Kitap İncelemeleri Esasları

Uluslararası İlişkiler dergisi kitap incelemeleri ve birden fazla kitabın incelemesinin yer aldığı literatür değerlendirmesi çalışmalarını yayınlar. Kitap incelemeleri 1200 kelimeyi geçmemelidir, literatür değerlendirmeleri 3000 ila 5000 kelime arasında olmalıdır. Değerlendirmeler kitabın konusu, amacı ve kapsamını okuyucuya iletmeli ve kitabın zayıf ve güçlü yönlerini vurgulamalıdır. Değerlendirmelerin, incelenen kitabın ilk yayımlandığı dildeki versiyonları esas alınarak hazırlanması, eğer kitap Türkçe’ye çevrilmişse, bu bilginin okuyucu ile paylaşılması gerekmektedir. Potansiyel yazarların çalışmaya başlamadan önce değerlendirmeyi düşündükleri kitap(lar) konusunda dergi Kitap Değerlendirmesi Editörü'nden (Evren Balta, evren.balta@ozyegin.edu.tr) görüş almaları tavsiye edilir. Kitap ya da kitapların incelenmeye uygun olduğu onayı, hazırlanacak çalışmanın yayınlanması konusunda garanti verildiği anlamına gelmez. Tüm çalışmaların yayınlanması konusunda nihai karar organı Dergi Yayın Kuruludur. Bütün incelemeler derginin genel şekil şartlarına uygun olarak hazırlanmalıdır.