Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

RASTLANTISAL MÜZİĞİN TARİHSEL SEBEPLERİ

Yıl 2017, Cilt: 1 Sayı: 1, 1 - 10, 25.12.2017

Öz

Bu çalışmada rastlantı, belirsizlik ve olasılık
kavramlarının müzik sanatına ve bestecilik tekniklerine bilinçli olarak
girmeden önceki tarihsel sebepleri incelenmiştir. Bunun için özellikle Batı
Avrupa müzik kültürünün en temel iletişim aracı olan notalamanın sebep olduğu
belirsizliğe dikkat çekilmiş ve örnekleriyle açıklanmıştır.

Kaynakça

 • KAYNAKÇA
 • BRINDLE, R. Smith (1987). The New Music: The Avant-Garde Since 1945.2nd Ed. Oxford University Press, New York.
 • CAGE, John (1961). Silence, Lectures & Writings.1st Ed.Wesleyan University Press, Middletown.
 • CASTEREDE, Jacques (1999). Theorie de la Musique. Gerard Billaudot Editeur, Paris.
 • CLARK, Robert Charles (1970). “Total Control and Chance in Musics: A Philosophical Analysis”, The Journal of Aesthetics and Art Criticism, Vol.28, No.3, s.355 – 360. (Çevrimiçi) JSTOR http://www.jstor.org/ 16.09.2007
 • COLE, Hugo (1974). Sounds and Signs: Aspects of Musical Notation. Oxford University Press, London.
 • COPE, David (1989). New Directions in Music. 4th Ed. University of California, Los Angeles.
 • CORNIER, Ramona (Spring, 1975). “Indeterminancy and Aesthetic Theory”, The Journal of Aesthetics and Art Criticism, Vol. 33, No. 3, s.285-292. (Çevrimiçi) JSTOR http://www.jstor.org/ 16.09.2007
 • GERALD, Abraham (1956). The Mozart Companion. Faber and Faber, London.
 • MCLEAN, Barton (1981). “Symbolic Extension And Its Corruption Of Music”, Perspectives of New Music, Vol. 20: Nos. 1–2. (Çevrimiçi) http://members.cisbec.net/mclmix/articlesreviews.html 16.09.2007
 • O'GRADY, Terence J. (1981). “Aesthetic Value in Indeterminate Music”, The Musical Quarterly, LXVII (3): 366 – 381. (Çevrimiçi) JSTOR http://www.jstor.org/ 16.09.2007
 • RUELLE, David (2006). Rastlantı ve Kaos. Çev. Deniz Yurtören. Tübitak Popüler Bilim Kitapları, Ankara.
 • SHLOMOWITZ, Matthew (1999). “Cage’s Place In the Reception of Satie” Ph.D. thesis, University of California, San Diego. (Çevrimiçi) http://www.af.lu.se/~fogwall/article8.html 15.09.2007
 • SLOBODA, John A. (2005). Generative Processes in Music: The Psychology of Performance, Improvisation, and Composition. Oxford University Press, London

HISTORICAL SUBJECTS OF RASTLANTISAL MUSIC

Yıl 2017, Cilt: 1 Sayı: 1, 1 - 10, 25.12.2017

Öz

In this paper historical reasons of chance,
indeterminacy and probability concepts before consciously being employed in
music art and composition techniques are examined. For this, the indeterminacy
of notation, the very basic communication language of Western Music culture is
pointed out and explained with examples.

Kaynakça

 • KAYNAKÇA
 • BRINDLE, R. Smith (1987). The New Music: The Avant-Garde Since 1945.2nd Ed. Oxford University Press, New York.
 • CAGE, John (1961). Silence, Lectures & Writings.1st Ed.Wesleyan University Press, Middletown.
 • CASTEREDE, Jacques (1999). Theorie de la Musique. Gerard Billaudot Editeur, Paris.
 • CLARK, Robert Charles (1970). “Total Control and Chance in Musics: A Philosophical Analysis”, The Journal of Aesthetics and Art Criticism, Vol.28, No.3, s.355 – 360. (Çevrimiçi) JSTOR http://www.jstor.org/ 16.09.2007
 • COLE, Hugo (1974). Sounds and Signs: Aspects of Musical Notation. Oxford University Press, London.
 • COPE, David (1989). New Directions in Music. 4th Ed. University of California, Los Angeles.
 • CORNIER, Ramona (Spring, 1975). “Indeterminancy and Aesthetic Theory”, The Journal of Aesthetics and Art Criticism, Vol. 33, No. 3, s.285-292. (Çevrimiçi) JSTOR http://www.jstor.org/ 16.09.2007
 • GERALD, Abraham (1956). The Mozart Companion. Faber and Faber, London.
 • MCLEAN, Barton (1981). “Symbolic Extension And Its Corruption Of Music”, Perspectives of New Music, Vol. 20: Nos. 1–2. (Çevrimiçi) http://members.cisbec.net/mclmix/articlesreviews.html 16.09.2007
 • O'GRADY, Terence J. (1981). “Aesthetic Value in Indeterminate Music”, The Musical Quarterly, LXVII (3): 366 – 381. (Çevrimiçi) JSTOR http://www.jstor.org/ 16.09.2007
 • RUELLE, David (2006). Rastlantı ve Kaos. Çev. Deniz Yurtören. Tübitak Popüler Bilim Kitapları, Ankara.
 • SHLOMOWITZ, Matthew (1999). “Cage’s Place In the Reception of Satie” Ph.D. thesis, University of California, San Diego. (Çevrimiçi) http://www.af.lu.se/~fogwall/article8.html 15.09.2007
 • SLOBODA, John A. (2005). Generative Processes in Music: The Psychology of Performance, Improvisation, and Composition. Oxford University Press, London
Toplam 14 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mesruh Savaş Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 25 Aralık 2017
Gönderilme Tarihi 6 Kasım 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 1 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Savaş, M. (2017). RASTLANTISAL MÜZİĞİN TARİHSEL SEBEPLERİ. Uluslarası Müzik Ve Sahne Sanatları Dergisi, 1(1), 1-10.