Sık Sorulan Sorular

Uluslararası İlişkiler ne sıklıkla yayımlanmaktadır? 

Dergi üç ayda bir (yılda 4 adet) yayımlanmaktadır.

Dergi ne zamandan beri yayımlanmaktadır? 

Nisan 2004 tarihinden beri yayımlanmaktadır; Ocak 2008 sayısından itibaren Thompson-Reuters tarafından hazırlanan Social Science Citation Index’de taranmaktadır.

Dergiye ulaşan makalelerin değerlendirme süreci nasıl işliyor? 

Uluslararası İlişkiler dergisi beş (5) aşamalı bir yayın değerlendirme sürecine sahiptir:

Dergiye gönderilen çalışmalar öncelikle Yönetici Editörlerin genel incelemesinden geçer. Bu ilk incelemeden geçemeyen çalışmalar reddedilir. Bu aşamada ret gerekçeleri arasında, bunlarla sınırlı olmamak üzere, çalışmanın derginin yayın sahasının dışında kalması, derginin yayın etiği ve/veya ilkelerine uygun olmaması, dergi yazım kurallarına uyulmadan kaleme alınmış olması, dergiye sunulacak yeterlilikte olmadığının tespit edilmesi, dergiye makul sürede değerlendirebileceğinden fazla çalışmanın yollanmış olması vb. nedenler bulunmaktadır.

İlk değerlendirmeyi geçen çalışmalar için bir Yardımcı Editör atanarak, detaylı inceleme yapılır.Bu aşamada ret gerekçeleri arasında, bunlarla sınırlı olmamak üzere, çalışmanın derginin yayın sahası dışında kalması, derginin yayın etiği ve/veya ilkelerine uygun olmaması, dergi yazım kurallarına uyulmamış olması, hakeme gidecek yeterlilikte olmadığının tespit edilmesi vb. nedenler bulunmaktadır.

Yardımcı Editör değerlendirmesinden geçen çalışmalar hakem değerlendirmesi aşamasına alınır ve konunun uzmanı iki hakeme gönderilir. Hakemler belirlenirken tüm Editörler ile Yayın Kurulu’nun görüşlerine başvurulur. Gelen raporların çelişmesi veya yeterli bulunmamaları durumunda üçüncü hakem görüşüne başvurulur. İki hakem tarafından yayımlanması uygun bulunmayan çalışmalar reddedilir.

Hakemler tarafından düzeltme istenen çalışmalar, yazarlarınca gözden geçirildikten sonra aynı hakemlerin incelemesine yeniden sunulur. Bu aşamada hakemlerce yeterli bulunmayan çalışmalar reddedilir.

Hakem değerlendirmesinden geçen makaleler nihai yayım kararı için Yayın Kurulu’na gönderilir. Olumlu hakem raporları Yayın Kurulu için bağlayıcı olmayıp, karar oluşturmada öncelikle dikkate alınırlar. Yayın Kurulu kararı nihaidir.

Yayın Kurulu tarafından yayımlanması uygun bulunan çalışmalar, son inceleme, düzeltme ve yayın sırasına alınmak üzere ilgili Yönetici Editöre iletilir. İngilizce yazılmış makaleler bu aşamada İngilizce Editör incelemesinden geçer.

Dergiye sunulan çalışmaların değerlendirme süreçleri ne kadar sürmektedir?

Dergiye gönderilen çalışmaların değerlendirme süreçleri, büyük ölçüde makalenin kalitesine bağlı olmak üzere, altı ay ile bir yıl arasındasürmektedir. Uluslararası İlişkilerYayın Kurulu’nun hedefi, dergiye sunulan tüm makaleleri en geç altı ay içerisinde sonuçlandırmaktır. Ancak bu süre sıklıkla dergiye sunulan makale sayısının fazlalığı, hakem bulunmasında yaşanan sıkıntılar, hakem raporlarının alımında yaşanan gecikmeler, yazarların düzeltmeleri zamanında yapmamaları vb. nedenlerle uzayabilmektedir.

Tüm aşamaları geçerek, Yayın Kurulu tarafından yayımlanmasına karar verilen çalışmam ne zaman yayımlanır?

İnceleme süreçlerinden başarıyla geçen çalışmaların yayım tarihleri, bu aşamada biriken çalışmaların sayısı ile alakalıdır. Uluslararası İlişkilerdergisi Yönetici Editörleri bu aşamaya ulaşmış tüm makalelerin en kısa sürede yayımlanması için gayret gösterirler. Bu aşamada sıralama, temel olarak, “süreçlerden ilk geçen ilk yayımlanır” ilkesine göre tespit edilmektedir.

Dergiye nasıl abone olabilirim? 

Abonelik kısmında ayrıntılı bilgi bulunmaktadır.

Makale gönderirken hangi kriterlere dikkat edilmesi gerekir?

Dergiye sunulacak çalışmalar Yayın Etiği, Yayın İlkeleri ve Yazım ve Dipnot Kuralları sayfalarında ayrıntılı olarak açıklanan ilke ve kurallara uygun hazırlanmalıdır. Aksi durumdaki makaleler yazarlarına iade edilerek, hakemlik sürecinden önce gerekli düzeltmelerin yapılması istenir.

Dergi hangi dillerde makalelere yer veriyor? 

Uluslararası İlişkilerdergisinde Türkçe ve İngilizce dilinde makaleler yayımlanmaktadır.

Hangi konularda makalelere yer verilmektedir? 

Dergide Uluslararası İlişkiler disiplinini ilgilendiren kuramsal, bölgesel, güncel çalışmaların yanı sıra, uluslararası hukuk, siyasi tarih, diplomasi, güvenlik çalışmaları, uluslararası ekonomi politik vb. alanlardaki çalışmalara yer verilmektedir.

Makale dışında hangi bölümlere katkıda bulunabilirim? 

Kitap değerlendirmesi ve literatür taraması ile de katkıda bulunabilirsiniz.

Dergiye reklam verilebilmekte midir? 

Dergiye 3 farklı alanda (Ön kapak içi-renkli, Arka kapak içi -renkli, Dergi sonu -siyah/beyaz) reklam verilebilmektedir. Reklam vermek ve fiyatları öğrenmek için, lütfen bizimle iletişime geçiniz.