Künye

Derginin Sahibi / Owner of the Journal

Prof. Dr. İlker Hüseyin ÇARIKÇI

(Süleyman Demirel Üniversitesi Adına / On Behalf of Süleyman Demirel University)


Editör / Managing Editor

Doç. Dr. / Assoc. Prof. Dr. Gökhan ÖZKUL


Editör Yardımcıları / Editorial Assistants

Doç. Dr. / Assoc. Prof. Dr. Aykut SEZGİN

Doç. Dr. / Assoc. Prof. Dr. Erdal EKE


Yabancı Dil Editörü / Foreign Language Editor

Dr. Öğr. Üyesi / Asst. Prof. Dr. Onur DEMİREL


Yayın Kurulu / Editorial Board

Prof. Dr. İlker Hüseyin ÇARIKÇI
Süleyman Demirel Üniversitesi

Prof. Dr. Adem KORKMAZ
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Prof. Dr. Durmuş ACAR
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Prof. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM
Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Prof. Dr. İbrahim Attila ACAR
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Prof. Dr. Metin TOPCUOĞLU
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Prof. Dr. Murat Ali DULUPÇU
Süleyman Demirel Üniversitesi

Prof. Dr. Reşad Şahbazoğlu MURADOV
Azerbaijan State University of Economics

Prof. Dr. Şeref KALAYCI
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Doç. Dr. / Assoc. Prof. Dr. Dr. Aykut SEZGİN
Süleyman Demirel Üniversitesi

Doç. Dr. / Assoc. Prof. Dr. Dr. Erdal EKE
Süleyman Demirel Üniversitesi

Doç. Dr. / Assoc. Prof. Dr. Gökhan ÖZKUL
Süleyman Demirel Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi / Asst. Prof. Dr. Seil S. NAZHIMUDINOVA
Kyrgyz-Turkish Manas University

Dr. Öğr. Üyesi / Asst. Prof. Dr. Tiago André LOPES
Oporto Global University


Danışma Kurulu / Advisory Board

Prof. Dr. Abdullah Mesud KÜÇÜKKALAY
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU
Atılım Üniversitesi

Prof. Dr. Hayrettin USUL
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Prof. Dr. Kürşat ÖZDAŞLI
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Prof. Dr. Levent AYTEMİZ
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Emin ERÇAKAR
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Metin DURGUT
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi

Prof. Dr. Murat BASKICI
Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Murat KAYALAR
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa LAMBA
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa SAKAL
Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Neşe KUMRAL
Ege Üniversitesi

Prof. Dr. Şenol BABUŞCU
Başkent Üniversitesi

Prof. Dr. Yalçın KARATEPE
Ankara Üniversitesi

Doç. Dr. / Assoc. Prof. Dr. Aygun ALASGAROVA
Azerbaijan State University of Economics

Doç. Dr. / Assoc. Prof. Dr. Ömer Kürşad TÜFEKCİ
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Doç. Dr. / Assoc. Prof. Dr. Saadet GANDILOVA
Azerbaijan State University of Economics

Dr. Öğr. Üyesi / Asst. Prof. Dr. Habeebullah ZAKARIYAH
International Islamic University


Dizgi / Type Setting

Doç. Dr. / Assoc. Prof. Dr. Gökhan ÖZKUL


Kapak Tasarım / Cover Design

Grafiker / Graphic Designer Durmuş Ali GÜRTOKLU

570ceb1545981.jpglogo.pngmiar.pnglogo.pnglogo-minik.pngdownloadimageedit_26_6265761829.pngacarlogoTR.png5bd95eb5f3a21.jpg26784img.pngoaji.gifdownloadlogo.pngLogo-png-768x897.png26838