e-ISSN: 2792-0364
Başlangıç: 2021
Yayın Aralığı: 6 Ayda 1
Yayıncı: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Van İnsani ve Sosyal Bilimler Dergisi, ilk sayısı Haziran 2021’de yayınlanan Uluslararası, hakemli ve açık erişimli, elektronik süreli bir yayındır.
Amacı, insani ve sosyal bilimler alanlarında Türkçe ve İngilizce özgün bilimsel araştırma ve derleme makaleleri yayınlamaktır. Van İnsani ve Sosyal Bilimler Dergisi’nde yayınlanması kabul edilen yazıların telif hakkı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ne devredilmiş sayılır. Yazarların başvuru sırasında makaleleri ile birlikte Telif Hakkı Devir Formu’nu imzalayarak göndermesi gerekmektedir.

Dergide yayımlanan makalelerin bilimsel, hukuki ve etik sorumluluğu yazarlara aittir.

Van İnsani ve Sosyal Bilimler Dergisi’nde yayımlanan bütün makaleler aynı zamanda tam metin olarak https://www.yyu.edu.tr/Birimler/edebiyat/sayfalar/14147 internet adresinde açık erişimli olarak yer almaktadır.
Makale Gönderim Tarihi: Başlangıç: 13 Nisan 2022

2022 - Sayı: 4

ViSBiD, MLA  tarafından indekslenmektedir. Ayrıca Index Copernicus takip sistemine alınmıştır.