Yıl 2020, Cilt 12 , Sayı 1, Sayfalar 32 - 39 2020-01-31

Life Cycle Cost Analysis of Asphalt Roads: Case Study on Istanbul O3 Motorway
Asfalt Yolların Yaşam Döngüsü Maliyet Analizi: İstanbul O3 Otoyolunda Uygulanması

İbrahim Altan Karahacıoğlu [1] , Adnan CORUM [2]


In our country, asphalt roads are the major investment costs. When making an investment decision, all activities carried out from the production of asphalt roads to the end of its life should be considered. Investment, maintenance & repair, and scrap values of the project should be calculated. In this study, life cycle cost analysis was performed by calculating the net present value of investment, maintenance & repair, and scrap costs of the top layer of Istanbul O3 motorway.

Ülkemizde, önemli yatırım maliyetlerin başında asfalt yollar gelmektedir. Yatırım kararı alırken, asfalt yolların imalatından, kullanım süresi sonuna kadar geçen süreçte yapılan tüm faaliyetler ele alınmalıdır. Projenin yatırım, bakım & onarım ve hurda değerleri hesaplanmalıdır. Bu çalışmada, İstanbul O3 otoyolunun üstyapısının, yatırım, bakım & onarım ve hurda maliyetlerinin net bugünkü değeri hesaplanarak yaşam döngüsü maliyet analizi yapılmıştır.

  • Akbulut, H., İçağa, Y., & Gürer, C. (2003). Atık Agregaların Asfalt Yol Kaplamalarında Tekrar Kullanım İmkanları ve CEN Standartları. III Ulusal Kırmataş Sempozyumu, 3-4.Orhan, F., 2012, “Bitümlü Karışımlar Laboratuarı Çalışmaları”, KGM.ÖZTÜRK, E. A. (2004). Karayolu esnek üstyapi tasariminda yeni bir yöntem: yüksek performansli asfalt kaplama. Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 19(2). ŞEVİK, S., & ESER, L. Y. (2016). Türkiye'de Karayollarında Fiyatlandırma ve Özelleştirme Uygulamaları: Bir Model Önerisi. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi. http://www.teknomaccaferri.com.tr/upload/sayfa/Yol-Alt-ve-Ust-Yapi-Guclendirme-Uygulamalari.pdfhttps://www.academia.edu/6551437/karayollar%C4%B1nda_%C3%BCst_yap%C4%B1 projelendirme_rehberi
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik, Ortak Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-1480-868X
Yazar: İbrahim Altan Karahacıoğlu
Kurum: Bayrampaşa Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, İstanbul
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-3613-6607
Yazar: Adnan CORUM (Sorumlu Yazar)
Kurum: BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Ocak 2020

APA Karahacıoğlu, İ , Corum, A . (2020). Asfalt Yolların Yaşam Döngüsü Maliyet Analizi: İstanbul O3 Otoyolunda Uygulanması . International Journal of Engineering Research and Development , 12 (1) , 32-39 . DOI: 10.29137/umagd.541442