Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Phenological Observation Data and Tree Growth Characteristics Evaluation of Sarılop Fig Clones

Yıl 2022, Cilt 4, Sayı 2, 42 - 53, 30.05.2022

Öz

Sarılop fig cultivar is among the agricultural products of Turkey for drying and having a high export share. In order to ensure uniformity in production and select the right production material in Büyük and Küçük Menderes basins, where the best drying conditions are provided, phenological observation data and tree growth characteristics were determined in the Sarılop clone selection study carried out between 2015-2017 25 Sarılop clones at the Fig Research Institute Directorate evaluated at this research. The shoot length of the clones was 7.23 (K.43)-15.23 (K.83) cm; internode lengths are 1.39 (K.71)-2.79 (K.83) cm, shoot diameters are 0.92 (K.69)-1.47 (K.37) cm, and the number of nodes are in the range of 6-8 pieces detected. Date of first leaves unfolded 21 March-05 April; emerging of main crops May 13-30; beginning of main crop ripening July 22-August 7; harvest period was determined as 34-57 days and onset of leaf fall between 13-30 November.

Kaynakça

 • Aksoy, U., Hakerlerler, H., Anaç, D., Düzbastılar, M., 1987a. Germencik Yöresi Sarılop İncir Bahçelerinin Beslenme Durumu ve İncelenen Besin Elementleri ile Bazı Verim ve Kalite Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Proje No: Ar-Ge 006, Tariş Araştırma Geliştirme Müdürlüğü, Bornova-İzmir.
 • Aksoy, U., Şahin, N., Ürel, N., Özkan, R., 1994. İncir Araştırmaları Projesi Sarılop Klon Seleksiyonu Uygulama Projesi. Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü, İncirliova-Aydın.
 • Aksoy, U., Anaç, D., Eryüce, N., Yoltaş, T., 1987b. Ege Bölgesi İncir Bahçelerinin Beslenme Durumunun Saptanması ve Değerlendirilmesi, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt:24, Sayı:2, İzmir.
 • Aksoy, U., 1981. Akça, Göklop ve Sarılop İncir Çeşitlerinde Meyve Gelişmesi Olgunlaşması ve Depolanması Üzerinde Araştırmalar. Doktora. E.Ü.Z.F. Meyve-Bağ Yetiştirme ve Islahı Kürsüsü. Bornova-İzmir.
 • Aksoy, U., 1991. Descriptiors For Fig ( Ficus carica L. and Related Ficus sp.). Ege Univercity, Faculty of Agriculture Departmant of Horticulture, İzmir-Turkey.
 • Aksoy, U. ve Bülbül, S., 1995. Bazı Doğal Bitki Stimülatörlerinin İncirde (cv. Sarılop) Kullanım Olanakları Üzerinde Araştırmalar. E. Ü. Z. F Dergisi 32 (1), Bornova-İzmir. pp: 77-84.
 • Anaç, D., Aksoy, U., Hakerlerler, H., Düzbastılar, M., 1991. Küçük Menderes Havzası İncir Bahçelerinin Beslenme Durumu ve İncelenen Toprak ve Yaprak Besin Elementleriyle Bazı Bazı Verim ve Kalite Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Proje No: Ar-Ge 4, Tariş Araştırma Geliştirme Müdürlüğü, Bornova-İzmir.
 • Anonymous, 2003. IPGRI, International Plant Genetic Resources Institute. Fig Descripters, Rome. [https://www.bioversityinternational.org/uploads/tx_news/Descriptors_for_fig__ Ficus_carica__907.pdf].(Erişim: Kasım 2021).
 • Ayar, A., Belge, A., Gülce, M., Ertan, B., Birol, D., Kargıcak, MA., 2019. İncirde Çeşit Geliştirme Projesi. Tescile Esas Sarılop Klonlarının Meyve Kalite Parametreleri Yönünden İncelenmesi. İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü. Proje No: TAGEM/BBAD/16/AOB/P07/02. Aydın.
 • Belge, A., Tan, N., Ertan, B., Doğan, Ö., Tepecik, M., B., F. Çobanoğlu, H. Kocataş, Şen, S., Gülce, M., Konak, R., E. Tutmuş, Korkmaz, N., İrget, E., 2012. İncir Ağaçlarında Erken Yaprak Dökümünün (Zamansız yaprak dökümü) Nedenlerinin Araştırılması. Tagem Proje Sonuç Raporu, İncir İstasyonu Müdürlüğü, Aydın.
 • Cebeci, E., 1993. Çukurova ve Ege Incir Klon ve Çeşitlerinde Meyve Doğuşları, Çiçek Organlarının Gelişimi ve Döllenme Biyolojileri Üzerinde Çalışmalar (Yüksek Lisans Tezi, basılmamış), Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı. Adana, 84 s.
 • Calışkan, O., and Polat, A.A. 2008. Fruit Characteristics of Fig Cultivars and Genotypes Grown in Turkey. Sci. Hort., 115: 360-367.
 • Çalışkan, O. and Polat A.A., 2011. Morphological diversity among fig (Ficus carica L.) accessions sampled from the Eastern Mediterranean Region of Turkey. Turk J Agric For 36: 179-193.
 • Çatmadım, G., 2014. Aydın İli Kuyucak İlçesinde (Büyük Menderes Ovası) Yetiştirilen Sarılop ve Bursa Siyahı İncir Çeşitlerinde Meyve Gelişimlerinin Belirlenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.Ordu. 61 s.
 • Demir, Ö., 2005. Organik İncir Bahçelerinde Yöneyin Ağaç Gelişimi, Verim ve Kalite Üzerine Etkiler (Yüksek Lisans Tezi) E. Ü. Z. F Bahçe Bitkileri Bölümü, Bornova/İzmir
 • Elbek, A.G., Özkaya, T., 1997. Ege Bölgesinde Kuru İncir Üretimi, Maliyeti ve Çiftçi Eline Geçen Fiyatlar, Ege Tarım Ekonomisi Dergisi, 3 (2): 1-9, İzmir.
 • Eroğlu, A. Ş., 1982. İncir Seleksiyonu İncir Araştırmaları Projesi. Erbeyli Zirai Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Aydın, 300 s.
 • Ferguson, L., Michailides, J.T. & Shorey, H.H., 1990. The California Fig Industry. Hort. Rev. 12, 409-490.
 • Gölcü, A.E., 2019. Kahramanmaraş’ta Yetiştiriciliği Yapılan Bazı İncir Çeşit ve Genotiplerinin Fitokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Kahramanmaraş.
 • Gül, Y., Özrenk, K., 2019. İncir (Ficus carica L.) Genetik Kaynaklarının Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma: Türkiye, Siirt Yöresi. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi. DOI: 10.19159/tutad.619994.
 • Hepaksoy, S., Aksoy, U., Şahin, N., 2004. Bazı İncir Çeşitlerinin Morfolojik ve Moleküler Yöntemlerle Tanımlanması. TÜBİTAK Proje No: TARP 2574-3. İzmir.
 • Kuşaksız, E., 1999. Bazı Seçilmiş Sarılop Klonları Üzerinde Araştırmalar (Doktora Tezi). Ege Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü, Temmuz 1999, İzmir, 99 sayfa.
 • Küden, A. B., Bayazit, S. ve Çömlekcioğlu, S., 2008. Morphological and Pomological Characterstics of Fig Genotypes Selected From Mediterranean and South Anatolia Regions. Proceedings of the Third International Symposium on fig. Acta Hort. (ISHS) 798: 95- 102 pp.
 • Mahdavian, M., Lessoni, H., Kuhi, M., Zone, H., Akrami, M., Tabatabaei, Z., 2007. Morphological and Pomological Characteristics of Figs From Istahban, Iran.Acta Hort. (ISHS) 760: 521-526.
 • Özbek, S., 1978. Özel Meyvecilik (Kışın Yaprağını Döken Meyve Türleri), Çukurova
 • Özen M., Çobanoğlu, F., Kocataş, H., Tan, N., Ertan, B., Şahin, B., Konak, R., Doğan, Ö., Tutmuş, E., Kösoğlu, İ., Şahin, N., Özkan, R., 2007. İncir Yetiştiriciliği, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Erbeyli İncir Araştırma İstasyonu Müdürlüğü, Mart, 2007, İncirliova/Aydın.
 • Özkul, M., Nikpeyma, Y., Özen, M. 2022. Effect of Different Pruning Intensities on Growth and Fruit Quality in Sarılop Fig Varieties. (non published)
 • Petrucci, V.E., Crane, J.C., 1950. Fruit Bud Intiation and Differentation in The Fig, Proc. Amer. Soc. Hort. Sci., 56:86-92.
 • Şahin, B., Çobanoğlu, F., Konak, R., Ertan, B., Tutmuş, E., Belge, A., Okur, N., Çokuysal, B., Kayıkçıoğlu, H., 2012. Zeytin Karasu Tortusunun Organik Kuru İncir Yetiştiriciliğinde Ağaç Gelişimi, Verim ve Kaliteye Etkisi. 46 sh. İncir Araş. Enst. Müd. Aydın.
 • Tan. N., Kösoğlu, İ., Belge, A., Kocataş, H., Özen, M., Tutmuş, E., Çobanoğlu, F., İrget, E., 2013. Eğimli Arazilerde Kuru İncir Verim ve Kalitesinin Arttırılması. Proje Sonuç Raporu. İncir Araştırma İstasyonu Müdürlüğü. Aydın.
 • Tepecik, M., 2010. Farklı Potasyum Dozlarının İncirde Kaliteye Etkisi. (Doktora Tezi). E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Bornova- İzmir.
 • Uzun, S., Yarılgaç, T., 2021. Germencik (Aydın) İlçesinde Yetiştirilen Sarılop İncirlerinde (Ficus carica L.) Klon Seleksiyonu. Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi. Cilt 7, Sayı 1, 1 - 8, .https://doi.org/10.24180/ijaws.747500.

Sarılop İncir Klonlarının Fenolojik Gözlem Verileri ve Ağaç Gelişim Özellikleri Yönünden Değerlendirilmesi

Yıl 2022, Cilt 4, Sayı 2, 42 - 53, 30.05.2022

Öz

Sarılop incir çeşidi, kurutmalık olarak değerlendirilen ve ihracat payı yüksek tarımsal ürünlerimiz arasında yer almaktadır. En iyi kurutma koşullarının sağlandığı Büyük ve Küçük Menderes havzalarında üretimde yeknesaklığın sağlanması ve doğru üretim materyalinin seçilmesi amacıyla, İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nde 25 Sarılop klonundan kurulu parselde, 2015-2017 yılları arasında yürütülen Sarılop klon seleksiyonu çalışmasında, fenolojik gözlem verileri ve ağaç gelişim özellikleri değerlendirilmiştir. Klonların sürgün uzunlukları 7.23 (K.43)-15.23 (K.83) cm; boğum arası uzunlukları 1.39 (K 71)-2.79 (K.83) cm, sürgün çapları 0.92 (K.69)-1.47 (K.37) cm ve boğum sayıları 6-8 adet değer aralığında saptanmıştır. İlk yapraklanma 21 Mart-05 Nisan; iyilop meyve doğuşları 13-30 Mayıs; olgunlaşma başlangıcı 22 Temmuz-07 Ağustos; hasat periyodu 34-57 gün ve yaprak döküm tarihleri 13-30 Kasım aralığında tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Aksoy, U., Hakerlerler, H., Anaç, D., Düzbastılar, M., 1987a. Germencik Yöresi Sarılop İncir Bahçelerinin Beslenme Durumu ve İncelenen Besin Elementleri ile Bazı Verim ve Kalite Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Proje No: Ar-Ge 006, Tariş Araştırma Geliştirme Müdürlüğü, Bornova-İzmir.
 • Aksoy, U., Şahin, N., Ürel, N., Özkan, R., 1994. İncir Araştırmaları Projesi Sarılop Klon Seleksiyonu Uygulama Projesi. Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü, İncirliova-Aydın.
 • Aksoy, U., Anaç, D., Eryüce, N., Yoltaş, T., 1987b. Ege Bölgesi İncir Bahçelerinin Beslenme Durumunun Saptanması ve Değerlendirilmesi, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt:24, Sayı:2, İzmir.
 • Aksoy, U., 1981. Akça, Göklop ve Sarılop İncir Çeşitlerinde Meyve Gelişmesi Olgunlaşması ve Depolanması Üzerinde Araştırmalar. Doktora. E.Ü.Z.F. Meyve-Bağ Yetiştirme ve Islahı Kürsüsü. Bornova-İzmir.
 • Aksoy, U., 1991. Descriptiors For Fig ( Ficus carica L. and Related Ficus sp.). Ege Univercity, Faculty of Agriculture Departmant of Horticulture, İzmir-Turkey.
 • Aksoy, U. ve Bülbül, S., 1995. Bazı Doğal Bitki Stimülatörlerinin İncirde (cv. Sarılop) Kullanım Olanakları Üzerinde Araştırmalar. E. Ü. Z. F Dergisi 32 (1), Bornova-İzmir. pp: 77-84.
 • Anaç, D., Aksoy, U., Hakerlerler, H., Düzbastılar, M., 1991. Küçük Menderes Havzası İncir Bahçelerinin Beslenme Durumu ve İncelenen Toprak ve Yaprak Besin Elementleriyle Bazı Bazı Verim ve Kalite Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Proje No: Ar-Ge 4, Tariş Araştırma Geliştirme Müdürlüğü, Bornova-İzmir.
 • Anonymous, 2003. IPGRI, International Plant Genetic Resources Institute. Fig Descripters, Rome. [https://www.bioversityinternational.org/uploads/tx_news/Descriptors_for_fig__ Ficus_carica__907.pdf].(Erişim: Kasım 2021).
 • Ayar, A., Belge, A., Gülce, M., Ertan, B., Birol, D., Kargıcak, MA., 2019. İncirde Çeşit Geliştirme Projesi. Tescile Esas Sarılop Klonlarının Meyve Kalite Parametreleri Yönünden İncelenmesi. İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü. Proje No: TAGEM/BBAD/16/AOB/P07/02. Aydın.
 • Belge, A., Tan, N., Ertan, B., Doğan, Ö., Tepecik, M., B., F. Çobanoğlu, H. Kocataş, Şen, S., Gülce, M., Konak, R., E. Tutmuş, Korkmaz, N., İrget, E., 2012. İncir Ağaçlarında Erken Yaprak Dökümünün (Zamansız yaprak dökümü) Nedenlerinin Araştırılması. Tagem Proje Sonuç Raporu, İncir İstasyonu Müdürlüğü, Aydın.
 • Cebeci, E., 1993. Çukurova ve Ege Incir Klon ve Çeşitlerinde Meyve Doğuşları, Çiçek Organlarının Gelişimi ve Döllenme Biyolojileri Üzerinde Çalışmalar (Yüksek Lisans Tezi, basılmamış), Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı. Adana, 84 s.
 • Calışkan, O., and Polat, A.A. 2008. Fruit Characteristics of Fig Cultivars and Genotypes Grown in Turkey. Sci. Hort., 115: 360-367.
 • Çalışkan, O. and Polat A.A., 2011. Morphological diversity among fig (Ficus carica L.) accessions sampled from the Eastern Mediterranean Region of Turkey. Turk J Agric For 36: 179-193.
 • Çatmadım, G., 2014. Aydın İli Kuyucak İlçesinde (Büyük Menderes Ovası) Yetiştirilen Sarılop ve Bursa Siyahı İncir Çeşitlerinde Meyve Gelişimlerinin Belirlenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.Ordu. 61 s.
 • Demir, Ö., 2005. Organik İncir Bahçelerinde Yöneyin Ağaç Gelişimi, Verim ve Kalite Üzerine Etkiler (Yüksek Lisans Tezi) E. Ü. Z. F Bahçe Bitkileri Bölümü, Bornova/İzmir
 • Elbek, A.G., Özkaya, T., 1997. Ege Bölgesinde Kuru İncir Üretimi, Maliyeti ve Çiftçi Eline Geçen Fiyatlar, Ege Tarım Ekonomisi Dergisi, 3 (2): 1-9, İzmir.
 • Eroğlu, A. Ş., 1982. İncir Seleksiyonu İncir Araştırmaları Projesi. Erbeyli Zirai Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Aydın, 300 s.
 • Ferguson, L., Michailides, J.T. & Shorey, H.H., 1990. The California Fig Industry. Hort. Rev. 12, 409-490.
 • Gölcü, A.E., 2019. Kahramanmaraş’ta Yetiştiriciliği Yapılan Bazı İncir Çeşit ve Genotiplerinin Fitokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Kahramanmaraş.
 • Gül, Y., Özrenk, K., 2019. İncir (Ficus carica L.) Genetik Kaynaklarının Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma: Türkiye, Siirt Yöresi. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi. DOI: 10.19159/tutad.619994.
 • Hepaksoy, S., Aksoy, U., Şahin, N., 2004. Bazı İncir Çeşitlerinin Morfolojik ve Moleküler Yöntemlerle Tanımlanması. TÜBİTAK Proje No: TARP 2574-3. İzmir.
 • Kuşaksız, E., 1999. Bazı Seçilmiş Sarılop Klonları Üzerinde Araştırmalar (Doktora Tezi). Ege Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü, Temmuz 1999, İzmir, 99 sayfa.
 • Küden, A. B., Bayazit, S. ve Çömlekcioğlu, S., 2008. Morphological and Pomological Characterstics of Fig Genotypes Selected From Mediterranean and South Anatolia Regions. Proceedings of the Third International Symposium on fig. Acta Hort. (ISHS) 798: 95- 102 pp.
 • Mahdavian, M., Lessoni, H., Kuhi, M., Zone, H., Akrami, M., Tabatabaei, Z., 2007. Morphological and Pomological Characteristics of Figs From Istahban, Iran.Acta Hort. (ISHS) 760: 521-526.
 • Özbek, S., 1978. Özel Meyvecilik (Kışın Yaprağını Döken Meyve Türleri), Çukurova
 • Özen M., Çobanoğlu, F., Kocataş, H., Tan, N., Ertan, B., Şahin, B., Konak, R., Doğan, Ö., Tutmuş, E., Kösoğlu, İ., Şahin, N., Özkan, R., 2007. İncir Yetiştiriciliği, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Erbeyli İncir Araştırma İstasyonu Müdürlüğü, Mart, 2007, İncirliova/Aydın.
 • Özkul, M., Nikpeyma, Y., Özen, M. 2022. Effect of Different Pruning Intensities on Growth and Fruit Quality in Sarılop Fig Varieties. (non published)
 • Petrucci, V.E., Crane, J.C., 1950. Fruit Bud Intiation and Differentation in The Fig, Proc. Amer. Soc. Hort. Sci., 56:86-92.
 • Şahin, B., Çobanoğlu, F., Konak, R., Ertan, B., Tutmuş, E., Belge, A., Okur, N., Çokuysal, B., Kayıkçıoğlu, H., 2012. Zeytin Karasu Tortusunun Organik Kuru İncir Yetiştiriciliğinde Ağaç Gelişimi, Verim ve Kaliteye Etkisi. 46 sh. İncir Araş. Enst. Müd. Aydın.
 • Tan. N., Kösoğlu, İ., Belge, A., Kocataş, H., Özen, M., Tutmuş, E., Çobanoğlu, F., İrget, E., 2013. Eğimli Arazilerde Kuru İncir Verim ve Kalitesinin Arttırılması. Proje Sonuç Raporu. İncir Araştırma İstasyonu Müdürlüğü. Aydın.
 • Tepecik, M., 2010. Farklı Potasyum Dozlarının İncirde Kaliteye Etkisi. (Doktora Tezi). E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Bornova- İzmir.
 • Uzun, S., Yarılgaç, T., 2021. Germencik (Aydın) İlçesinde Yetiştirilen Sarılop İncirlerinde (Ficus carica L.) Klon Seleksiyonu. Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi. Cilt 7, Sayı 1, 1 - 8, .https://doi.org/10.24180/ijaws.747500.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Bahçe Bitkileri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Arzu AYAR> (Sorumlu Yazar)
İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
0000-0002-2080-209X
Türkiye


Halil SEFEROĞLU>
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü
0000-0002-4669-9334
Türkiye


Aytekin BELGE>
İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
0000-0002-4470-833X
Türkiye

Destekleyen Kurum Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM)
Proje Numarası TAGEM/BBAD/16/AOB/P07/02
Yayımlanma Tarihi 30 Mayıs 2022
Başvuru Tarihi 29 Kasım 2021
Kabul Tarihi 13 Nisan 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 4, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Ayar, A. , Seferoğlu, H. & Belge, A. (2022). Sarılop İncir Klonlarının Fenolojik Gözlem Verileri ve Ağaç Gelişim Özellikleri Yönünden Değerlendirilmesi . Uluslararası Anadolu Ziraat Mühendisliği Bilimleri Dergisi , 4 (2) , 42-53 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uazimder/issue/70074/1030007