Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Eğitim Fakültesi Tercihini Etkileyen Faktörler: Eğitim Fakültesi Öğrencileri Üzerine Nitel Bir Çalışma

Yıl 2021, Cilt 3, Sayı 2, 65 - 71, 31.12.2021
https://doi.org/10.47770/ukmead.930503

Öz

Bu çalışmanın amacı eğitim fakültelerinde öğrenime devam eden öğrencilerin fakülte tercih nedenlerini irdelemektir. Tercih sürecinde çevre, üniversitenin bulunduğu şehir ya da üniversite imajı gibi unsurların ne düzeyde etkili olduğu derinlemesine irdelenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu MAKÜ, ODTÜ, GAZİ ve Boğaziçi Üniversitelerine bağlı eğitim fakültelerinde eğitim öğretime devam eden 12 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri, yazar tarafından ilgili alanyazın ve araştırmanın amaçları doğrultusunda hazırlanan yarı yapılandırılmış bir görüşme formuyla toplanmış; içerik analizi tekniği kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda öğrencilerin eğitim fakültesini tercih ederken aile ve yakın çevrelerinden, fakültenin bulunduğu yerleşim yerini ve fakültenin bağlı bulunduğu üniversitenin imajını göz önüne aldıkları ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin çoğunun eğitim öğretime devam ettikleri fakültelerinden memnun oldukları ortaya çıkmıştır.

Kaynakça

  • Akın, O., & Onat, K. (2015). Muhasebe eğitimi alan öğrencilerin bölüm seçimini etkileyen faktörler: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde bir araştırma. ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 5(13): 243-2554.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Veysel BORA (Sorumlu Yazar)
MEB
0000-0003-3326-5761
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 3, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Bora, V. (2021). Eğitim Fakültesi Tercihini Etkileyen Faktörler: Eğitim Fakültesi Öğrencileri Üzerine Nitel Bir Çalışma . Uluslararası Karamanoğlu Mehmetbey Eğitim Araştırmaları Dergisi , 3 (2) , 65-71 . DOI: 10.47770/ukmead.930503