Araştırma Makalesi

Enerji Güvenliği: NATO’nun Yeni Tehdit Algısı

75 - 99, 01.03.2014
https://doi.org/10.33458/uidergisi.553370

Öz

Enerji güvenliği, ana amacı İttifak üyelerini askeri tehditlere karşı savunmak olan NATO’nun
öncelikli konu başlıkları arasına ancak son on yılda girebilmiştir. Bu çalışmada, NATO’nun
Soğuk Savaş sonrası dönemde düzenlenen zirvelerinde yayınlanan zirve bildirgeleri ve stratejik
konseptler ile çeşitli NATO zeminlerinde yapılan tartışmalar ışığında, enerji güvenliğinin
NATO için taşıdığı anlam ve önem üzerinde durulmaktadır. NATO’nun enerji güvenliği
kavramına yaklaşımı değerlendirilerek, önümüzdeki süreçte enerji güvenliği konusunun NATO
çerçevesinde ne yönde şekillenebileceği ortaya konmaya çalışılmaktadır.

Kaynakça

  • ....

Energy Security: NATO’s New Threat Perception

75 - 99, 01.03.2014
https://doi.org/10.33458/uidergisi.553370

Öz

Energy security could enter NATO’s security agenda as one of the main issues just during the

last decade. NATO leaders recognize that the disruption of the flow of vital resources could

affect Alliance security interests. There is no agreement on the definition of energy security

in NATO as it differs based on each country’s needs; however, there is a paragraph in the

NATO concept from 2010 that states the importance of energy security, and in 2012 there was

further agreement that NATO wants to be involved in energy security and energy efficiency

of military forces. This article is focused on the issue and analyses the importance and the

meaning of energy security for NATO in the light of NATO summit declarations and the

various NATO’s strategic concepts.

Kaynakça

  • ....
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Yazarlar

Mitat Çelikpala

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2014

Kaynak Göster

APA Çelikpala, M. (t.y.). Enerji Güvenliği: NATO’nun Yeni Tehdit Algısı. Uluslararası İlişkiler Dergisi75-99. https://doi.org/10.33458/uidergisi.553370
AMA Çelikpala M. Enerji Güvenliği: NATO’nun Yeni Tehdit Algısı. uidergisi.:75-99. doi:10.33458/uidergisi.553370
Chicago Çelikpala, Mitat. “Enerji Güvenliği: NATO’nun Yeni Tehdit Algısı”. Uluslararası İlişkiler Dergisit.y., 75-99. https://doi.org/10.33458/uidergisi.553370.
EndNote Çelikpala M Enerji Güvenliği: NATO’nun Yeni Tehdit Algısı. Uluslararası İlişkiler Dergisi 75–99.
IEEE M. Çelikpala, “Enerji Güvenliği: NATO’nun Yeni Tehdit Algısı”, uidergisi, ss. 75–99, doi: 10.33458/uidergisi.553370.
ISNAD Çelikpala, Mitat. “Enerji Güvenliği: NATO’nun Yeni Tehdit Algısı”. Uluslararası İlişkiler Dergisi. t.y. 75-99. https://doi.org/10.33458/uidergisi.553370.
JAMA Çelikpala M. Enerji Güvenliği: NATO’nun Yeni Tehdit Algısı. uidergisi.;:75–99.
MLA Çelikpala, Mitat. “Enerji Güvenliği: NATO’nun Yeni Tehdit Algısı”. Uluslararası İlişkiler Dergisi, ss. 75-99, doi:10.33458/uidergisi.553370.
Vancouver Çelikpala M. Enerji Güvenliği: NATO’nun Yeni Tehdit Algısı. uidergisi. :75-99.

Cited ByHazar Havzası’nda Enerji Güvenliği ve Enerji Jeopolitiği
Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
https://doi.org/10.30803/adusobed.430100