Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

6 Haftalık Fitness Çalışmasının Voleybolcularda Motorik ve Teknik Becerilere Etkisinin İncelenmesi

Yıl 2021, Cilt 7, Sayı 4, 120 - 126, 15.12.2021
https://doi.org/10.18826/useeabd.1003266

Öz

Kaynakça

 • Açıkada, C., Ergen, E. (1990). Bilim ve Spor, Büro Tek Ofset Matbaacılık, Ankara.
 • American College of Sports Medicine (Ed.). (2013). ACSM's health-related physical fitness assessment manual. Lippincott Williams & Wilkins.
 • Aydoğan, Y., Özyürek, A., & Akduman, G. G. (2015). Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Spora İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. International Journal of Sport Culture and Science, 3(Special Issue 4), 595-607.
 • Aydos, L. (1991). Fiziksel Uygunluk, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, C.7, Ankara.
 • Bartlett, J., Smith, L., et al. (1991). Development of a Valid Volleyball Skills Test Battery. Journal of Physical Education, Recreation & Dance. 62, 2: 19-21
 • Bavli. Ö., (2016). Investigation into the Effects of Eight Weeks of Step Aerobic Dance Practice on Static Balance, Flexibility and Selected Basketball Skills in Young Basketball Players. Journal of Education and Training Studies,4:(5):233-238
 • Bavlı, Ö., Koç CB., (2018). Effect of Different Core Exercises Applied During the Season on Strength and Technical Skills of Young Footballers.Journal of Education and Training Studies, 6 (5), 72-76
 • Çağlayan, A., Kurt, A., Çerçi, B., (2018). Ekzantrik ve Konsantrik Kas Çalışmaları ile Yapılan Kuvvet Çalışmalarının 15-18 Yaş Arası Voleybolcuların Sıçrama Performansı Üzerine Etkisi. Spor Eğitim Dergisi.2:3:1-10
 • Çelenk, B., Yıldıran, İ. (2000) Ankara, Voleybol Antrenörlerinin Beslenme Konusunda Bilgi Düzeylerinin Araştırılması. Hacettepe Üniversitesi Voleybol Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2:20-24
 • Çımenlı, O., Koç, H., Çımenlı, F., Kaçoglu, C., (2016). Effect of an eight-week plyometric training on different surfaces on the jumping performance of male volleyball players. J. Phys. Educ. Sport. 16: 162–169.
 • Demir, C.İ., Çilli, M., (2018). 12 haftalık pilates mat egzersizinin 14-15 yaş voleybol kız öğrencilerinin bazı biyomotor özellikler ve teknik performans üzerine etkilerinin incelenmesi. Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi. 3:1, 1-13
 • Dinç, F. Z., Sevimli, D., & Uluöz, E. (2011). Ailelerin çocuklarını spor ve fiziksel aktiviteye yönlendirmelerine ilişkin görüşleri. Sport Sciences, 6(2), 93-102.
 • Duyul Albay, M. , Tutkun, E. , Ağaoğlu, Y. S. , Canikli, A. & Albay, F. (2008). Hentbol, Voleybol Ve Futbol Üniversite Takimlarinin Bazi Motorik Ve Antropometrik Özelliklerinin İncelenmesi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 6 (1), 13-20 . DOI: 10.1501/Sporm_0000000129
 • Gabbett, T., Georgieff, B., Anderson, S, Cotton, B. ve ark. (2006). Changes In Skıll And Physıcal Fıtness Followıng Traınıng In Talent-Identıfıed Volleyball Players. Journal of Strength and Conditioning Research, 1; 29-35
 • Gjinovci, B., Idrizovic, K., Uljevic O., Sekulic D., (2017). Plyometric Training Improves Sprinting, Jumping and Throwing Capacities of High Level Female Volleyball Players Better Than Skill-Based Conditioning. Journal of Sports Science and Medicine, 16: 527-535
 • Göral, K., Saygın, Ö., Karacabey, K., Gelen, E. (2009). Tenisçiler ile Voleybolcuların Bazı Fiziksel Uygunluk Özelliklerinin Karşılaştırılması. e-Journal of New World Sciences Academy, 4(3):227-235.
 • Henderson, N. D., Berry, M. W. and Matic, T. (2007). Field measures of strength and fitness predict firefighter performance on physically demanding tasks.Personnel psychology, 60 (2), 431-473.
 • Idrizovic, K., Gjinovci, B., Sekulic, D., Uljevic, O., Joao, P.V., Spasic, M., Sattler, T., (2018). The Effects of 3-Month Skill-Based and Plyometric Conditioning on Fitness Parameters in Junior Female Volleyball Players. Pediatr. Exerc. Sci. 30:353–363
 • İpek, Z., Ziyagil, M.A. (2002) Erkek ve Bayan Voleybolcuların Fiziksel Özellikleri ve Fizyolojik Kapasitelerinin Sedanterlerle Karşılaştırılması. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 4(2):12-16.
 • Kartal, R., Günay, M. (l995). Sezon Öncesi Yapılan Hazırlık Antrenmanının Futbolcuların Bazı Fizyolojik Parametrelerine Etkisi, Hacettepe Üniversitesi Futbol Bilim ve Teknolojisi Dergisi, ll (1):24-25.
 • Kırık, A. M. (2013). Gelişen Web Teknolojileri ve Sosyal Medya Bağımlılığı. Sosyal Medya Araştırmaları, 1, 77-101.
 • Knoester, C., & Randolph, T. (2019). Father-child sports participation and outdoor activities: Patterns and implications for health and father-child relationships. Sociology of Sport Journal, 36(4), 322-329.
 • Loko, J., Aule, R., Sikkut, T., Ereline, J., & Viru, A. (2000). Motor performance status in 10 to 17-year-old Estonian girls. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, 10(2), 109–113. doi:10.1034/j.1600-0838.2000.010002109.x
 • Maia MF, Willardson JM, Paz GA, Miranda H. (2014). Effects of different rest intervals between antagonist paired sets on repetition performance and muscle activation. J Strength Cond Res.28(9):2529–2535
 • Mili´c, V., Neji´c, D., Kosti´c, R., (2008). The effect of plyometric training on the explosive strength ok leg muscles of volleyball players on single foot and two-foot takeoff jumps. Facta Univ. Ser. Phys. Educ. Sport. 6: 169–179.
 • Orhan, R. (2019). Çocuk gelişiminde fiziksel aktivite ve sporun önemi. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 157-176.
 • Özer, K. (2006). Fiziksel Uygunluk. Nobel Yayın Dağıtım, 78-193.
 • Reiman, M. P., Manske, RC. (2009). Functional testing in human performance. Human Kinetics.
 • Saygın, Ö., & Özşaker, M. (2012). Bireysel Ve Takım Sporu Yapan Sporcuların Bazı Fiziksel Uygunluk Özelliklerinin Karşılaştırılması. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 6(2), 102-111.
 • Silva, F.A., Clemente, M.F., Lima,R.,Nikoliadis, P.T, Rosemann,T.,Knechtle,B., (2019). The Effect of Plyometric Training in Volleyball Players: A Systematic Review. International Journal of Environmental Research and Public Health.16: 2960:2-23 doi:10.3390/ijerph16162960
 • Stanley, J. (1967). A volleyball spike skill test for college men. Unpublished master's thesis, Brigham Young University, in Harrison, J. M., Fellingham, G. W., Buck, M. M., & Pellett, T. L. (1995). Effects of Practice and Command Styles on Rate of Change in Volleyball Performance and Self-Efficacy of High-, Medium-, and Low-Skilled Learners. Journal of Teaching in Physical Education, 14(3), 328–339. doi:10.1123/jtpe.14.3.328
 • Sopa, I.S., (2019). Developing attack point in volleyball game using plyometric exercises. Bulletin of the Transilvania University of Braşov Series IX: Sciences of Human Kinetics. 12(61):2. https://doi.org/10.31926/but.shk.2019.12.61.2.41
 • Temoçin, S., Ek, R.O., Tekin, T.A. (2004). Futbolcularda Sürat ve Dayanıklılığın Solunumsal Kapasite Üzerine Etkisi, Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2(1):31-35.
 • Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF). 2017-2020 Uluslararası Resmi Oyun Kuralları http://www.voleybol.-org.tr.
 • Türkmen, M., & Varol, S. (2015). Beden eğitimi ve spor dersinin ortaokul öğrencileri üzerinde sportmenlik davranışı oluşturma etkisinin belirlenmesi:(Bartın İl Örneği). Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 42-64.
 • Uluöz, E. (2011). Elit altı bayan voleybol oyuncularının fiziksel, antropometrik ve somatotip özelliklerinin oyun mevkilerine göre incelenmesi. E-Journal of New Wolrd Sciences Academy, 6(4).
 • Uluöz, E. (2016). Voleybolda Fileye Temas Kuralında Yapılan Değişikliklerin Oyun ve Oyuncular Üzerindeki Etkileri (No. 48). Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti..
 • Uluöz, E. (2019). Tarihsel Bir Araştirma: 1895'den Günümüze Rekreasyonel Bir Spor Dali Olarak Voleybolun Gelişimi. Spor Ve Rekreasyon Araştırmaları Kitabı, 113.
 • Yıldız, E. (2019). Takım Sporları Yapan Ve Spor Yapmayan 10-12 Yaş Çocukların Sosyal Beceri Düzeylerinin Karşılaştırılması (Master's Thesis, Sağlık Bilimleri Enstitüsü).
 • Vernadakis, N., Zetou, E., Antoniouand, P., Kloumourtzoglou, E., (2002). The Effectıveness Of Comuter Assisted Instructıon On Teachıng The Skıll Of Settıng In Volleyball. Journal o f Human Movement Studies,43: 151-164
 • Yıldız, E., & Çetin, Z. (2018). Sporun Psiko-Motor Gelişim Ve Sosyal Gelişime Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5(2), 54-66.
 • Zorba E. (2001). Fiziksel Uygunluk. Gazi Kitabevi, 2. Baskı, Ankara, 47-62

Investigation of the Effect of 6-Week Fitness Study on Motorical and Technical Skills in Volleyball Players

Yıl 2021, Cilt 7, Sayı 4, 120 - 126, 15.12.2021
https://doi.org/10.18826/useeabd.1003266

Öz

Aim: The aim of the study is to examine the effects of 6-week fitness exercises on the motor skills and technical skills in young volleyball players. 

Methods: Twelve volleyball athletes (average age is 15,7±0,9 year) with a minimum 2-year volleyball license participated in this study voluntarily. Before and after the study, the plank, curl-up, push-up and standing long jump motoric performances of the athletes, as well as volleyball-specific spike, serve and forearm pass technical skills were tested. Players were randomly divided into two groups as experiment and control. In addition to the volleyball training for 6 weeks, the experimental group did 30 minutes of fitness training 3 days a week, while the control group continued the volleyball technical training. ANOVA test for repeated measures in the SPSS program used for anlysis.

Results: There was no difference between the groups in terms of pretest measurements. But after the study, there was a statistically positive difference as a result of push-ups (pretest: 10,1±2,7 rep., posttest: 12,1±2,1 rep.) curl up (pretest: 32,1±4,4 rep., posttest: 40,1±5,6 rep.) and plank tests (pretest: 64,1±5,4 sec., posttest: 109,1±10,3 sec.) of experimental group. Control group showed statistically positive difference on push up scores only (pretest: 8,1±3,2 rep., posttest: 10,8±2,4 rep). When the post tests of the experimental and control groups are examined, it is observed that the statically difference found on plunk scores only in favor of the experimental group (experiment: 109,1±10,3 sec. , control: 87,8±16,1sec.).

Conclusion: As a result of this study;6-week strength training had significant effects on volleyball players' performances of push-ups, curl up and planks. On the other hand, 6-week strength training did not have a significant effect on the standing long jump, spike, service and forearm pass performances of volleyball players. While it can be suggested that these trainings can be applied for motor skill development, it may be necessary to do the training for a longer period of time for technical skill development.


Kaynakça

 • Açıkada, C., Ergen, E. (1990). Bilim ve Spor, Büro Tek Ofset Matbaacılık, Ankara.
 • American College of Sports Medicine (Ed.). (2013). ACSM's health-related physical fitness assessment manual. Lippincott Williams & Wilkins.
 • Aydoğan, Y., Özyürek, A., & Akduman, G. G. (2015). Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Spora İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. International Journal of Sport Culture and Science, 3(Special Issue 4), 595-607.
 • Aydos, L. (1991). Fiziksel Uygunluk, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, C.7, Ankara.
 • Bartlett, J., Smith, L., et al. (1991). Development of a Valid Volleyball Skills Test Battery. Journal of Physical Education, Recreation & Dance. 62, 2: 19-21
 • Bavli. Ö., (2016). Investigation into the Effects of Eight Weeks of Step Aerobic Dance Practice on Static Balance, Flexibility and Selected Basketball Skills in Young Basketball Players. Journal of Education and Training Studies,4:(5):233-238
 • Bavlı, Ö., Koç CB., (2018). Effect of Different Core Exercises Applied During the Season on Strength and Technical Skills of Young Footballers.Journal of Education and Training Studies, 6 (5), 72-76
 • Çağlayan, A., Kurt, A., Çerçi, B., (2018). Ekzantrik ve Konsantrik Kas Çalışmaları ile Yapılan Kuvvet Çalışmalarının 15-18 Yaş Arası Voleybolcuların Sıçrama Performansı Üzerine Etkisi. Spor Eğitim Dergisi.2:3:1-10
 • Çelenk, B., Yıldıran, İ. (2000) Ankara, Voleybol Antrenörlerinin Beslenme Konusunda Bilgi Düzeylerinin Araştırılması. Hacettepe Üniversitesi Voleybol Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2:20-24
 • Çımenlı, O., Koç, H., Çımenlı, F., Kaçoglu, C., (2016). Effect of an eight-week plyometric training on different surfaces on the jumping performance of male volleyball players. J. Phys. Educ. Sport. 16: 162–169.
 • Demir, C.İ., Çilli, M., (2018). 12 haftalık pilates mat egzersizinin 14-15 yaş voleybol kız öğrencilerinin bazı biyomotor özellikler ve teknik performans üzerine etkilerinin incelenmesi. Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi. 3:1, 1-13
 • Dinç, F. Z., Sevimli, D., & Uluöz, E. (2011). Ailelerin çocuklarını spor ve fiziksel aktiviteye yönlendirmelerine ilişkin görüşleri. Sport Sciences, 6(2), 93-102.
 • Duyul Albay, M. , Tutkun, E. , Ağaoğlu, Y. S. , Canikli, A. & Albay, F. (2008). Hentbol, Voleybol Ve Futbol Üniversite Takimlarinin Bazi Motorik Ve Antropometrik Özelliklerinin İncelenmesi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 6 (1), 13-20 . DOI: 10.1501/Sporm_0000000129
 • Gabbett, T., Georgieff, B., Anderson, S, Cotton, B. ve ark. (2006). Changes In Skıll And Physıcal Fıtness Followıng Traınıng In Talent-Identıfıed Volleyball Players. Journal of Strength and Conditioning Research, 1; 29-35
 • Gjinovci, B., Idrizovic, K., Uljevic O., Sekulic D., (2017). Plyometric Training Improves Sprinting, Jumping and Throwing Capacities of High Level Female Volleyball Players Better Than Skill-Based Conditioning. Journal of Sports Science and Medicine, 16: 527-535
 • Göral, K., Saygın, Ö., Karacabey, K., Gelen, E. (2009). Tenisçiler ile Voleybolcuların Bazı Fiziksel Uygunluk Özelliklerinin Karşılaştırılması. e-Journal of New World Sciences Academy, 4(3):227-235.
 • Henderson, N. D., Berry, M. W. and Matic, T. (2007). Field measures of strength and fitness predict firefighter performance on physically demanding tasks.Personnel psychology, 60 (2), 431-473.
 • Idrizovic, K., Gjinovci, B., Sekulic, D., Uljevic, O., Joao, P.V., Spasic, M., Sattler, T., (2018). The Effects of 3-Month Skill-Based and Plyometric Conditioning on Fitness Parameters in Junior Female Volleyball Players. Pediatr. Exerc. Sci. 30:353–363
 • İpek, Z., Ziyagil, M.A. (2002) Erkek ve Bayan Voleybolcuların Fiziksel Özellikleri ve Fizyolojik Kapasitelerinin Sedanterlerle Karşılaştırılması. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 4(2):12-16.
 • Kartal, R., Günay, M. (l995). Sezon Öncesi Yapılan Hazırlık Antrenmanının Futbolcuların Bazı Fizyolojik Parametrelerine Etkisi, Hacettepe Üniversitesi Futbol Bilim ve Teknolojisi Dergisi, ll (1):24-25.
 • Kırık, A. M. (2013). Gelişen Web Teknolojileri ve Sosyal Medya Bağımlılığı. Sosyal Medya Araştırmaları, 1, 77-101.
 • Knoester, C., & Randolph, T. (2019). Father-child sports participation and outdoor activities: Patterns and implications for health and father-child relationships. Sociology of Sport Journal, 36(4), 322-329.
 • Loko, J., Aule, R., Sikkut, T., Ereline, J., & Viru, A. (2000). Motor performance status in 10 to 17-year-old Estonian girls. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, 10(2), 109–113. doi:10.1034/j.1600-0838.2000.010002109.x
 • Maia MF, Willardson JM, Paz GA, Miranda H. (2014). Effects of different rest intervals between antagonist paired sets on repetition performance and muscle activation. J Strength Cond Res.28(9):2529–2535
 • Mili´c, V., Neji´c, D., Kosti´c, R., (2008). The effect of plyometric training on the explosive strength ok leg muscles of volleyball players on single foot and two-foot takeoff jumps. Facta Univ. Ser. Phys. Educ. Sport. 6: 169–179.
 • Orhan, R. (2019). Çocuk gelişiminde fiziksel aktivite ve sporun önemi. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 157-176.
 • Özer, K. (2006). Fiziksel Uygunluk. Nobel Yayın Dağıtım, 78-193.
 • Reiman, M. P., Manske, RC. (2009). Functional testing in human performance. Human Kinetics.
 • Saygın, Ö., & Özşaker, M. (2012). Bireysel Ve Takım Sporu Yapan Sporcuların Bazı Fiziksel Uygunluk Özelliklerinin Karşılaştırılması. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 6(2), 102-111.
 • Silva, F.A., Clemente, M.F., Lima,R.,Nikoliadis, P.T, Rosemann,T.,Knechtle,B., (2019). The Effect of Plyometric Training in Volleyball Players: A Systematic Review. International Journal of Environmental Research and Public Health.16: 2960:2-23 doi:10.3390/ijerph16162960
 • Stanley, J. (1967). A volleyball spike skill test for college men. Unpublished master's thesis, Brigham Young University, in Harrison, J. M., Fellingham, G. W., Buck, M. M., & Pellett, T. L. (1995). Effects of Practice and Command Styles on Rate of Change in Volleyball Performance and Self-Efficacy of High-, Medium-, and Low-Skilled Learners. Journal of Teaching in Physical Education, 14(3), 328–339. doi:10.1123/jtpe.14.3.328
 • Sopa, I.S., (2019). Developing attack point in volleyball game using plyometric exercises. Bulletin of the Transilvania University of Braşov Series IX: Sciences of Human Kinetics. 12(61):2. https://doi.org/10.31926/but.shk.2019.12.61.2.41
 • Temoçin, S., Ek, R.O., Tekin, T.A. (2004). Futbolcularda Sürat ve Dayanıklılığın Solunumsal Kapasite Üzerine Etkisi, Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2(1):31-35.
 • Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF). 2017-2020 Uluslararası Resmi Oyun Kuralları http://www.voleybol.-org.tr.
 • Türkmen, M., & Varol, S. (2015). Beden eğitimi ve spor dersinin ortaokul öğrencileri üzerinde sportmenlik davranışı oluşturma etkisinin belirlenmesi:(Bartın İl Örneği). Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 42-64.
 • Uluöz, E. (2011). Elit altı bayan voleybol oyuncularının fiziksel, antropometrik ve somatotip özelliklerinin oyun mevkilerine göre incelenmesi. E-Journal of New Wolrd Sciences Academy, 6(4).
 • Uluöz, E. (2016). Voleybolda Fileye Temas Kuralında Yapılan Değişikliklerin Oyun ve Oyuncular Üzerindeki Etkileri (No. 48). Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti..
 • Uluöz, E. (2019). Tarihsel Bir Araştirma: 1895'den Günümüze Rekreasyonel Bir Spor Dali Olarak Voleybolun Gelişimi. Spor Ve Rekreasyon Araştırmaları Kitabı, 113.
 • Yıldız, E. (2019). Takım Sporları Yapan Ve Spor Yapmayan 10-12 Yaş Çocukların Sosyal Beceri Düzeylerinin Karşılaştırılması (Master's Thesis, Sağlık Bilimleri Enstitüsü).
 • Vernadakis, N., Zetou, E., Antoniouand, P., Kloumourtzoglou, E., (2002). The Effectıveness Of Comuter Assisted Instructıon On Teachıng The Skıll Of Settıng In Volleyball. Journal o f Human Movement Studies,43: 151-164
 • Yıldız, E., & Çetin, Z. (2018). Sporun Psiko-Motor Gelişim Ve Sosyal Gelişime Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5(2), 54-66.
 • Zorba E. (2001). Fiziksel Uygunluk. Gazi Kitabevi, 2. Baskı, Ankara, 47-62

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Spor Bilimleri
Yayınlanma Tarihi 15 December 2021
Bölüm HAREKET ve ANTRENMAN BİLİMİ
Yazarlar

Özhan BAVLI (Sorumlu Yazar)
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-6850-9925
Türkiye


Seda Nur TOPÇU Bu kişi benim
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6633-7050
Türkiye

Teşekkür Çalışmaya gönüllü katılan Çanakkale Belediyespor Voleybol takımı oyuncularına teşekkür ederiz.
Yayımlanma Tarihi 15 Aralık 2021
Başvuru Tarihi 1 Ekim 2021
Kabul Tarihi 15 Kasım 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 7, Sayı 4

Kaynak Göster

APA Bavlı, Ö. & Topçu, S. N. (2021). Investigation of the Effect of 6-Week Fitness Study on Motorical and Technical Skills in Volleyball Players . International Journal of Sport Exercise and Training Sciences - IJSETS , 7 (4) , 120-126 . DOI: 10.18826/useeabd.1003266

Bu dergi DOAJ (Directory of Open Access Journal), Tubitak Ulakbim, Google Scholar, Eurasian Scientific Journal Index, Index Copernicus (ICV 2016, 69.46), Turkish Citation Index, ASOS Index, Turkish Education Index, Academic Resource Index, Scientific World Indexing, SOBIAD, Cosmos Impact Factor, Academic Keys, Erih Plus, CrosReff, Root Indexing, Science Library Index, InfoBase Index (IBI Factor 2017, 2.8), U.S. National Library of Medicine - National Institutes of Health, Electronic Journals Library, WorldCat, MIAR, Arastirmax Scientific Publication Index, Akademik Dizin (Akademik Türk Dergileri İndeksi), CABI Abstracts, IdealOnline, Turk Medline, ROAD (Directory of Open Access Scholarly Resources), BASE (Bielefeld Academic Search Engine), International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF), and Genamics JournalSeek tarafından indekslenmektedir.