ISSN: 1304-7310
e-ISSN: 1304-7175
Başlangıç: 2004
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği İktisadi İşletmesi
Kapak Resmi
       

İlk sayısı Nisan 2004’de yayımlanan Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler Konseyi (UİK) Derneği'nin uluslararası ilişkiler, siyasi tarih, devletler hukuku, güvenlik çalışmaları, diplomasi ve uluslararası ekonomi alanlarında çalışmalara yer veren basılı ve hakemli akademik yayınıdır. Dergide kuramsal ve analitik özgün çalışmaların yanı sıra, kitap incelemeleri de yayımlanmaktadır.

Uluslararası İlişkiler, yayımladığı çalışmalar ile Uluslararası İlişkiler ve temasta olduğu alanlarda akademik bakış açısının geliştirilmesini amaçlamaktadır. Türkçe Uluslararası İlişkiler literatürüne katkıda bulunma ve alandaki boşluğu doldurma hedefi ile yayın hayatına başlayan Uluslararası İlişkiler, zaman içerisinde Türkiye kökenli kavramsal çalışmaların uluslararası alana ulaştırılması ile genel olarak küresel Uluslararası İlişkiler literatürünün geliştirilmesine katkı sağlamayı da temel hedefler olarak benimsemiştir.

Uluslararası İlişkiler aşağıdaki endeks ve veri tabanlarında taranmaktadır: 

Social Sciences Citation Index (SSCI)

Journal Citation Reports (JCR)-Social Sciences Edition

SCImago Journal Ranking (SJR), Social Scisearch by ISI®


2021 - Cilt: 18 Sayı: 71

Araştırma Makalesi

2. A Litmus Test for the EU's Longest Year: Solidarity Principle and Challenges by COVID-19 in 2020

Araştırma Makalesi

3. Türkiye-NATO İlişkilerinde İnşacı Etkiler (1991-2011)

Araştırma Makalesi

4. Japan on the Borderlines: Is Japan Still a Civilian Power?

Araştırma Makalesi

7. The Franco-German Rivalry in the Post-Brexit European Union

Kitap İncelemesi

11. L. N. Rangarajan, Arthaşastra Kautilya