e-ISSN: 1308-9552
Başlangıç: 2009
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Süleyman Demirel Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesinde 2009 yılında yayın hayatına başlayan uluslararası hakemli bir e-dergidir. Derginin amacı, İktisadi ve idari bilimleri kapsayan tüm alanlarla ilgili bilimsel çabalara öncülük etmek için bilim insanlarının bilgi, görüş ve önerilerini paylaştıkları, özgür bilimsel düşünce gücünü destekleyen uluslararası bilimsel bir platform oluşturmaktır. Vizyoner Dergisi, iktisadi ve idari bilimler ile ilgili tüm konularda Türkçe veya İngilizce hazırlanmış araştırma makaleleri ve derleme makaleleri kabul etmektedir. Dergi Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarında olmak üzere yılda dört sayı olarak yayımlanmaktadır.


Duyurular / Announcements

  • Dergimizde yaşanan yoğunluktan dolayı hakem değerlendirme sürecinden başarıyla geçen makalelerin yayınlanma süreleri 8 - 12 ay arasında değişmektedir.  Dergi iş akışını görmek için tıklayınız.
  • Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney ve görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmadan çalışmanın ne zaman yapıldığına bakılmaksızın etik kurul izin belgesi istenmektedir.
  • Makale şablonu kullanılarak hazırlanmayan makaleler değerlendirmeye alınmamaktadır.
  • 1 Aralık 2021 - 31 Ocak 2022 tarihleri arasında yoğunluktan dolayı makale başvurusu kabul edilmeyecektir. 1 Şubat 2022 tarihinden itibaren makale kabulü tekrar başlayacaktır.

2021 - Cilt: 12 Sayı: 32

CC License

Creative Commons Lisansı

Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Covid-19 Duyurusu

Covid-19 pandemisi nedeniyle, günümüzde hızlı ama güvenilir bilgi paylaşımının önemi, bilimsel dergilerin buradaki rolü ve sorumluluğu bir kez daha aşikar olmuştur. Bununla beraber hızlı iletişim adına yayın süreçlerinin yeterli titizlikte yerine getirilmediği düşük kalitedeki makale örnekleri ile ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle Avrupa Bilim Editörleri Birliği (EASE) bir bildiri yayınlayarak, uluslararası yayıncılık standartlarına vurgu yapmış, çalışmaların yayınlanmasında iyi raporlama kılavuzlarının kullanılmasının ve çalışma kısıtlılıklarının verilmesinin öneminin altını çizmiştir. SDÜ Vizyoner Dergisi olarak bu hassasiyete önem verdiğimizi belirtmek isteriz. Bildiriye ulaşmak için tıklayınız.

570ceb1545981.jpg220px-Akademia_sosyal_bilimler_indeksi_logosu.giflogo.pngdrji11.jpgmiar.pnglogo.png

CenterLogo.pnglogo-minik.pngarastirmax_logo.gifimageedit_26_6265761829.pngacarlogoTR.pngESJIndex_logo.pnglogo_cropped.jpg5ac546a9cbd16.png5bd95eb5f3a21.jpgoaji.gif