Uluslararası İlişkiler Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1304-7310 | e-ISSN 1304-7175 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2004 | Yayıncı Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği İktisadi İşletmesi | http://www.uidergisi.com.tr


İlk sayısı Nisan 2004’de yayımlanan Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler Konseyi (UİK) Derneği'nin uluslararası ilişkiler, siyasi tarih, devletler hukuku, güvenlik çalışmaları, diplomasi ve uluslararası ekonomi alanlarında çalışmalara yer veren basılı ve hakemli akademik yayınıdır. Dergide kuramsal ve analitik özgün çalışmaların yanı sıra, kitap incelemeleri de yayımlanmaktadır.

Uluslararası İlişkiler, yayımladığı çalışmalar ile Uluslararası İlişkiler ve temasta olduğu alanlarda akademik bakış açısının geliştirilmesini amaçlamaktadır. Türkçe Uluslararası İlişkiler literatürüne katkıda bulunma ve alandaki boşluğu doldurma hedefi ile yayın hayatına başlayan Uluslararası İlişkiler, zaman içerisinde Türkiye kökenli kavramsal çalışmaların uluslararası alana ulaştırılması ile genel olarak küresel Uluslararası İlişkiler literatürünün geliştirilmesine katkı sağlamayı da temel hedefler olarak benimsemiştir.

Uluslararası İlişkiler aşağıdaki endeks ve veri tabanlarında taranmaktadır: 

Social Sciences Citation Index (SSCI)

Journal Citation Reports (JCR)-Social Sciences Edition

SCImago Journal Ranking (SJR), Social Scisearch by ISI®

Elsevier Bibliographic Databases (Scopus Index, Geobase, Mosby’s Index, SciVerse)

ProQuest (Including Sociological Abstracts, Social Services Abstracts, Worldwide Political Science Abstracts, Linguistics and Language Behavior Abstracts, PAIS International, Social Services Abstract, International Bibliography of the Social Sciences – IBSS, Ulrich’s Periodicals Directory)

International Bibliography of Book Reviews of Scholarly Literature in the Humanities and Social Sciences (IBR)International Bibliography of Periodical Literature in the Humanities and Social Sciences (IBZ) 

EBSCO Information Services (Including America: History and Life, Gender Studies Database, Historical Abstracts, Left Index, Middle Eastern and Central Asian Studies, International Political Science Abstracts – IPSA, Women's Studies International)

Gale-Cengage, Index Islamicus, Columbia International Affairs Online (CIAO), Energy Science and Technology Database (EDB), JSTOR, UDL-Edge (i-Journals, i-Focus),

ASOS Index (Akademia Sosyal Bilimler Endeksi), Başkent Üniversitesi Hukuk Veri Tabanı, ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı

Uluslararası İlişkiler Dergisi

ISSN 1304-7310 | e-ISSN 1304-7175 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2004 | Yayıncı Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği İktisadi İşletmesi | http://www.uidergisi.com.tr
Kapak Resmi


İlk sayısı Nisan 2004’de yayımlanan Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler Konseyi (UİK) Derneği'nin uluslararası ilişkiler, siyasi tarih, devletler hukuku, güvenlik çalışmaları, diplomasi ve uluslararası ekonomi alanlarında çalışmalara yer veren basılı ve hakemli akademik yayınıdır. Dergide kuramsal ve analitik özgün çalışmaların yanı sıra, kitap incelemeleri de yayımlanmaktadır.

Uluslararası İlişkiler, yayımladığı çalışmalar ile Uluslararası İlişkiler ve temasta olduğu alanlarda akademik bakış açısının geliştirilmesini amaçlamaktadır. Türkçe Uluslararası İlişkiler literatürüne katkıda bulunma ve alandaki boşluğu doldurma hedefi ile yayın hayatına başlayan Uluslararası İlişkiler, zaman içerisinde Türkiye kökenli kavramsal çalışmaların uluslararası alana ulaştırılması ile genel olarak küresel Uluslararası İlişkiler literatürünün geliştirilmesine katkı sağlamayı da temel hedefler olarak benimsemiştir.

Uluslararası İlişkiler aşağıdaki endeks ve veri tabanlarında taranmaktadır: 

Social Sciences Citation Index (SSCI)

Journal Citation Reports (JCR)-Social Sciences Edition

SCImago Journal Ranking (SJR), Social Scisearch by ISI®

Elsevier Bibliographic Databases (Scopus Index, Geobase, Mosby’s Index, SciVerse)

ProQuest (Including Sociological Abstracts, Social Services Abstracts, Worldwide Political Science Abstracts, Linguistics and Language Behavior Abstracts, PAIS International, Social Services Abstract, International Bibliography of the Social Sciences – IBSS, Ulrich’s Periodicals Directory)

International Bibliography of Book Reviews of Scholarly Literature in the Humanities and Social Sciences (IBR)International Bibliography of Periodical Literature in the Humanities and Social Sciences (IBZ) 

EBSCO Information Services (Including America: History and Life, Gender Studies Database, Historical Abstracts, Left Index, Middle Eastern and Central Asian Studies, International Political Science Abstracts – IPSA, Women's Studies International)

Gale-Cengage, Index Islamicus, Columbia International Affairs Online (CIAO), Energy Science and Technology Database (EDB), JSTOR, UDL-Edge (i-Journals, i-Focus),

ASOS Index (Akademia Sosyal Bilimler Endeksi), Başkent Üniversitesi Hukuk Veri Tabanı, ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı

Uluslararası İlişkiler | Cilt: 16 | Sayı: 64 Son Sayı
Cilt 16 - Sayı 64 - 1 Ara 2019
 1. Türkiye’de Uluslararası İlişkiler: TRIP 2018 Sonuçları Üzerine Bir Değerlendirme
  Sayfalar 3 - 28
  Mustafa AYDIN , Cihan DİZDAROĞLU
 2. Uluslararası İlişkiler Dergisinin Bibliyometrik Analizi (2004-2017)
  Sayfalar 29 - 56
  Elvan ÇOKİŞLER
 3. Türkiye’deki Uluslararası İlişkiler Akademisyenleri ve Bölümlerinin Akademik Etkilerinin Google Scholar Verilerinden Hareketle İncelenmesi
  Sayfalar 57 - 75
  Ali BALCI , Filiz CİCİOĞLU , Duygu KALKAN
 4. Deconstructing the EU’s “Standards of Civilisation”: The Case of Turkey
  Sayfalar 77 - 91
  Münevver CEBECİ
 5. Debating the Dual Citizenship – Integration Nexus in Turkey
  Sayfalar 93 - 106
  Deniz KARCI KORFALI , Deniz ŞENOL SERT
 6. Geç Osmanlı’dan Erken Cumhuriyet’e Siyasal Seçkinlerin Suriye’ye Bakışı: Hüseyin Cahit Yalçın ve Falih Rıfkı Atay Örnekleri
  Sayfalar 107 - 126
  Ozan KUYUMCUOĞLU
 7. Bir De Facto Devlet Olarak Kuzey Kıbrıs’ta Sivil Toplum: Toplumsal Tepki, Kıbrıs Türk Sendikaları ve Türkiye’yle İlişkiler
  Sayfalar 127 - 144
  İbrahim AYBERK , Sait AKŞİT , Ali DAYIOĞLU
 8. Reassessment of Turkey’s Objections to the Exclusion of Terrorism from the Rome Statute
  Sayfalar 145 - 161
  Şehmus KURTULUŞ
 9. Patrick Milton, Michael Axworthy ve Brendan Simms, Towards a Westphalia for the Middle East
  Sayfalar 165 - 167
  Menderes KURT
 10. Stephen M. Walt, The Hell of Good Intentions: America’s Foreign Policy Elite and the Decline of U.S. Primacy
  Sayfalar 169 - 171
  Murat BAYAR
 11. Zeki Sarıgil, Ethnic Boundaries in Turkish Politics: The Secular Kurdish Movement and Islam
  Sayfalar 173 - 175
  Serhun AL