Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Kanser Hastalarına Yönelik Sosyal Hizmetler ve Sosyal Güvenlik Düzenlemeleri

Yıl 2018, Cilt 18, Sayı 1, 1 - 14, 31.12.2018

Öz

Giderek yaygınlaşan bir hastalık olan kanser hasta ve ailelerine biyolojik, psikolojik, sosyal ve ekonomik yönlerden sıkıntılar yaratmaktadır. Bu doğrultuda hasta ve ailelerinin diğer yönlerden olduğu gibi sosyoekonomik olarak da desteklenmeleri hastalıkla baş edebilmeleri adına oldukça önemlidir. Bu nedenle kanser hastalarının ve ailelerinin sosyoekonomik kayıplarının önlenmesi için bir takım hak ve yardımlar tanımlanmıştır. Ancak bu hak ve yardımlar genellikle hastalar ve aileleri tarafından yeterli düzeyde bilinmemektedir. Bu noktadan hareketle bu çalışmada kanser hastalarına yönelik sosyal hizmetler ve sosyal güvenlik düzenlemeleri ele alınmıştır.

Kaynakça

 • 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun. (1976, 10 Temmuz). Resmi Gazete (Sayı: 15642).
 • 3895 sayılı Sağlık Bakanlığınca Sunulan Evde Sağlık Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönerge. (2010, 01 Şubat).
 • 4 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Evde ve Hastanede Eğitim Hizmetleri Yönergesi. (2010, 03 Şubat).
 • 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu. (2002, 12 Haziran). Resmi Gazete (Sayı: 24783).
 • 49 sayılı Müze ve Örenyerlerine Girişlerde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge. (2014, 26 Şubat).
 • 5510 sayılı Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu. (2006, 16 Haziran). Resmi Gazete (Sayı: 26200).
 • 572 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun. (1997, 06 Haziran). Resmi Gazete (Sayı: 23011).
 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. 23 Mart 2017 tarihinde https://eyh.aile.gov.tr/sikca-sorulan-sorular/engelli-ayligi-2022-sayili-kanun-kapsaminda. adresinden alınmıştır.
 • Bakıma Muhtaç Engellilerin Tespiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik. (2006, 30 Temmuz). Resmi Gazete (Sayı: 26244).
 • Canatan, A. (2009). Kanserin Sosyal Yönleri. M. Tuncer (Ed.), Türkiye’de Kanser Kontrolü (s. 305-312). Ankara: T.C. Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı Yayını.
 • Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespiti İşlemleri Yönetmeliği. (2008, 11 Ekim). Resmi Gazete (Sayı: 27021).
 • Erbay, E, Uğurluoğlu, O. (2016). Rights of Cancer Patient’s: A Pilot Study from Turkey. Journal of Cancer Education, 31(4), 640-645.
 • Işıktekiner, F.S, Altun, S.A. (2011). Hastane Okullarındaki Sorunlar ve Yaşantılar. Eğitim ve Bilim, 36 (161), 318-331.
 • Koç, O. Hastane Rolleri, Personel Planlaması ve Evde Sağlık Hizmetleri. 26 Ocak 2016 tarihinde https://sgb.saglik.gov.tr/content/images/haberler/kizilcahamam_sunumlar/3_dr_orhan_koc_hastane_rolleri_evde_bakim_hizmetleri.pptx. adresinden alınmıştır.
 • Malûliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği. (2013, 03 Ağustos). Resmi Gazete (Sayı: 28727).
 • National Association of Social Workers (1987). Standards for Social Work in Health Care Settings. Silver Springs, Maryland: NASW Press.
 • Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, (2015). 19 Şubat 2017 tarihinde https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2015_07/27060154_mebevde4.sra.pdf. adresinden alınmıştır.
 • Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik. (2013, 30 Mart). Resmi Gazete (Sayı: 28603).
 • Sağlık Uygulama Tebliği. (2013, 24 Mart). Resmi Gazete (Sayı: 28597).
 • Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği. (2010, 12 Mayıs). Resmi Gazete (Sayı: 27579).
 • Sözer, N.A. (2013). Türk Sosyal Sigortalar Hukuku. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Şakar, M. (2014). Kanser Tedavisi ve Sosyal Güvenlik Sistemimiz. Yaklaşım Dergisi, (254), 131-132.
 • Şakar, M.(2009). Sosyal Sigortalar Uygulaması. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Tuncay, A.C, Ekmekçi, Ö. (2012). Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Tuncay, T. (2009). Genç Kanser Hastalarının Hastalık Anlatılarının Güçlendirme Yaklaşımı Temelinde Analizi. Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi, 20(2), 69-87.
 • TÜİK. (2016). İstatistiklerle Yaşlılar. 26 Ocak 2016 tarihinde www.tuik.gov.tr/IcerikGetir.do?istab_id=265 adresinden alınmıştır.
 • Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kanser Daire Başkanlığı. (2016). Türkiye Kanser İstatistikleri Raporu. 26 Mart 2017 tarihinde http://kanser.gov.tr/Dosya/ca_istatistik/Turkiye_Kanser_istatistikleri.pdf adresinden alınmıştır.
 • WHO. (2015). Home-based Long-term Care. WHO Technical Report Series 898. 17 Şubat 2017 tarihinde http://whqlibdoc.who.int/trs/WHO_TRS_898.pdf adresinden alınmıştır.
 • Yıldırım, B, Acar M, Tuncay, T. (2013). Onkoloji Alanında Sosyal Hizmet Uzmanlarının Görevleri ve Kanıta Dayalı Değerlendirme. Toplum ve Sosyal Hizmet, 24(1), 169-189.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Yayınlanma Tarihi 2018-1
Bölüm Sayılar
Yazarlar

Oğuzhan ZENGİN (Sorumlu Yazar)
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-2682-0870
Türkiye


Barış ÖZTUNA
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 18, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Zengin, O. & Öztuna, B. (2018). Kanser Hastalarına Yönelik Sosyal Hizmetler ve Sosyal Güvenlik Düzenlemeleri . Ufkun Ötesi Bilim Dergisi , 18 (1) , 1-14 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uobild/issue/42540/512629