Dergi İletişim
Ad: Uluslararası İlişkiler Dergisi (Journal of International Relations)
E-posta: bilgi@uidergisi.com.tr