Yıl 2019, Cilt , Sayı 2, Sayfalar 1 - 8 2019-06-01

YENİLENEBİLİR ENERJİ VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ TÜRKİYE ÖRNEĞİ 2005-2015 YILLARI ARASI
RELATIONSHIP BETWEEN RENEWABLE ENERGY AND ECONOMIC GROWTH CASE OF TURKEY BETWEEN THE YEARS 2005-2015

Tuğba TURAN [1]


Yapılan bu araştırmada yenilenebilir enerji kaynaklarının Türkiye'de ekonomik büyüme üzerinde nasıl bir etkisi olduğu incelenmektedir. Araştırılan etki bazı ülkelerde pozitif, bazılarında negatiftir, bazılarında ise ilişki görülememiştir. Bu çalışmada Dünya Bankası ve OECD ‘den alınan 2005-2015 periyodunda yıllık veriler Eviews programı kullanılmış olup zaman serisi analizi yapılmıştır. Çalışmada bulunan bulgular yenilenebilir enerji kaynakları tüketimi ile ekonomik büyüme arasında pozitif bir ilişkinin varlığını gösteriyor
Made of renewable energy sources are examined in this study is how to have an impact on economic growth in Turkey. The effect investigated was positive in some countries, negative in some countries, and not in others. In this study, the annual data Eviews program was used in the period 2005-2015 taken from the World Bank and OECD and time series analysis was performed.Findings in the study show a positive relationship between renewable energy consumption and economic growth
  • Al-mulali, U., Fereidouni, H.G., Lee, J.Y., Binti Che Sab, C.N. (2013). Examining the bi- directional long run relationship between renewable energy consumption and GDP growth.
  • Renewable and Sustainable Energy Reviews, 22, 209-222. Apergis, N., Payne, J.E., Menyah, K. and Wolde-Rufael, Y. (2010). On the causal dynamics between emissions, nuclear energy, renewable energy, and economic growth. Ecological Economics, 69, 2255-2260.
  • International Energy Agency Turkey ,https://www.iea.org/countries/Turkey/ Menagaki, A.N. (2011). Growth and renewable energy in Europe: A random effect model with evidence for neutrality hypothesis. Energy Economics, 33, 257-263.
  • Menyah, K. And Wolde-Rufael, Y. (2010). CO2 emissions, nuclear energy, renewable energy and economic growth in the US. Energy Policy, 38, 2911-2915.
  • Ocal, O. and Aslan, A. (2013). Renewable energy consumption-economic growth nexus in
  • Turkey. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 28, 494-499. Pao, H.T. and Fu, H.C. (2013). Renewable energy, non-renewable energy and economic growth in Brazil. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 25, 381-392.
  • Sadorsky, P. (2009). Renewable energy consumption and income in emerging economies. Energy Policy, 37, 4021-4028.
  • Tugcu, C.T., Ozturk, I. and Aslan, A. (2012). Renewable and non-renewable energy consumption and economic growth relationship revisited: Evidence from G7 countries. Energy Economics, 34, 1942-1950.
Birincil Dil tr
Bölüm Research Article
Yazarlar

Yazar: Tuğba TURAN
Kurum: TNKÜ SBE İktisat ABD

Tarihler

Başvuru Tarihi : 15 Nisan 2021
Kabul Tarihi : 15 Nisan 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2019

APA Turan, T . (2019). YENİLENEBİLİR ENERJİ VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ TÜRKİYE ÖRNEĞİ 2005-2015 YILLARI ARASI . USE Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Dergisi , (2) , 1-8 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/use/issue/55435/759867