mespilus germanica L.). Journal of Applied Botany and Food Quality. 85:86-90.
 • Gülçin, I., Topal, F., Öztürk Sarıkaya, S.B., Bursal, E., Bilsel, G., Gören, A.C, 2011. Polyphenol Contents and Antioxidant Properties of Medlar (Mespilus germanica L.). Records of Natural Products 5:3, 158–175.
 • Közen, P., Bostan, S.Z., 2016. Trabzon İli Tonya İlçesinde Doğal Olarak Yetişen Muşmula Tiplerinin (Mespilus germanica L.) Seleksiyonu. International Multidisciplinary Congress of Eurasia, July 11-13. Odessa (Ukraine). Poster: 50-59. (Bildiri Kitabı www.imcofe.org adresinde PDF olarak yayınlanmıştır).
 • Phipps, J.B, O’Kennon, R.J., Lance, R.W. 2003. Hawthorns and medlars. Royal Horticultural Society, Cambridge, UK.
 • Uzun, M., Bostan, S.Z., 2019. Sürmene İlçesinde (Trabzon) Doğal Olarak Yetişen Muşmula Genotiplerinin (Mespilus germanica L.) Seleksiyonu, Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Ensitütüsü Dergisi 9(2): 604-613.
 • Yılmaz, A., 2015. Tokat’ta Doğal Olarak Yetişen Muşmula (Mespilus germanica L.) Genotiplerinin Seleksiyonu (Doktora Tezi). Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, Tokat.
 • Yılmaz, A., Gerçekçioğlu, R., 2013. Tokat ekolojisi muşmula (Mespilus germanica L.) popülasyonu ve dağılımı üzerine bir araştırma. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 6(2): 01-04

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Bahçe Bitkileri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Fatma AYDIN> (Sorumlu Yazar)
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0247-2987
Türkiye


Turan KARADENİZ>
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0387-7599
Türkiye


Tuba BAK>
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4448-9704
Türkiye


Emrah GÜLER>
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3327-1651
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 27 Kasım 2020
Başvuru Tarihi 18 Ağustos 2020
Kabul Tarihi 22 Ağustos 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 2, Sayı 4

Kaynak Göster

APA Aydın, F. , Karadeniz, T. , Bak, T. & Güler, E. (2020). İstanbul İli Beykoz İlçesinde Doğal Olarak Yetişen Muşmula Genotiplerinin (Mespilus germanica L.) Bazı Agromorfolojik Özellikleri . Uluslararası Anadolu Ziraat Mühendisliği Bilimleri Dergisi , 2 (4) , 1-7 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uazimder/issue/57919/782354