Yıl 2019, Cilt 11 , Sayı 2, Sayfalar 620 - 626 2019-06-30

Solving Power Quality Problem of 750 V DC Railway Substation With DSTATCOM Using SVPWM
750 V DC Beslemeli Bir Demiryolu Cer Merkezinde Güç Kalitesi Probleminin UVDGM Bazlı DSTATKOM İle Çözülmesi

Mehmet Taciddin AKÇAY [1] , İlhan KOCAARSLAN [2]


Voltage stability in power systems is critical. The fault or any case cause voltage unstability that may occur in three-phase and single-phase electrical power systems emerge power quality problems. Voltage stability in railways is important because of the operation continuity. The fault that occur in the AC part of the system may affect also DC voltage due to the usage of the AC grid for the generation of the DC voltage in substations. In this study, solving power quality problem of  750 V DC railway substation with Dstatcom (Distribution Static Synchronous Compensator ) using SVPWM (Space Vector Pulse Width Modulation) is investigated. The fault that may occur in the substation is simulated and the voltage stability problem is eliminated with Dstatcom. Comparative analyzes results are given for the AC and DC voltage about the simulation findings and the improvement of the system is revealed.

Güç sistemlerinde gerilim kararlılığı çok önemlidir. Tek fazlı ve çok fazlı elektrik sistemlerinde oluşabilecek herhangi bir arıza durumu ya da gerilim düzensizliğine neden olabilecek başka bir durum güç kalitesini olumsuz etkilemektedir. Demiryollarında gerilim kararlılığı işletme sürekliliğinin sağlanması açısından kritiktir. DC beslemeli raylı sistemlerde, DC gerilim trafo merkezlerinde bulunan AC şebeke geriliminden elde edildiği için AC bölümde oluşabilecek herhangi bir olumsuz durum DC gerilimi de etkilemektedir. Bu çalışmada 750 V DC beslemeli bir demiryolu hattında oluşabilecek güç kalitesi probleminin UVDGM (Uzay Vektör Darbe Genişlik Modülasyonu)  bazlı Dstatkom (Dağıtım Sistemi Statik Senkron Kompanzatör) ile çözülmesi araştırılmıştır. Çalışma için trafo merkezinde oluşabilecek arıza durumunun benzetimi yapılarak gerilim düzensizliği problemi Dstatkom ile ortadan kaldırılmıştır. Benzetim sonuçları ile ilgili olarak AC ve DC gerilimlere ait analiz sonuçları karşılaştırmalı olarak verilerek sağlanan iyileştirme durumu ortaya konulmuştur.

 • Khan, M., A. Comprehensive Analysis of Discontinuous Space Vector PWM Techniques for a Five-Phase Voltage Source Inverter. International Journal of Research Studies in Electrical and Electronics Engineering (IJRSEEE), 2015, 2, 1-17.
 • Saygın, A., Kerem, A. 6-Anahtarlı 3-Seviyeli Eviricide Uzay Vektör Darbe Genişlik Modülasyon Tekniğinin Uygulaması. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2017, 5, 565-581.
 • Ertay, M., M., Dijle, M., Yücedağ, İ. Dinamik kompanzasyon cihazlarında kullanılan evirici yapıları: STATCOMve DSTATCOM topolojileri. SAÜ Fen Bilimleri Dergisi, 2016, 2, 265-279.
 • Venkatesh, T., Narendra, Y. Modeling & Designing of A Novel Multilevel STATCOM With SVPWM Fed VSC For The Dynamic Stability Improvement Of A Grid- Connected Offshore wind Farm. International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology, 2017, 5, 7795-7804.
 • Chang, W., N., Yeh, K., D. Design And Implementatıon of Dstatcom For Fast Load Compensation of Unbalanced Loads. Journal of Marine Science and Technology, 2009, 4, 257-263.
 • Jadeja, R., Patel, S., Chauhan, S., K. STATCOM – A Preface to Power Quality in Power Systems Performance. Engineering, Technology & Applied Science Research , 2016, 1, 895-905
 • Balamurugan, C., R., Natarajan, S., P., Bensraj, R., Shanthi, B. A Review on Modulation Strategies of Multi Level Inverter. Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science, 2016, 3, 681-705.
 • Murali, C., H., Chandar, Y., B., Mothiram, B., Suresh, E. D-Statcom Using Space Vector Pulse Width Modulation Technique. Journal of Advanced Research in Dynamical & Control Systems, 2017, 11, 471-479.
 • Chen, R. DC Capacitor Minimization of Single Phase Power Conversion And Applications. Phd, Michigan State University, Michigan, USA, 2016.
 • Galvan, J., I., L. Multilevel Converters: Topologies, Modelling, Space Vector Modulation Techniques and Optimisations. Phd, University of Seville, Seville, Spain, 2006.
 • Anish, P.,S., Ramarajan, T., Srinivas, T., A., Sasikumar, M. Voltage Balancing in SVM Controlled Diode Clamped Multilevel Inverter for Adjustable drives. International Journal of Soft Computing and Engineering, 2012, 1, 2231-2307.
 • Giridharan, K., Chitra, A., Chellamuthu, C. Development of diode clamped inverter based STATCOM using SVPWM technique. Giridharan et al./ Elixir Elec. Engg., 2011, 38, 4343-4347.
 • Ananth, D., V., Kumar, Y., N., Tilak, B., B., G., Raghunath, P., S. Multi-level Inverters and its Application of Statcom Using Svpwm and Spwm Techniques. IOSR Journal of Electrical and Electronics Engineering, 2012, 5, 30-38.
 • Deniz, E., Coteli, R., Tuncer, S., Dandıl, B., Gencoglu, M., T. Uzay Vektör PWM Anahtarlamalı Üç-Seviyeli H-Köprü İnverter Tabanlı D-STATKOM. 6th International Advanced Technologies Symposium (IATS’11), 2011, 16-18 May, Elazığ, Turkey.
 • Salem, M., Hamouda, M., Slama, J., B., H. Comparative Study of Conventional Modulation Schemes in Terms of Conducted And Radiated EMI Generated by Three-Phase Inverters. Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences, 2017, 25, 1599-1611.
 • Iswariya, T., Vennila, V. Design and Implementation of a Statcom for Railway Applications. Journal of Chemical and Pharmaceutical Sciences, 2015, 10, 137-142.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik, Ortak Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-1050-4566
Yazar: Mehmet Taciddin AKÇAY (Sorumlu Yazar)
Kurum: İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-2591-4047
Yazar: İlhan KOCAARSLAN
Kurum: TÜVASAŞ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2019

APA Akçay, M , Kocaarslan, İ . (2019). 750 V DC Beslemeli Bir Demiryolu Cer Merkezinde Güç Kalitesi Probleminin UVDGM Bazlı DSTATKOM İle Çözülmesi . International Journal of Engineering Research and Development , 11 (2) , 620-626 . DOI: 10.29137/umagd.532418