Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

TÜRKAN SAYLAN LEPROSY MEMORIAL HOUSE PROJECT

Yıl 2019, Cilt 2, Sayı 1, 21 - 27, 03.07.2019

Öz

Memorial houses, where life stories of people who have left significant traces in public memory are often narrated through
exhibitions and presentations in spaces connected with them, are important institutions to keep a fresh public memory. In this
article, founding process of the Turkan Saylan - Leprosy Memorial House; where the stories of Turkey’s fight with leprosy
and the life story Prof. Turkan Saylan, who is one of the prominent pioneers of this fight against the disease in Turkey are
exhibited.

Kaynakça

 • Erbay, Fethiye. Müze Yönetimini Kurumlaştırma Çabası (1984-2009) , Mimarlık Vakfı Enstitüsü, İstanbul, 2009.
 • Erbay, Mutlu. Müzelerde Sergileme ve Sunum Tekniklerinin Planlanması, İstanbul, Beta, 2011.
 • ICOM DEMHIST – http://network.icom.museum/demhist/practice/training/ Erişim Tarihi: 14.05.2019
 • ICOM DEMHIST - http://network.icom.museum/demhist/about-us/demhist-icom/ Erişim Tarihi: 14.05.2019
 • ICOM DEMHIST - http://network.icom.museum/fileadmin/user_upload/minisites/demhist/pdf/CategorizationProject.pdf Erişim Tarihi: 14.05.2019
 • ICOM DEMHIST - http://network.icom.museum/fileadmin/user_upload/minisites/demhist/pdf/DEMHIST CategorizationProject_I_Data.pdf Erişim Tarihi: 14.05.2019
 • Onur, Bekir. Yeni Müzebilim, İstanbul, İmge Kitabevi, 2014.
 • Uz, Seden. "Müze Evler." 2015. http://www.ayk.gov.tr/wp-content/uploads/2015/01/UZ-Seden-M%C3%9CZE-EVLER.pdf Erişim Tarihi: 11.05.2019

TÜRKAN SAYLAN LEPRA ANI EVİ PROJESİ

Yıl 2019, Cilt 2, Sayı 1, 21 - 27, 03.07.2019

Öz

Toplum hafızasında önemli izler bırakmış kişilerin hayat hikayelerinin, çoğunlukla onlarla bağlantılı mekanlarda sergileme ve sunumlar ile aktarıldığı yerler olan anı evleri toplum hafızasını taze tutmak için önemli kurumlardır. Bu makalede, Türkiye’de cüzzam hastalığı ile yoğun şekilde mücadele edilen yılların hikayesi ve bu mücadelenin öncü isimlerinden Prof. Dr. Türkan Saylan’ın hayatının aktarıldığı Türkan Saylan – Lepra Anı Evi’nin kuruluş süreci anlatılmaktadır. Müzecilik anlayışında ortaya çıkan yeni yaklaşımlar, niteliğinde yaşanan değişimler, müze türlerindeki çeşitlilikte de etkisini göstermiştir.1 Anı evinin tanımını yapmadan önce tarihi ev ya da müze ev tanımlarını yapmak daha doğru olacaktır. Tarihi ev müzeleri ya da müze evler, kalelerden kır evlerine kadar çeşitli yapı türlerini bünyesinde barındırır. Bu müzeler, temelde yapılması gereken koruma, restorasyon ve güvenlik konularının yanı sıra evin tarihinin, sahiplerinin ve koleksiyonlarının ziyaretçilerin yorumlanmasını içeren bir çalışma planına sahiptirler. Bu tür müzelerde kaynaklar sınırlıdır. Aynı zamanda farklı disiplinlerin (iç mimar, mimar, heykeltraş, peyzaj ustası vb.) bir araya gelip çalıştıkları da alanlardır

Kaynakça

 • Erbay, Fethiye. Müze Yönetimini Kurumlaştırma Çabası (1984-2009) , Mimarlık Vakfı Enstitüsü, İstanbul, 2009.
 • Erbay, Mutlu. Müzelerde Sergileme ve Sunum Tekniklerinin Planlanması, İstanbul, Beta, 2011.
 • ICOM DEMHIST – http://network.icom.museum/demhist/practice/training/ Erişim Tarihi: 14.05.2019
 • ICOM DEMHIST - http://network.icom.museum/demhist/about-us/demhist-icom/ Erişim Tarihi: 14.05.2019
 • ICOM DEMHIST - http://network.icom.museum/fileadmin/user_upload/minisites/demhist/pdf/CategorizationProject.pdf Erişim Tarihi: 14.05.2019
 • ICOM DEMHIST - http://network.icom.museum/fileadmin/user_upload/minisites/demhist/pdf/DEMHIST CategorizationProject_I_Data.pdf Erişim Tarihi: 14.05.2019
 • Onur, Bekir. Yeni Müzebilim, İstanbul, İmge Kitabevi, 2014.
 • Uz, Seden. "Müze Evler." 2015. http://www.ayk.gov.tr/wp-content/uploads/2015/01/UZ-Seden-M%C3%9CZE-EVLER.pdf Erişim Tarihi: 11.05.2019

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Beşeri Bilimler, Ortak Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Gülşah Gümüş Akın (Sorumlu Yazar)
Türkiye


Fatih Gümüş Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 3 Temmuz 2019
Başvuru Tarihi 29 Haziran 2019
Kabul Tarihi 2 Temmuz 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 2, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Gümüş Akın, G. & Gümüş, F. (2019). TÜRKAN SAYLAN LEPRA ANI EVİ PROJESİ . UNIMUSEUM , 2 (1) , 21-27 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/unimuseum/issue/46730/584367