Yıl 2019, Cilt 11 , Sayı 2, Sayfalar 705 - 712 2019-06-30

Use of Konya Clay for Porcelain Tile Productions
Porselen Karo Üretimlerinde Konya Kili Kullanımı

Müge TARHAN [1]


Porcelain tiles are the most preferred products in ceramic tiles due to their low water absorption, superior mechanical and aesthetic properties. Ukrainian clays are used in the production of these products because of their low iron content and high plasticity, The Ukrainian clay is an imported raw material and its price increases every year, and so it increases the cost of the production of porcelain tiles. In this respect, the use of local raw materials will provide a significant cost advantage to ceramic companies. In the study, the use of Konya clay instead of Ukrainian clay was investigated in porcelain tile body compositions and the effects on the technical properties of the bodies were determined. For this purpose; Ukrainian clay was gradually removed and Konya clay were added to the standard porcelain tile composition of Usak Ceramic. The developed bodies were fired in Usak Ceramics industrial roller kilns at 1210 ° C for 52 minutes. All physical and optical properties of the bodies were examined. Sintering behaviors were examined by optical dilatometer and thermal expansion coefficients were measured by dilatometer. The phases developed in the body were determined by XRD analysis and microstructure investigations were made by scanning electron microscopy. According to the results, the use of Konya clay instead of Ukrainian clay in the body increases the dry strength values, water absorption and firing shrinkage values ​​of the bodies. 
As a result, it was determined that the use of Konya clay would be possible with some optimizations in the composition of porcelain tiles.

Porselen karolar düşük su emme, üstün mekanik ve de estetik özelliklerinden dolayı seramik kaplama malzemelerinde ilk sırada tercih edilen ürünler arasında yer almaktadır. Bu ürünlerin üretimlerinde düşük oranda demir içermesi ve yüksek plastiklik özelliğinden dolayı Ukrayna killeri kullanılmaktadır. Ukrayna kilinin ithal edilen bir hammadde olması ve her yıl fiyatının giderek artması nedeniyle porselen karo üretim maliyetleri de buna paralel olarak artmaktadır. Bu açıdan değerlendirildiğinde yerel hammaddelerin kullanılması şirketlere önemli bir maliyet avantajı sağlayacaktır. Çalışmada porselen karo bünye kompozisyonlarında Konya kilinin Ukrayna kili yerine kullanımı araştırılmış ve bünye teknik özellikleri üzerine olan etkileri belirlenmiştir. Standart porselen karo bünye kompozisyonunda kullanılmakta olan Ukrayna kili kademeli olarak azaltılmış yerine Konya kili ilave edilerek yeni bünye reçeteleri geliştirilmiştir. Geliştirilen bünyeler Uşak Seramik endüstriyel fırınlarında 1210°C’de 52 dakikada pişirilmişlerdir. Bünyelerin tüm fiziksel ve optik özellikleri incelenmiştir. Sinterleme davranışları optik dilatometre cihazı ile incelenmiş, ısıl genleşme katsayıları dilatometre cihazı ile ölçülmüştür. Bünyelerde gelişen fazlar XRD analizi ile belirlenmiş, mikroyapı incelemeleri taramalı elektron mikroskobu ile yapılmıştır. Sonuçlara göre bünyelerde Ukrayna kili yerine Konya kili kullanımı bünyelerin kuru mukavemet değerlerini, su emme ve pişme küçülme değerlerini arttırmaktadır. Sonuç olarak porselen karo bünyelerinde bünye kompozisyonunda bazı optimizasyonların da yapılmasıyla Ukrayna kilinin yerine Konya kili kullanımının uygun olacağı belirlenmiştir.

 • Amoros, J.L., Orts, M.J., Garcia-Ten, J., Gozalbo, A. (2007), Sanchez, E., Effect of geen porous texture on porcelain tile properties. Jour. of Eur. Ceram. Soc., 27, 2295-2301.
 • Anonim (2002a), Applied ceramic technology, Volume I, SACMI IMOLA s.c. a r.l., Italy.
 • Bayram, F. (2012), Doğanhisar İlçesi’nin kil başta olmak üzere maden türünden yeraltı kaynaklarının potansiyellerinin tespiti, T.C. Mevlana Ajansı Kalkınma Projesi, TR52-11-TD01/118, Konya.
 • Biffi, G. (1999), Porcelain stoneware - production manual and methods of use, Gruppo Editoriale Faenza Editrice S.p.A., Faenza.
 • Bonnet J.P. and Gaillard J.M. (2007), Ceramic Materials, Processes, Properties and Applications, Philippe Boch and Jean-Claude Niepce, ISTE Ltd., 96.
 • Carbajal, L., Rubio-Marcos, F., Bengochea, M.A., Fernandez, J.F. (2007), Properties related phase evolution in porcelain ceramics, Journal of the European Ceramic Society, Volume 27, Issues 13-15, 4065-4069.
 • Carty, W.M. ve Senapati, U. (1998), Porcelain-raw materials, processing, phase evolution, and mechanical behaviour, J. Am. Ceram. Soc., 81(1), 3-20.
 • Cengiz Ö., (2011), Monoporoza (monoporosa) duvar karolarının pişirim koşullarının geliştirilmesi, Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir, 165.
 • Eppler, R. A.and Eppler, D. R., (2000), Glazes and glass coatings, American Ceramic Society, Westerville, Ohio.
 • Esposito L., Salem A., Tucci A., Gualtieri A., Jazayeri and S.H., 2005. The use of nepheline-syenite in a body mix for porcelain stoneware tiles, Ceramic International, 31, 233-240.
 • Iqbal, Y., Messer, P.F., Lee, W.E. (2000), Microstructural evolution in triaxial porcelain, J. Am. Ceram. Soc. 83 (12), 3121–3127.
 • Kingery, W.D., Bowen, H.K. and Uhlmann, D.R., (1976), Introduction to Ceramics, John Wiley & Sons., Inc., Canada.
 • Manfredini, T., Pellacani, G.C., Romagnoli, M. (1995), Porcelainized stoneware tile, Am. Ceram. Soc. Bull., 74,76-79
 • Martin-Marquez, J., Ma. Rincon, J. Ma. and Romero, M., 2008. Effect of firing temperature on sintering of porcelain stoneware tiles. Ceramic International, 34, 1867−1873.
 • Rado P., (1969), An Introduction to the Technology of Pottery, Second edition, Pergamon Press, The Worecester Royal Porcelain Company Ltd., 99.
 • Sanchez, E., Orts, M.J., Garcia-Ten, K., Cantavella, V. (2001), Porcelain tile composition effect on phase formation and end product, Am. Ceram. Soc. Bull. 80 (6), 43-49.
 • Tarhan B., Tarhan M. and Aydın T., 2017. Reusing sanitaryware waste products in glazed porcelain tile production, Ceramics International, 43, 3107-3112.
 • Tarhan, M, 2010. Porselen karo bünyelerinde sinterleme hızı-kompozisyon ilişkileri. Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir, 230.
 • Tarhan B., (2019) Usage of fired wall tile wastes into fireclay sanitaryware products. J Aust Ceram Soc., https://doi.org/10.1007/s41779-018-0285-1
 • Tarhan, M. ve Tarhan B., (2019), Afyon kilinin porselen karo bünyelerinde kullanımının araştırılması, Uluslararası Mühendislik ve Araştırma Dergisi, https://doi.org/10.29137/umagd.433307.
 • Villegas-Palacio, S. and Dinger, D.R.,1996. PSD effects on firing properties of porcelains I-II, American Ceramic Society Bulletin, 75, n. 7, 71-83.
 • Worrall, W. E. (1982), Ceramic raw materials.
 • Zanelli, C., Baldi, G., Dondi, M., Ercolani, G., Guarini, G. and Raimondo, M., 2008. Glass–ceramic frits for porcelain stoneware bodies: Effects on sintering, phase composition and technological properties. Ceramic International, 34, 455–465.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik, Ortak Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6985-3085
Yazar: Müge TARHAN
Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, SERAMİK BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2019

APA Tarhan, M . (2019). Porselen Karo Üretimlerinde Konya Kili Kullanımı . International Journal of Engineering Research and Development , 11 (2) , 705-712 . DOI: 10.29137/umagd.556840