Yıl 2018, Cilt 10 , Sayı 2, Sayfalar 172 - 177 2018-06-29

Evaluation of Socio-Economic Criteria In Transportation Planning
Ulaştırma Planlamalarında Sosyo-Ekonomik Ölçütlerin Değerlendirilmesi

Çağdaş KARA [1] , Barış ERGÜL [2] , Şafak BİLGİÇ [3] , Arzu ALTIN YAVUZ [4]


Today, with the development of the health sector and the increase in the importance given to human health, huge investments are made in hospitals. The fact that these investments have a very important place in the state budget requires efficient planning when investments are being made. In the study, a demand model was created for the trips made from the house to the hospital using the questionnaires made within the scope of the Eskisehir Transportation Master Plan of the year 2015. In this context, 16 different regions and a total of 11144 valid questionnaires were used in the center of Eskişehir. The effect of the population, employment rate, average income situation on hospital trips in the relevant regions was investigated. The least squares technique is used in the established multiple regression model. The effect of population and income on hospital journeys is significant but the effect of employment is not significant. Despite this, the rate of disclosure of hospital trips of the model was determined as 0.873. In other words, hospital trips can be explained by about 87% with population and average income. The established model can be used as a conclusion because it provides assumptions.


Günümüzde sağlık sektörünün gelişmesi, insan sağlığına verilen önemin de artmasıyla birlikte hastanelere çok büyük yatırımlar yapılmaktadır. Bu yatırımların devlet bütçesinde çok önemli bir yere sahip olması, yatırımlar gerçekleştirilirken etkin bir şekilde planlanması gerektirmektedir. Çalışmada 2015 yılı Eskişehir Ulaştırma Ana Planı kapsamında yapılan anketler kullanılarak evden hastane amaçlı yapılan yolculuklar için talep modeli oluşturulmuştur. Bu kapsamda Eskişehir merkezinde 16 farklı bölge ve toplamda 11144 geçerli anket kullanılmıştır. İlgili bölgelerdeki nüfus, istihdam oranı, ortalama gelir durumlarının yapılan hastane yolculuklarına etkisi araştırılmıştır. Kurulan çoklu regresyon modelinde en küçük kareler tekniği kullanılmıştır. Hastane yolculukları üzerinde nüfusun ve gelirin etkisinin anlamlı olduğu ancak istihdamın etkisinin anlamlı olmadığı görülmektedir. Buna rağmen kurulan modelin hastane yolculuklarını açıklama oranı 0,873 olarak belirlenmiştir. Bir başka ifade ile hastane yolculukları nüfus ve ortalama gelir ile yaklaşık %87 açıklanabilmektedir. Kurulan bu model varsayımlar sağlandığı için çıkarsama amaçlı kullanılabilir.

 • Hidalgo, D., & Huizenga, C. (2013). Implementation of sustainable urban transport in Latin America. Research in Transportation Economics, 40(1), 66-77.
 • Sun, L., & Yin, Y. (2017). Discovering themes and trends in transportation research using topic modeling. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 77, 49-66.
 • De Almeida Guimarães, V., & Leal Junior, I.C. (2017). Performance assessment and evaluation method for passenger transportation: a step toward sustainability. Journal of Cleaner Production, 142, Part 1, 297-307.
 • Yu, B., Zhang, J., & Li, X. (2015). Dynamic life course analysis on residential location choice. Transportation Research Part A: Policy and Practice.
 • Khisty, C.J., & Arslan, T. (2005). Possibilities of steering the transportation planning process in the face of bounded rationality and unbounded uncertainty. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 13(2), 77-92.
 • Martens, C. (2006). Basing transport planning on principles of social justice.
 • Moscelli, G. (2016). Location, quality and choice of hospital: Evidence from England 2002–2013. Regional Science and Urban Economics, 60, 112-124.
 • Naser, M., Qdais, S.A., & Faris, H. (2015). Developing trip generation rates for hospitals in Amman. Jordan Journal of Civil Engineering, 9(1), 8-19.
 • McNally, M.G. (2007). The four-step model, in Handbook of Transport Modelling: 2nd Edition. Emerald Group Publishing Limited, 35-53.
 • Meyer, M.D., & Miller, E.J. (1984). Urban transportation planning: a decision-oriented approach.
 • Currans, K.M., & Clifton, K.J. (2015). Using household travel surveys to adjust ITE trip generation rates. Journal of Transport and Land Use, 8(1), 85-119.
 • Anderson, D. (1981). Introduction to Statistics. St. Paul: West Publishing Company.
 • Gauss, C.F. (1809). Theoria motus corporum coelestium in sectionibus conicis solem ambientium. Sumtibus F. Perthes et IH Besser.
 • Legendre, A.M. (1805). Nouvelles méthodes pour la détermination des orbites des comètes. F. Didot.
 • Mosteller, F., & Tukey, J.W. (1977). Data analysis and regression: a second course in statistics. Addison-Wesley Series in Behavioral Science: Quantitative Methods.
 • Doğan, E.M., Akan, Y., & Oktay, E. (2006). Şehirlerarası Ulaşım Talebini Etkileyen Faktörlerin Analizi: Atatürk Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1): p. 345-356.
 • Gülhan, G., Ceylan, H. & Oral, Y. (2013). Ulaşım Talebinin Belirlenmesinde Erişebilirlik ve Arazi Kullanım Modellerinden Yararlanılması, 10. Ulaştırma Kongresi, İMO, İzmir, 26-29.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Çağdaş KARA

Yazar: Barış ERGÜL (Sorumlu Yazar)

Yazar: Şafak BİLGİÇ

Yazar: Arzu ALTIN YAVUZ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 29 Haziran 2018

APA Kara, Ç , Ergül, B , Bi̇lgi̇ç, Ş , Altın Yavuz, A . (2018). Ulaştırma Planlamalarında Sosyo-Ekonomik Ölçütlerin Değerlendirilmesi . International Journal of Engineering Research and Development , 10 (2) , 172-177 . DOI: 10.29137/umagd.442484