ISSN: 1304-7310
e-ISSN: 1304-7175
Başlangıç: 2004
Yayın Aralığı: 3 Ayda 1
Yayıncı: Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği İktisadi İşletmesi
Kapak Resmi
       

İlk sayısı Nisan 2004’de yayımlanan Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler Konseyi (UİK) Derneği'nin uluslararası ilişkiler, siyasi tarih, devletler hukuku, güvenlik çalışmaları, diplomasi ve uluslararası ekonomi alanlarında çalışmalara yer veren basılı ve hakemli akademik yayınıdır. Dergide kuramsal ve analitik özgün çalışmaların yanı sıra, kitap incelemeleri de yayımlanmaktadır.

Uluslararası İlişkiler, yayımladığı çalışmalar ile Uluslararası İlişkiler ve temasta olduğu alanlarda akademik bakış açısının geliştirilmesini amaçlamaktadır. Türkçe Uluslararası İlişkiler literatürüne katkıda bulunma ve alandaki boşluğu doldurma hedefi ile yayın hayatına başlayan Uluslararası İlişkiler, zaman içerisinde Türkiye kökenli kavramsal çalışmaların uluslararası alana ulaştırılması ile genel olarak küresel Uluslararası İlişkiler literatürünün geliştirilmesine katkı sağlamayı da temel hedefler olarak benimsemiştir.

Uluslararası İlişkiler aşağıdaki endeks ve veri tabanlarında taranmaktadır: 

Social Sciences Citation Index (SSCI)

Journal Citation Reports (JCR)-Social Sciences Edition

SCImago Journal Ranking (SJR), Social Scisearch by ISI®


2023 - Cilt: 19 Sayı: 76

Araştırma Makalesi

2. Gezegensel Siyaset Manifestosunun Ardından Yeşil Teorinin Uluslararası İlişkilerdeki Konumu

Araştırma Makalesi

4. Academic Trends in European Union Studies in Turkey within the Framework of Turkey-EU Relations