Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

ENTELEKTÜEL SERMAYE: TEORİK BİR İNCELEME

Yıl 2018, Cilt 3, Sayı 6, 94 - 103, 30.12.2018

Öz

 Globalleşmenin etkisiyle bilgi ekonomisi sürecine hızla geçilmiş ve artık fiziksel çabanın yerini bilgi almıştır. Bu geçiş ve yeni kavramların ortaya çıkması ile geleneksel organizasyon anlayışı köklü bir değişime girmekte ve yönetim işleyişleri, organizasyondaki yapılanmalar ve rekabet ile ilgili yaklaşımlar yeniden ele alınmaktadır.  Bilgi ile değer yaratma işletmelerde önemli bir yere sahiptir. Geleneksel anlayışa göre değer yaratma işletmenin sahip olduğu finansal varlıklar ile ölçülebilirken artık işletmelerin değeri maddi varlıklardan ziyade bilgi, deneyim, nitelikli iş gücü gibi maddi olmayan varlıklarla ölçülmektedir. Maddi olmayan varlıklar literatürde entelektüel sermaye olarak yerini almış ve birçok araştırmaya konu olmuştur. Bu çalışmanın amacı; teorik olarak literatürde farklı şekillerde kavramsallaştırılan entelektüel sermayenin bir literatür araştırmasını yapmak ve işletmeler açısından önemini ortaya koymaktır.

Kaynakça

 • ARIKBOĞA, Şebnem (2003). Entellektüel Sermaye, Derin Yayınları, İSTANBUL.
 • BAŞ, Metin, Yangil, M. Fulya, ve Aygün, Seval (2014). "Entelektüel Sermaye Alanında Yapılan Lisansüstü Tez Çalışmalarına Yönelik Bir İçerik Analizi: 2002-2012 Dönemi",Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 10 (23), 210.
 • BROOKING, Annie (1996). Intellectual Capital: Core Asset for The Third Milennium Enterprise. London: International Thomson Business Press.
 • BONTIS, Nick, Keow,William C. ve Richardson, Stanley (2000). "Intellectual Capital and Business Performance in Malaysian Industries". Journal of Intellectual Capital, 1(1), 85100.
 • BOZBURA, F. Tunç, ve Toraman, Ayhan (2004). “Türkiye’de Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi İle İlgili Model Çalışması ve Bir Uygulama”, itü dergisi/d mühendislik, 3(1),55-66.
 • BÜYÜKÖZKAN, Gülçin (2002). “Entelektüel Sermaye Yönetimi”, KalDer Forum, Nisan-Mayıs-Haziran: 35-44.
 • DEMİR, Yeter ve Demirel, Erkan T. (2011). "Rekabet avantajı yaratmada entellektüel sermayenin önemi", İş, Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 13 (1) ,88.
 • DEMİRKOL, İsmet (2007). "Entellektüel Sermayenin Firma Değerine Etkisi ve İMKB’de Sektörel Uygulamalar", Sermaye Piyasası Kurulu yayınları, Ankara.
 • EDVISSON, Leif (1997). Developing Intellectual Capital at Skandia. Long Range Planning, 30(2), 366-373.
 • EKŞİ, Emre (2008). Intellectual Capital Based Innovation Capability Model Proposition. İstanbul Technical University Institute of Science And Technology, Unpublished M.Sc. Thesis, İstanbul.
 • KANIBİR, Hüseyin (2004). "Yeni bir rekabet gücü kaynağı olarak entelektüel sermaye ve organizasyonel performansa yansımaları". Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi, 1(3), 77-85.
 • KUTLU, Hüseyin A. (2009). "Entelektüel Sermaye : Türkiye Muhasebe Sisteminde Raporlanabilir Mi?", H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 27 (1), 235-257.
 • LYNN, Bemadette (1998), “Intellectual Capital”, The Management Accounting Mag, 72 (1), 922.
 • ÖLÇER, Ferit ve Şanal, Musa (2007). "İşletmelerde Entelektüel Sermaye Yönetimi", Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16 (1), 479-500.
 • ROOS, Johan R., & Edvinsson G.L. & Dragonetti, N.C. (1997). Intellectual Capital: Navigating in the New Business Landscape, Macmillan Business, London.
 • STEWART, A. Thomas (1991). Brainpower, Fortune 123 (11), 44-54.
 • SWART, Juani (2006). "Intellectual Capital: Disentangling An Enigmatic Concept",Journal of Intellectual Capital, 7(2), 136-159.
 • ULRICH, Dave (1998). “Intellectual Capital=Competence x Commitment”, Sloan Management Review, 39 (2): 15-26.
 • YILDIZ, Sebahattin (2011). "Entelektüel Sermayenin İşletme Performansına Etkisi: Türk Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma", Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(3), 11-28.

Yıl 2018, Cilt 3, Sayı 6, 94 - 103, 30.12.2018

Öz

Kaynakça

 • ARIKBOĞA, Şebnem (2003). Entellektüel Sermaye, Derin Yayınları, İSTANBUL.
 • BAŞ, Metin, Yangil, M. Fulya, ve Aygün, Seval (2014). "Entelektüel Sermaye Alanında Yapılan Lisansüstü Tez Çalışmalarına Yönelik Bir İçerik Analizi: 2002-2012 Dönemi",Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 10 (23), 210.
 • BROOKING, Annie (1996). Intellectual Capital: Core Asset for The Third Milennium Enterprise. London: International Thomson Business Press.
 • BONTIS, Nick, Keow,William C. ve Richardson, Stanley (2000). "Intellectual Capital and Business Performance in Malaysian Industries". Journal of Intellectual Capital, 1(1), 85100.
 • BOZBURA, F. Tunç, ve Toraman, Ayhan (2004). “Türkiye’de Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi İle İlgili Model Çalışması ve Bir Uygulama”, itü dergisi/d mühendislik, 3(1),55-66.
 • BÜYÜKÖZKAN, Gülçin (2002). “Entelektüel Sermaye Yönetimi”, KalDer Forum, Nisan-Mayıs-Haziran: 35-44.
 • DEMİR, Yeter ve Demirel, Erkan T. (2011). "Rekabet avantajı yaratmada entellektüel sermayenin önemi", İş, Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 13 (1) ,88.
 • DEMİRKOL, İsmet (2007). "Entellektüel Sermayenin Firma Değerine Etkisi ve İMKB’de Sektörel Uygulamalar", Sermaye Piyasası Kurulu yayınları, Ankara.
 • EDVISSON, Leif (1997). Developing Intellectual Capital at Skandia. Long Range Planning, 30(2), 366-373.
 • EKŞİ, Emre (2008). Intellectual Capital Based Innovation Capability Model Proposition. İstanbul Technical University Institute of Science And Technology, Unpublished M.Sc. Thesis, İstanbul.
 • KANIBİR, Hüseyin (2004). "Yeni bir rekabet gücü kaynağı olarak entelektüel sermaye ve organizasyonel performansa yansımaları". Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi, 1(3), 77-85.
 • KUTLU, Hüseyin A. (2009). "Entelektüel Sermaye : Türkiye Muhasebe Sisteminde Raporlanabilir Mi?", H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 27 (1), 235-257.
 • LYNN, Bemadette (1998), “Intellectual Capital”, The Management Accounting Mag, 72 (1), 922.
 • ÖLÇER, Ferit ve Şanal, Musa (2007). "İşletmelerde Entelektüel Sermaye Yönetimi", Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16 (1), 479-500.
 • ROOS, Johan R., & Edvinsson G.L. & Dragonetti, N.C. (1997). Intellectual Capital: Navigating in the New Business Landscape, Macmillan Business, London.
 • STEWART, A. Thomas (1991). Brainpower, Fortune 123 (11), 44-54.
 • SWART, Juani (2006). "Intellectual Capital: Disentangling An Enigmatic Concept",Journal of Intellectual Capital, 7(2), 136-159.
 • ULRICH, Dave (1998). “Intellectual Capital=Competence x Commitment”, Sloan Management Review, 39 (2): 15-26.
 • YILDIZ, Sebahattin (2011). "Entelektüel Sermayenin İşletme Performansına Etkisi: Türk Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma", Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(3), 11-28.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Gamze SEVİMLİ ÖRGÜN
0000-0002-4233-8363


Faruk KALAY
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2018
Başvuru Tarihi 30 Kasım 2018
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 3, Sayı 6

Kaynak Göster

APA Sevimli Örgün, G. & Kalay, F. (2018). ENTELEKTÜEL SERMAYE: TEORİK BİR İNCELEME . Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 3 (6) , 94-103 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/vanyyuiibfd/issue/42097/506474