Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

KISA ÇALIŞMA UYGULAMASINA İLİŞKİN ORTAYA ÇIKAN SORUNLARIN İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK YÖNLERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yıl 2021, Cilt: 1 Sayı: 1, 78 - 91, 30.06.2021

Öz

Araştırmanın amacı; kısa çalışma uygulamasına ilişkin ortaya çıkan sorunların neler olduğu belirlenerek ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin geliştirilmesidir. Pandemiyle birlikte çalışma hayatının en önemli dinamiklerinden kısa çalışma ödeneğine ilişkin sorunları belirlemek ve buna ilişkin çözüm önerileri geliştirmek amaçlanmıştır. Nitel araştırma tekniği uygulanarak yarı yapılandırılmış mülakat tekniği ile yapılan araştırma kapsamında İstanbul Barosu’na kayıtlı toplam 17 serbest avukata sorular yöneltilmiştir. Yapılan görüşmelerde, mülakatlar ortalama 10-15 dakika sürmüştür. Görüşmelerde katılımcılara, en çok hangi sektörlerde kısa çalışma uygulamasına muhalefet edilmektedir, kısa çalışma uygulamasına ilişkin karşılaştığınız sorunlar ve çözüm önerileri nelerdir soruları yöneltilmiştir. Sorular içerik analizine tabi tutulmuştur. Bu kapsamında; kısa çalışma uygulamasına ilişkin ortaya çıkan sorunlar en çok, yarım ücret ödemesinin hatalı bildirildiği, mevzuatın yanlış olarak değerlendirilerek, kısa çalışmanın işveren tarafından karşılıksız hibe şeklinde verilmiş olarak algılandığı şeklinde ortaya çıkmıştır. Katılımcılar tarafından sorunlara ilişkin çözüm önerisi olarak, SGK primlerinin ayda 30 güne tamamlatılması, işveren odaklı teşvik uygulamalarının yapılması, sektörel bazlı kısa çalışma uygulanması, bakanlıkça tarafların bilgilendirilmesi, mevzuatın daha detaylı hale getirilmesi gerektiğini belirtmişlerdir

Kaynakça

 • A Law To Amend Some Laws. (2020, March 26). T.C. Legal Gazette, 31080.
 • Başbuğa, H., Uzuner, E., (2020). Fesih Yasağı ile Eşit İşlem Borcuna Aykırılığın Hukuki Sonuçları. Lebib Regulation Magazine, 201, 121-126. https://www.lebibyalkin.com.tr/mevzuat/makaleler/lebib-yalkin-mevzuatdergisi_mdergi_/2020-eylul-sayi201_mdergi_8728a-00_/fesih-yasagi-ile-esit-islemborcuna-aykiriligin-hukuki-sonuclari.html
 • Çelik, N., Caniklioğlu, N., & Canbolat T. (2015). İş Hukuku Dersleri. (28th Edition), Ankara: Beta Publishing.
 • Çetinkaya-Kayalı, T. (2014). Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği. Bar of Ankara Magazine ,4, 417-474.http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/tekmakale/2014-4/12.pdf
 • Çil, Ş. (2020,a). İş Uyuşmazlıklarında Yargıtay Uygulamaları. Ankara: Yetkin Publishing.
 • Çil, Ş. (2020,b). Koronavirüs Salgının İş Hukuku’na Etkileri. Ankara: Yetkin Publishing.
 • İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği. (2004). T.C. Legal Gazette, 25425, (2004, April 06).
 • Gelir Vergisi Kanunu. (1961). T.C. Legal Gazette, 10700, (1961, January 6) http://iskanunu.com/genel/2168-is-kanunundaki-yarim-ucret-uygulamasi (Erişim Tarihi: (2021, March 8).
 • http://www.maliyepostasi.com/kisa-calisma-odenegi-suresince-isverenler-ucret-bordrolarini- vesgk-aylik-bildirgelerini-nasil-duzenleyecekler (Erişim Tarihi: 2021, March 7).
 • İş Kanunu. (2003). T.C Legal Gazette, 25134, (2003, June 10).
 • Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik. (2011). T.C. Legal Gazette, 27920, (2011 April 30).
 • Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (2006). T.C. Legal Gazette, 26200, (2006, June 16).
 • Süzek, S. (2015). İş Hukuku. (11th Edition), Ankara: Beta Publishing.
 • Uğraş, B. (2014). İş Hukukunda Kısa Çalışma Kavramı ve Kısa Çalışma Ödeneğine Hak Kazanma Koşulları. Study Relations Magazine, 5 (1), 49-68.
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Finans
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Engin UZUNER
DUZCE UNIVERSITY
0000-0002-7543-1978
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 1 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA
UZUNER, E. (2021). KISA ÇALIŞMA UYGULAMASINA İLİŞKİN ORTAYA ÇIKAN SORUNLARIN İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK YÖNLERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ. Uluslararası İşletme Bilimi Ve Uygulamaları Dergisi, 1(1), 78-91.