Yıl 2019, Cilt 1 , Sayı 1, Sayfalar 19 - 30 2019-07-26

Analysis of Complaints that are Subject to BİMER for School Management and Teaching Profession (Antalya Case)
Okul Yönetimleri ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik BİMER’e Konu Olan Şikayetlerin Analizi (Antalya Örneği)

İbrahim YÜKSEL [1]


The main purpose of this study is to analyze and evaluate the complaints made from Antalya Province to the Ministry of National Education Communication Line ALO 147, BİMER (Prime Ministry Contact Center) and CİMER(Presidental Contact Center).The analysis of the  complaints and, the presentation prepared by Antalya Provincial Directorate of National Education R & D (Research and Development Unit),  which include possible solution samples will be sent to all schools at the beginning of the academic year 2018-2019, aiming to inform all the staff and reduce the complaints on these issues. Considering complaints made, it is seen that the most complaints come from the Primary Education level and made by parents  especially the school cleaning, safety and donation issues are at the forefront. It is understood that the main factor that caused the complaints to increase is that the managers and teachers can not communicate well with the parents.

Bu araştırmanın temel amacı Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Hattı ALO 147, BİMER ve CİMER’e Antalya İlinden yapılan şikâyetlerin analizi ve değerlendirilmesini yapmaktır. Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE (Araştırma Geliştirme Birimi) tarafından söz konusu şikâyetlerin analizi ve bu konuda çözüm önerilerini içeren  sunu 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı başında tüm okullara resmi yazıyla gönderilerek tüm personelin bilgilendirilmesi ve bu konularda yaşanan şikâyetlerin azaltılması amaçlanmaktadır. İletilen şikayetlere bakıldığında en çok şikayetin Temel Eğitim kademesinden ve veliler tarafından yapıldığı ve özellikle okul temizliği, güvenliği ile bağış konularının ön sıralarda yer aldığı görülmektedir. Şikayetlerin artmasına neden olarak öne çıkan temel unsurun ise yönetici ve öğretmenlerin veliyle sağlıklı iletişim kuramamasından kaynaklandığı anlaşılmaktadır.

 • Antalya MEM, (2018), Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü BİMER Şikayetleri Çözüm Önerileri Projesi 13/09/2018 Tarihli Özel Gündem Maddeli Öğretmenler Kurulu Bilgilendirme-Tavsiye Ve Görüş Alma Toplantısı, Antalya.
 • Ateş, N., (2012), “Öğretmenlikte Meslek Ahlâkı ve Mesleki Değerler”, Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi, Cilt:3, Sayı:6, ss.3-20.
 • Aydın, İ., (2015) Eğitim ve Öğretimde Etik, 5.Baskı, Ankara, Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Demirpolat, A. O. ve Aslan H, (2014), İlk ve Ortaokul Öğretmenlerinin Etik Duyarlılıklarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Sinop İli Örneği), Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi Cilt:4 Özel Sayı:1, Nisan, ss.187-206.
 • Erdoğdu, M. Y. ve Moğul E., (2014), ALO 147 “Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İletişim Merkezine Gelen Çağrıların Analizi ve Değerlendirilmesi”, Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi,Cilt:3, Sayı:5, ss.43-55.
 • Güneş, İ. ve Günbayı İ., BİMER, (2017), “ALO 147, CİMER Gibi Kurumlara Yapılan Şikayetlerin Okul Yönetimine Etkisine İlişkin Yönetici Görüşleri: Bir Durum Çalışması”, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, Cilt:6 Sayı:3, ss.1-10.
 • Gözütok, D., “Öğretmenlerin Etik Davranışları”, http://etik.gov.tr/Portals/0/meslek_etigi/ Öğretmenlerin%20etik%20davranışları.pdf (E.T.:20/10/2015).
 • Ilgaz, S. ve Bilgili T., (2006) “Eğitim ve Öğretimde Etik”, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:14, ss.199-210.
 • Karataş, A., (2013), “İlköğretim Öğretmen Adayları İçin Meslek Etiğinin Önemi”, Marmara Üniversitesi Coğrafya Dergisi, Sayı:28, Temmuz, ss.304-318
 • Koç, K., (2010), “Etik Boyutlarıyla Öğretmenlik” Çağdaş Eğitim Dergisi, ss.13-20.
 • Selvi, L. ve Diğerleri, (2017), “Eğitim Çalışanlarının Sorunları ve Çözüm Önerileri”, Ankara. Eğitim-Bir-Sen Yayınları.
 • MEB, Milli Eğitim Bakanlığı Etik Komisyonu, http://etik.meb.gov.tr (E.T. 10/07/2017)
 • Sönmez, V., (1998), Eğitim Felsefesi, Ankara, Anı Yayıncılık.
 • Şenaras, B. ve Çetin Ş., (2018), “Okul Müdürleri ile Öğretmenlerin Algılarına Göre İlk ve Ortaokullarda Veli Baskısı: Nitel Bir Araştırma”, Milli Eğitim Dergisi, Güz, Sayı:220, ss.158-175.
 • Tunç, H. S., ve Gökçe A. T., (2018), “Okul Yöneticilerinin Alo 147 Hakkındaki Görüşlerinin Bilgi Uçurma Açısından Değerlendirilmesi”, Muş Alparslan Üniversitesi Anemon Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (4), ss.477-487.
 • Türkeri, M., (2015), Etik Değer Açısından Eğitim, Siyaset, Kamu Çalışma Hayatı ve Bilim, Ankara, Lotus Yayınları.
 • Uğurlu, C. T., (2009), İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılık Düzeylerine Yöneticilerin Etik Liderlik ve Örgütsel Adalet Davranışlarının Etkisi, İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Malatya.
 • Uzun, E. M. ve Elma C., (2012), “Okul Öncesi Öğretmenlerinin Mesleki Etik İkilemleri Çözümleme Biçimleri”, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, Cilt 1 Sayı 3, ss.279-287.
 • Yüksel, İ., (2018), Meslek Ahlakı Tartışmalarına Öğretmenlik Meslek Ahlakı Açısından Bir Bakış, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Isparta.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: İbrahim YÜKSEL
Kurum: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 26 Temmuz 2019

Bibtex @araştırma makalesi { ukmead562385, journal = {Uluslararası Karamanoğlu Mehmetbey Eğitim Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2687-4334}, address = {ijker@kmu.edu.tr}, publisher = {Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {1}, pages = {19 - 30}, doi = {}, title = {Okul Yönetimleri ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik BİMER’e Konu Olan Şikayetlerin Analizi (Antalya Örneği)}, key = {cite}, author = {YÜKSEL, İbrahim} }
APA YÜKSEL, İ . (2019). Okul Yönetimleri ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik BİMER’e Konu Olan Şikayetlerin Analizi (Antalya Örneği). Uluslararası Karamanoğlu Mehmetbey Eğitim Araştırmaları Dergisi , 1 (1) , 19-30 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ukmead/issue/47280/562385
MLA YÜKSEL, İ . "Okul Yönetimleri ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik BİMER’e Konu Olan Şikayetlerin Analizi (Antalya Örneği)". Uluslararası Karamanoğlu Mehmetbey Eğitim Araştırmaları Dergisi 1 (2019 ): 19-30 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ukmead/issue/47280/562385>
Chicago YÜKSEL, İ . "Okul Yönetimleri ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik BİMER’e Konu Olan Şikayetlerin Analizi (Antalya Örneği)". Uluslararası Karamanoğlu Mehmetbey Eğitim Araştırmaları Dergisi 1 (2019 ): 19-30
RIS TY - JOUR T1 - Okul Yönetimleri ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik BİMER’e Konu Olan Şikayetlerin Analizi (Antalya Örneği) AU - İbrahim YÜKSEL Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Uluslararası Karamanoğlu Mehmetbey Eğitim Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 19 EP - 30 VL - 1 IS - 1 SN - -2687-4334 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası Karamanoğlu Mehmetbey Eğitim Araştırmaları Dergisi Okul Yönetimleri ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik BİMER’e Konu Olan Şikayetlerin Analizi (Antalya Örneği) %A İbrahim YÜKSEL %T Okul Yönetimleri ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik BİMER’e Konu Olan Şikayetlerin Analizi (Antalya Örneği) %D 2019 %J Uluslararası Karamanoğlu Mehmetbey Eğitim Araştırmaları Dergisi %P -2687-4334 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD YÜKSEL, İbrahim . "Okul Yönetimleri ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik BİMER’e Konu Olan Şikayetlerin Analizi (Antalya Örneği)". Uluslararası Karamanoğlu Mehmetbey Eğitim Araştırmaları Dergisi 1 / 1 (Temmuz 2019): 19-30 .
AMA YÜKSEL İ . Okul Yönetimleri ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik BİMER’e Konu Olan Şikayetlerin Analizi (Antalya Örneği). Uluslararası Karamanoğlu Mehmetbey Eğitim Araştırmaları Dergisi. 2019; 1(1): 19-30.
Vancouver YÜKSEL İ . Okul Yönetimleri ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik BİMER’e Konu Olan Şikayetlerin Analizi (Antalya Örneği). Uluslararası Karamanoğlu Mehmetbey Eğitim Araştırmaları Dergisi. 2019; 1(1): 30-19.