Yıl 2016, Cilt 2 , Sayı 1, Sayfalar 56 - 70 2016-02-29

Bilim İnsanın Temsilinde Ebeveynlerin ve Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Çizimlerinin Karşılaştırılması

Rukiye Dilli [1] , Sırma Bapoğlu Dümenci [2] , Berna Sicim [3]


Bu çalışmada okul öncesi bir eğitim kurumunda eğitim almakta olan okul öncesi dönemi 60-72 ay aralığında 15 çocuğa ve ebeveynlerine,  bilim adamının temsili hakkında oluşan imajların tutarlılığını incelemek amacıyla, Çermik (2013) tarafından geliştirilmiş yarı yapılandırılmış anket formu uygulanmıştır. Ebeveynlere bir bilim adamını düşündüklerinde zihinlerinde oluşan ilk izlenimleri çizmeleri istenmiş ve yarı yapılandırılmış anket formunu doldurmaları istenmiştir.  Çocuklara ise zihinlerinde oluşan bilim adamı figürlerini çizmeleri istenmiş ve sorulan açık uçlu sorular ile sözel ifadeleri not edilmiştir. Betimsel tarama modeli türündeki araştırmada bilim insanının temsilinde ebeveyn ve çocuk çizimlerinde erkek figürünün baskın olduğu tespit edilmiştir. Her iki inceleme grubunun sözel ve yazılı ifadelerinde ve çizimlerinde ilk akla gelen bilim insanının erkek olduğu, benzer mekânlarda, benzer materyalleri kullanan, benzer fiziksel özelliklere sahip kişiler olduğu fark edilmiştir. Ayrıca çizgi filmlerde, sinema ve dizilerde, reklamlarda genel olarak medya da sıklıkla rastlanan bilim insanın temsili ile katılımcı çizimlerinin örtüştüğü saptanmıştır. Bu durumdan yola çıkarak medyada var olan imajların popüler kültürün etkisi ile kişide yaş farkı ya da bulunduğu ortam gözetmeksizin zihnimizde aynı temsilere neden olduğu saptanmıştır.

-, Bilim İnsanı, Temsil, Okul Öncesi Dönem
  • *Bu çalışma EJER 2015 2. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresinde sunulmuştur.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Rukiye Dilli

Yazar: Sırma Bapoğlu Dümenci

Yazar: Berna Sicim

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 29 Şubat 2016

APA Dilli, R , Bapoğlu Dümenci, S , Sicim, B . (2016). Bilim İnsanın Temsilinde Ebeveynlerin ve Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Çizimlerinin Karşılaştırılması. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi , 2 (1) , 56-70 . DOI: 10.29065/usakead.232421