Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Siirt Provincial Central Cut Flower Retail After Covid-19

Yıl 2022, Cilt 4, Sayı 2, 54 - 62, 30.05.2022

Öz

This study, which was carried out through a questionnaire in Siirt city center, was carried out to determine the current situation of flower retailers and the effect of Covid-19 on cut flower retailing in Siirt city center. According to the results of the survey, the demographic structure of the retailers, the provinces where they bring cut flowers and the seasons where the flowers are brought intensively, product supply channels and payment methods, presentation methods, sales methods, ownership status of the place of sale, shop size, special days with the most sales, cut flower types and colors most preferred by consumers and the number of personnel working were examined. Within the scope of the data obtained; It has been concluded that Adana is the province where the most cut flowers are brought, most of the flowers are obtained from wholesalers, they are kept in the refrigerator after they are brought, they are mostly used in making bouquets, and cut flowers are consumed mostly on Valentine's Day. After the Covid-19, changes have been observed in the purchase patterns of consumers as well as the cut flower types and color demands.

Kaynakça

 • Akça, Ş. B., Karaelmas D., Yazıcı, K., 2019. Zonguldak İli Kesme Çiçek Perakendecilerinin Analizi. Bartın Orman Fakultesi Dergisi, 21(3): 580-588.
 • Aydınşakir, K., Sayın, B., Çelikyurt, M.A., Karagüzel, Ö., 2014. Antalya İli Kesme Çiçek Perakendeciliğinin Analizi. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 27(2):75-82.3.
 • Bulut, Y., Akpınar, E., Yılmaz, H., 2007. Erzurum Kentinin Kesme Çiçek Tüketim Potansiyelinin Belirlenmesi ve Çözüm Önerileri. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 24(2): 7-11.
 • Çağatay A., Irkılata E., 2021. Dünyada Gelişen İnsan Kaynakları Uygulamaları: Covid-19 Temelli Yaklaşım. Journal of Business In The Dijital Age, Vol.4 Issue 2.
 • Gezer, R., Çığ, A., Türkoğlu, N., 2018. The Effects of Different Planting Times on Cut Flower Yield and Quality of Some Gladiolus (Gladiolus grandiflorus L.) Varieties Grown in Siirt Ecological Conditions. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University. 35 (3): 231-241.University. 35 (3): 231-241.
 • Güven, H., 2020. Covid-19 Pandemik Krizi Sürecinde E-Ticarette Meydana Gelen Değişimler. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD). ISSN:2148-9963.
 • Kazaz, S., Kılıç, T., Doğan, E., Mendi, Y.Y., Karagüzel, Ö., 2020. Süs Bitkileri Üretiminde Mevcut Durum ve Gelecek. TMMOB Ziraat Mühendisliği Odası, Türkiye Ziraat Mühendisliği IX. Teknik Kongresi Bildiriler Kitabı-1, Tarım Haftası 2020, 673-698.
 • Karagüzel O, Akkaya F, Türkay C, Gürsan K, Özçelik A, Erken K, Çelikel FG., 2000. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı. Bitkisel Üretim Özel İhtisas Komisyonu: Süs Bitkileri Alt Komisyon Raporu, Ankara, Yayın No: DPT:2645-ÖIK:653.
 • OAİB, 2021. Orta Anadolu Süs Bitkileri Ve Mamulleri İhracatçıları Birliği,(http://www.susbitkileri.org.tr/Raporlar), (Erişim: Mart 2022).

Covid-19 Sonrası Siirt İl Merkezi Kesme Çiçek Perakendeciliği

Yıl 2022, Cilt 4, Sayı 2, 54 - 62, 30.05.2022

Öz

Siirt il merkezindeki anket formu aracılığıyla yapılan bu çalışma çiçek perakendecilerinin mevcut durumunu, kesme çiçek tüketimi ve Covid-19’un Siirt merkez kesme çiçek perakendeciliğe etkisini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Anket sonuçlarında perakendecilerin demografik yapısı, kesme çiçek getirdikleri iller ve yoğun olarak getirdikleri mevsimler, ürün tedarik kanalları, ödeme yöntemleri, sunum yöntemleri, satış yöntemleri, dükkân büyüklüğü, en çok satış yapılan özel günler, en çok tercih edilen kesme çiçek çeşitleri ve renkleri ile birlikte çalışan personel sayısı incelenmiştir. Elde edilen veriler kapsamında; en çok kesme çiçek getirilen ilin Adana olduğu, çiçeklerin en çok toptancılardan temin edildiği, getirildikten sonra buzdolabında muhafaza edildiği, en çok buket yapımında kullanıldığı ve kesme çiçeklerin en fazla sevgililer gününde tüketildiği sonuçlarına varılmıştır. Covid-19 sonrasında ise tüketicinin kesme çiçek tür ve renk taleplerine ek olarak alım şekillerinde değişiklikler görülmüştür.

Kaynakça

 • Akça, Ş. B., Karaelmas D., Yazıcı, K., 2019. Zonguldak İli Kesme Çiçek Perakendecilerinin Analizi. Bartın Orman Fakultesi Dergisi, 21(3): 580-588.
 • Aydınşakir, K., Sayın, B., Çelikyurt, M.A., Karagüzel, Ö., 2014. Antalya İli Kesme Çiçek Perakendeciliğinin Analizi. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 27(2):75-82.3.
 • Bulut, Y., Akpınar, E., Yılmaz, H., 2007. Erzurum Kentinin Kesme Çiçek Tüketim Potansiyelinin Belirlenmesi ve Çözüm Önerileri. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 24(2): 7-11.
 • Çağatay A., Irkılata E., 2021. Dünyada Gelişen İnsan Kaynakları Uygulamaları: Covid-19 Temelli Yaklaşım. Journal of Business In The Dijital Age, Vol.4 Issue 2.
 • Gezer, R., Çığ, A., Türkoğlu, N., 2018. The Effects of Different Planting Times on Cut Flower Yield and Quality of Some Gladiolus (Gladiolus grandiflorus L.) Varieties Grown in Siirt Ecological Conditions. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University. 35 (3): 231-241.University. 35 (3): 231-241.
 • Güven, H., 2020. Covid-19 Pandemik Krizi Sürecinde E-Ticarette Meydana Gelen Değişimler. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD). ISSN:2148-9963.
 • Kazaz, S., Kılıç, T., Doğan, E., Mendi, Y.Y., Karagüzel, Ö., 2020. Süs Bitkileri Üretiminde Mevcut Durum ve Gelecek. TMMOB Ziraat Mühendisliği Odası, Türkiye Ziraat Mühendisliği IX. Teknik Kongresi Bildiriler Kitabı-1, Tarım Haftası 2020, 673-698.
 • Karagüzel O, Akkaya F, Türkay C, Gürsan K, Özçelik A, Erken K, Çelikel FG., 2000. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı. Bitkisel Üretim Özel İhtisas Komisyonu: Süs Bitkileri Alt Komisyon Raporu, Ankara, Yayın No: DPT:2645-ÖIK:653.
 • OAİB, 2021. Orta Anadolu Süs Bitkileri Ve Mamulleri İhracatçıları Birliği,(http://www.susbitkileri.org.tr/Raporlar), (Erişim: Mart 2022).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Bahçe Bitkileri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Rukiye GEZER> (Sorumlu Yazar)
SİİRT ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7781-9327
Türkiye


Nalan TÜRKOĞLU>
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2639-360X
Türkiye


Koray ÖZRENK>
SİİRT ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ
0000-0002-6692-2337
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Mayıs 2022
Başvuru Tarihi 6 Nisan 2022
Kabul Tarihi 26 Mayıs 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 4, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Gezer, R. , Türkoğlu, N. & Özrenk, K. (2022). Covid-19 Sonrası Siirt İl Merkezi Kesme Çiçek Perakendeciliği . Uluslararası Anadolu Ziraat Mühendisliği Bilimleri Dergisi , 4 (2) , 54-62 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uazimder/issue/70074/1099344