Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Bakır Sac Levhaların “V” Bükme Yöntemi İle Şekillendirilmesiyle Oluşan Geri Esneme Miktarının Deneysel Olarak İncelenmesi

Yıl 2019, Cilt: 11 Sayı: 3, 147 - 154, 30.12.2019

Öz

Sac
levhaların şekillendirilmesinde karşılaşılan problemlerden biri geri esnemedir.
Kalıplardan çıkacak olan parçaların istenilen tolerans sınırlarında olması
için,
  bükülen sac levhaların geri esneme
miktarlarının belirlenmesi çok önem taşır. Bu çalışmada, V bükme kalıplarında
bakır sac levhaların geri esneme miktarları deneysel olarak incelenmiştir. Geri
esneme sonuçlarını belirlemek için V bükme kalıbı tasarlanmış ve deney
malzemesi olarak, Bakır sac levhalar kullanılmıştır. 1 ve 2 mm kalınlıktaki
numuneler 60, 90 ve 120 derece kalıp açılarında ve her açı için 2 mm ve 4 mm
olan farklı bükme radyüs değerleri kullanılarak deneyler gerçekleştirilmiştir.
Deneylerden elde edilen sonuçlar belirlenen parametrelere göre karşılaştırılmıştır.
Yapılan deneyler sonucunda bakır sac levhada geri yaylanma gözlemlenmiştir.
Kalıp açısı arttıkça geri esnemenin azaldığı görülmüştür. Sac levha
kalınlığının artmasıyla geri esneme miktarının azaldığı ve bükme radyüsü
arttıkça geri esnemenin arttığı gözlemlenmiştir.
 

Destekleyen Kurum

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Proje Numarası

0536-YL-18

Teşekkür

Bu çalışma 0536-YL-18 numaralı proje olarak Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından desteklenmiştir.

Kaynakça

 • Forcellese, A., Fratini, L., Gabrielli, F., Micari, F. (1998). The evaluation of springback in 3D stamping and coining processes, Journal of Materials Processing Technology, 80–81, 108–112.
 • Chan, W.M., Chew, H.I., Lee, H.P., Cheok, B.T. (2004). Finite element analysis of spring-back of V-Bending sheet metal forming processes, Journal of Materials Processing Technology, 148, 15-24.
 • Yu, H. Y. (2009). Variation of elastic modulus during plastic deformation and its influence on springback, Materials and Design, 30, 846-850.
 • Panthi, S. K., Ramakrishnan N. (2007). An analysis of springback in sheet metal bending using finite element method (FEM), Journal of Materials Processing Technology, 180, 80-85.
 • Sarıkaya, O.T. (2008). Analysis of heat treatment effect on springback in V- Bending, Yüksek Lisans Tezi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Türkiye.
 • Bakhshi, J.M., Rahmani B., Daeezadeh V., Gorji A. (2008). The study of spring-back of CK67 steel sheet in V-Die and U-Die bending processes, Materials and Design, Faculty of Mechanical Engineering Babol University of Technology, Mazandaran, Iran, 30, 2410-2419.
 • Leu, D. K. (1997). A simplified approach for evaluating bendability and springback in plastic bending of anisotropic sheet metals, Journal of Materials Processing Technology, 66, 9-17.
 • Hosford, W. F., and Caddell, R. M. (1993). Metal Forming: Mechanics and Metallurgy, Prentice Hall, New Jersey, 42-45.
 • Schüler GmbH. (1998). Metal Forming Handbook, Springer, Berlin, 38-48.
 • Özdemir, M. (2015). Sac Malzemenin Geri-İleri Esneme Miktarı ve Deformasyon İlişkisinin Deneysel ve Matematiksel Olarak İncelenmesi, Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Türkiye.
 • Buang, MS., Abdullah, SA., Saedon, J. (2015). Effect of Die and Punch Radius on Springback of Stainless Steel Sheet Metal in The Air V-Die Bending Process, Journal of Mechanical Engineering and Sciences, 8, 1322-1331.

Experimental Investigation of the Springback Amount of Copper Sheet Plates Forming By “V” Bending Method

Yıl 2019, Cilt: 11 Sayı: 3, 147 - 154, 30.12.2019

Öz

One
of the problems encountered in the shaping of sheet metal is springback. In
order to ensure that the parts to be released from the molds are within the
desired tolerance limits, it is important to determine the springback of the
bended sheet plates. In this working, the springback of the coppersheet plates
have been tested in V bending molds experimentally. To adjust springback we
designed V bending molds and we have used copper sheets for material. Copper
sheet plates were used as test material. Samples with thicknesses of 1 and 2 mm
were tested at 60, 90 and 120 degrees mold angles and different bending radius
values of 2 mm and 4 mm for each angle The results of the experiments have been
compared according to the experiments. As a result of the experiments, the
springback was observed in the copper sheet. It was seen that the mold angle
increased as the spring back decreased. It was observed that the with the
springback is decreased and with the increasing bending radius the springback
is increased.

Proje Numarası

0536-YL-18

Kaynakça

 • Forcellese, A., Fratini, L., Gabrielli, F., Micari, F. (1998). The evaluation of springback in 3D stamping and coining processes, Journal of Materials Processing Technology, 80–81, 108–112.
 • Chan, W.M., Chew, H.I., Lee, H.P., Cheok, B.T. (2004). Finite element analysis of spring-back of V-Bending sheet metal forming processes, Journal of Materials Processing Technology, 148, 15-24.
 • Yu, H. Y. (2009). Variation of elastic modulus during plastic deformation and its influence on springback, Materials and Design, 30, 846-850.
 • Panthi, S. K., Ramakrishnan N. (2007). An analysis of springback in sheet metal bending using finite element method (FEM), Journal of Materials Processing Technology, 180, 80-85.
 • Sarıkaya, O.T. (2008). Analysis of heat treatment effect on springback in V- Bending, Yüksek Lisans Tezi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Türkiye.
 • Bakhshi, J.M., Rahmani B., Daeezadeh V., Gorji A. (2008). The study of spring-back of CK67 steel sheet in V-Die and U-Die bending processes, Materials and Design, Faculty of Mechanical Engineering Babol University of Technology, Mazandaran, Iran, 30, 2410-2419.
 • Leu, D. K. (1997). A simplified approach for evaluating bendability and springback in plastic bending of anisotropic sheet metals, Journal of Materials Processing Technology, 66, 9-17.
 • Hosford, W. F., and Caddell, R. M. (1993). Metal Forming: Mechanics and Metallurgy, Prentice Hall, New Jersey, 42-45.
 • Schüler GmbH. (1998). Metal Forming Handbook, Springer, Berlin, 38-48.
 • Özdemir, M. (2015). Sac Malzemenin Geri-İleri Esneme Miktarı ve Deformasyon İlişkisinin Deneysel ve Matematiksel Olarak İncelenmesi, Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Türkiye.
 • Buang, MS., Abdullah, SA., Saedon, J. (2015). Effect of Die and Punch Radius on Springback of Stainless Steel Sheet Metal in The Air V-Die Bending Process, Journal of Mechanical Engineering and Sciences, 8, 1322-1331.
Toplam 11 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Makine Mühendisliği
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Gültekin Basmacı 0000-0003-4818-3160

Levent Sayın 0000-0001-6924-866X

Proje Numarası 0536-YL-18
Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 11 Sayı: 3

Kaynak Göster

IEEE G. Basmacı ve L. Sayın, “Bakır Sac Levhaların ‘V’ Bükme Yöntemi İle Şekillendirilmesiyle Oluşan Geri Esneme Miktarının Deneysel Olarak İncelenmesi”, UTBD, c. 11, sy. 3, ss. 147–154, 2019.

Dergi isminin Türkçe kısaltması "UTBD" ingilizce kısaltması "IJTS" şeklindedir.

Dergimizde yayınlanan makalelerin tüm bilimsel sorumluluğu yazar(lar)a aittir. Editör, yardımcı editör ve yayıncı dergide yayınlanan yazılar için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.