PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Dansçılarda egzersiz bağımlılığı semptomunun incelenmesi

Yıl 2015, Cilt 1, Sayı 2, 120 - 124, 04.01.2016
https://doi.org/10.18826/ijsets.14813

Öz

Amaç: Bu çalışmanın amacı Egzersiz Bağımlılığı semptomunun dansçılardaki durumunu incelemektir.

Materyal veYöntem: Çalışmaya en az 2 yıldır bir dans branşı (halkoyunları, modern dans, latin dansları) ile uğraşan 99 dansçı (48 bayan, 51 erkek ) katılmıştır. Katılımcılara demografik özelliklerin sorgulandığı anket formu ile ve Hausenblas HA. ve Downs DS. (2002) tarafından geliştirilen ve Yeltepe H.ve İkizler H.C. (2007) tarafından Türkçeye uyarlanan Egzersiz Bağımlılığı Ölçeği-21 uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 11,5 istatistik programında gruplar arası karşılaştırma için Kruskal- Wallis Testi kullanılarak değerlendirilmiştir

Bulgular: Analiz sonucunda; dansçıların % 20,4’nünün asemptomatik, %69,4’nün semptomatik ve %10,2’sinin ise egzersiz bağımlığısı olduğu bulgularına ulaşılmıştır. Çalışmaya katılan dansçıların çoğunluğunun (%80,6) üniversite seviyesinde eğitime sahip oldukları ve çoğunlukla semptomatik gurupta (%69,3) toplandığı belirlenmiştir. Dansçıların bağımlılık düzeylerine göre ilgilendikleri dans türü dikkate alındığında ise halkoyunları branşı ile uğraşanların semptomatik (%48,1) ve bağımlı (%8,1) özelliklerini diğer branşlara göre daha fazla taşıdığı belirlenmiştir. Semptomatik gurubun, asemptomatik guruptan istatistiksel anlamda daha yüksek egzersiz yaşına sahip olduğu, buna ek olarak, bağımlı gurubun, diğer guruplardan istatistiksel anlamda daha fazla günlük egzersiz süresine sahip olduğu belirlenmiştir.

Sonuçlar:Bu bulgular ışığında egzersiz yaşı ve günlük egzersiz süresinin yüksek oluşu egzersiz bağımlılığı semptomunun ortaya çıkışına sebep olabileceği söylenebilir.

 

 

Kaynakça

 • Adams, J., Kirkby, R.J. (2002). Excessive Exercise as an Addiction: A Review. Addiction Research and Theory,10: 415-437.
 • Adams, J.M.M. (2001). Examining Exercise Dependence: The Development, Validation and Administration of The Exercise Behavior Survey With Runners, Walkers, Swimmers and Cyclists. Master Thesis, Kentucky.
 • Bavlı, Ö., Kozanoğlu, M., Doğanay, A. (2011) Düzenli Egzersize Katılımın Egzersiz Bağımlılığı Üzerine Etkisi, Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi,13(2): 150–153
 • Berczik, K., Szabó, A., Griffiths, M.D., Kurimay, T., Kun, B., Urbán, R. & Demetrovics, Z. (2012). Exercise addiction: Symptoms, diagnosis, epidemiology, and etiology. Substance Use & Misuse, 47, 403–417.
 • Cook, C.A. (1996). The psychological correlates of exercise dependence in aerobics instructors. Unpublished master’s thesis, University of Alberta, Alberta, Canada.
 • Costa, S., Cuzzocrea, F., Hausenblas, H.A., Larcan, R. & Oliva, P. (2012). Psychometric examination and factorial validity of the Exercise Dependence Scale-Revised in Italian exercisers. Journal of Behavioral Addictions, 1, 186–190.
 • Glasser W. (1976). Positive Addiction. New York: Harper and Row Publisher.
 • Hausenblas, H.A., Downs, D.S. (2002). Exercise Dependence: A Systematic Review. Psychology Sport and Exercise, 3: 89-123.
 • Lejoyeux, M., Avril, M., Richoux. C., Embouazza, H., Nivoli, F. (2008) Prevalence of exercise dependence and other behavioral addictions among clients of a parisian fitness room. Compr Psychiatry, 49:353-358.
 • Mónok, K., Berczik, K., Urbán, R., Szabó A., Griffiths, M. D., Farkas, J., Magi, A., Eisinger, A., Kurimay, T., Kökönyei, G., Kun, B., Paksi, B. & Demetrovics, Z. (2012). Psychometric properties and concurrent validity of two exercise addiction measures: A population wide study in Hungary. Psychology of Sport and Exercise, 13, 739–746.
 • Pierce, E.F., Eastman, N.W., Tripathi, H.L., Olson, K.G., Dewey, W.L. (1993). B-endorphin response to endurance exercise: Relationship to exercise dependence. Perceptual and Motor Skills, 77, 767–770
 • Pierce EF, Daleng ML, McGowan RW, (1993), Scores on exercise dependence among dancers, Perceptual and Motor Skills. 76(2):531-535.
 • Pierce EF, Daleng ML, (2002), Exercise Dependence in Elite Female Dancers, Journal of Dance Medicine & Science, 4-6
 • Vardar, E., Vardar SA, Toksöz İ, Süt N.,(2012). Egzersiz bağımlılığı ve psikopatolojik özelliklerinin değerlendirilmesi. Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi. 25:51-57
 • Villella, C., Martinotti, G., Di Nicola, M., Cassano, M., La Torre, G., Gliubizzi, M. D., Messeri, I., Petruccelli, F., Bria, P., Janiri, L. & Conte, G. (2011). Behavioural addictions in adolescents and young adults: Results from a prevalence study. Journal of Gambling Studies, 27, 203–214
 • Yeltepe, H., İkizler, C. (2007), Egzersiz Bağımlılığı Ölçeği – 21’in Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması, Bağımlılık Dergisi, 8: 1:29-35
 • Zmijewski, C.F., Howard, M.O. (2000). Exercise Dependence and Attitudes Toward Eating Among Young Adults. Eating Behaviors, 4: 181-195.

Investigation the exercise dependence symptoms among dancers

Yıl 2015, Cilt 1, Sayı 2, 120 - 124, 04.01.2016
https://doi.org/10.18826/ijsets.14813

Öz

Aim: The aim of this study was to investigate the exercise addiction symptoms among dancers.

Material and Methods: Totally 99 dancers (48 female and 51 male) minimum 2 years licensed in dance (Folk dance, Modern dance, Latin dance) participated in to the study voluntary. Demographic survey and Exercise Dependence Scale-21 which was developed by Hausenblas HA. and Downs DS. (2002) and adapted in to Turkish by Yeltepe H. and Ikizler H.C. (2007) used to collect data. Kruskal-Wallis test in SPSS was used to analyze data.

Results: Analysis showed that %20.4 of participants was asymptomatic, %69.4 of was symptomatic and %10.2 was exercise addiction. Besides it is found that dancers had University level education majority (%80.6). Symptomatic (%48.1) and addicts (%8.1) were Folk dancers mostly. Symptomatic had statistically higher exercise age than asymptomatic and addicts had statistically higher daily exercise duration than the others were found.

Conclusion: According to findings It is possible to say that; the high frequency of daily exercise and the high exercise age can be effective to appear the exercise dependence among dancers.

Kaynakça

 • Adams, J., Kirkby, R.J. (2002). Excessive Exercise as an Addiction: A Review. Addiction Research and Theory,10: 415-437.
 • Adams, J.M.M. (2001). Examining Exercise Dependence: The Development, Validation and Administration of The Exercise Behavior Survey With Runners, Walkers, Swimmers and Cyclists. Master Thesis, Kentucky.
 • Bavlı, Ö., Kozanoğlu, M., Doğanay, A. (2011) Düzenli Egzersize Katılımın Egzersiz Bağımlılığı Üzerine Etkisi, Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi,13(2): 150–153
 • Berczik, K., Szabó, A., Griffiths, M.D., Kurimay, T., Kun, B., Urbán, R. & Demetrovics, Z. (2012). Exercise addiction: Symptoms, diagnosis, epidemiology, and etiology. Substance Use & Misuse, 47, 403–417.
 • Cook, C.A. (1996). The psychological correlates of exercise dependence in aerobics instructors. Unpublished master’s thesis, University of Alberta, Alberta, Canada.
 • Costa, S., Cuzzocrea, F., Hausenblas, H.A., Larcan, R. & Oliva, P. (2012). Psychometric examination and factorial validity of the Exercise Dependence Scale-Revised in Italian exercisers. Journal of Behavioral Addictions, 1, 186–190.
 • Glasser W. (1976). Positive Addiction. New York: Harper and Row Publisher.
 • Hausenblas, H.A., Downs, D.S. (2002). Exercise Dependence: A Systematic Review. Psychology Sport and Exercise, 3: 89-123.
 • Lejoyeux, M., Avril, M., Richoux. C., Embouazza, H., Nivoli, F. (2008) Prevalence of exercise dependence and other behavioral addictions among clients of a parisian fitness room. Compr Psychiatry, 49:353-358.
 • Mónok, K., Berczik, K., Urbán, R., Szabó A., Griffiths, M. D., Farkas, J., Magi, A., Eisinger, A., Kurimay, T., Kökönyei, G., Kun, B., Paksi, B. & Demetrovics, Z. (2012). Psychometric properties and concurrent validity of two exercise addiction measures: A population wide study in Hungary. Psychology of Sport and Exercise, 13, 739–746.
 • Pierce, E.F., Eastman, N.W., Tripathi, H.L., Olson, K.G., Dewey, W.L. (1993). B-endorphin response to endurance exercise: Relationship to exercise dependence. Perceptual and Motor Skills, 77, 767–770
 • Pierce EF, Daleng ML, McGowan RW, (1993), Scores on exercise dependence among dancers, Perceptual and Motor Skills. 76(2):531-535.
 • Pierce EF, Daleng ML, (2002), Exercise Dependence in Elite Female Dancers, Journal of Dance Medicine & Science, 4-6
 • Vardar, E., Vardar SA, Toksöz İ, Süt N.,(2012). Egzersiz bağımlılığı ve psikopatolojik özelliklerinin değerlendirilmesi. Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi. 25:51-57
 • Villella, C., Martinotti, G., Di Nicola, M., Cassano, M., La Torre, G., Gliubizzi, M. D., Messeri, I., Petruccelli, F., Bria, P., Janiri, L. & Conte, G. (2011). Behavioural addictions in adolescents and young adults: Results from a prevalence study. Journal of Gambling Studies, 27, 203–214
 • Yeltepe, H., İkizler, C. (2007), Egzersiz Bağımlılığı Ölçeği – 21’in Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması, Bağımlılık Dergisi, 8: 1:29-35
 • Zmijewski, C.F., Howard, M.O. (2000). Exercise Dependence and Attitudes Toward Eating Among Young Adults. Eating Behaviors, 4: 181-195.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Spor Bilimleri
Bölüm EGZERSİZ ve SPOR PSİKOLOJİSİ BİLİMLERİ
Yazarlar

Özhan BAVLI


Serkan IŞIK Bu kişi benim


Ozan CANPOLAT Bu kişi benim


Ayşegül AKSOY Bu kişi benim


Bilgetekin Burak GÜNAR Bu kişi benim


Kübra GÜLTEKİN Bu kişi benim


Haşim KATRA Bu kişi benim


Meliha UZUN Bu kişi benim


Meriç ÖDEMİŞ
0000-0002-2034-4295

Yayımlanma Tarihi 4 Ocak 2016
Başvuru Tarihi 27 Ekim 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 1, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Bavlı, Ö. , Işık, S. , Canpolat, O. , Aksoy, A. , Günar, B. B. , Gültekin, K. , Katra, H. , Uzun, M. & Ödemiş, M. (2016). Dansçılarda egzersiz bağımlılığı semptomunun incelenmesi . International Journal of Sport Exercise and Training Sciences - IJSETS , 1 (2) , 120-124 . DOI: 10.18826/ijsets.14813

Bu dergi DOAJ (Directory of Open Access Journal), Tubitak Ulakbim, Google Scholar, Eurasian Scientific Journal Index, Index Copernicus (ICV 2016, 69.46), Turkish Citation Index, ASOS Index, Turkish Education Index, Academic Resource Index, Scientific World Indexing, SOBIAD, Cosmos Impact Factor, Academic Keys, Erih Plus, CrosReff, Root Indexing, Science Library Index, InfoBase Index (IBI Factor 2017, 2.8), U.S. National Library of Medicine - National Institutes of Health, Electronic Journals Library, WorldCat, MIAR, Arastirmax Scientific Publication Index, Akademik Dizin (Akademik Türk Dergileri İndeksi), CABI Abstracts, IdealOnline, Turk Medline, ROAD (Directory of Open Access Scholarly Resources), BASE (Bielefeld Academic Search Engine), International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF), and Genamics JournalSeek tarafından indekslenmektedir.