e-ISSN: 1308-9552
Başlangıç: 2009
Yayın Aralığı: 3 Ayda 1
Yayıncı: Süleyman Demirel Üniversitesi
Kapak Resmi
       

SDÜ Vizyoner Dergisi, Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesinde 2009 yılında yayın hayatına başlayan uluslararası hakemli bir e-dergidir. Derginin amacı, İktisadi ve idari bilimleri kapsayan tüm alanlarla ilgili bilimsel çabalara öncülük etmek için bilim insanlarının bilgi, görüş ve önerilerini paylaştıkları, özgür bilimsel düşünce gücünü destekleyen uluslararası bilimsel bir platform oluşturmaktır. Vizyoner Dergisi, iktisadi ve idari bilimler ile ilgili tüm konularda Türkçe veya İngilizce hazırlanmış araştırma makaleleri ve derleme makaleleri kabul etmektedir. Dergi Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarında olmak üzere yılda dört sayı olarak yayımlanmaktadır.


Duyurular / Announcements

  • Yazım kurallarımız ve makale şablonumuz APA 7 formatına göre güncellenmiştir. Makale şablonu kullanılarak hazırlanmayan makaleler kesinlikle değerlendirmeye alınmamaktadır.
  • Yoğunluktan dolayı hakem değerlendirme sürecinden başarıyla geçen makalelerin yayınlanma süreleri  ortalama 8 - 12 ay arasında değişmektedir. Dergi iş akışını görmek için tıklayınız.
  • Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney ve görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmadan çalışmanın ne zaman yapıldığına bakılmaksızın etik kurul izin belgesi istenmektedir.

2022 - Cilt: 13 Sayı: 30. YönOrg 2022

CC License

Creative Commons Lisansı

Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Covid-19 Duyurusu

Covid-19 pandemisi nedeniyle, günümüzde hızlı ama güvenilir bilgi paylaşımının önemi, bilimsel dergilerin buradaki rolü ve sorumluluğu bir kez daha aşikar olmuştur. Bununla beraber hızlı iletişim adına yayın süreçlerinin yeterli titizlikte yerine getirilmediği düşük kalitedeki makale örnekleri ile ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle Avrupa Bilim Editörleri Birliği (EASE) bir bildiri yayınlayarak, uluslararası yayıncılık standartlarına vurgu yapmış, çalışmaların yayınlanmasında iyi raporlama kılavuzlarının kullanılmasının ve çalışma kısıtlılıklarının verilmesinin öneminin altını çizmiştir. SDÜ Vizyoner Dergisi olarak bu hassasiyete önem verdiğimizi belirtmek isteriz. Bildiriye ulaşmak için tıklayınız.

570ceb1545981.jpglogo.pngmiar.pnglogo.pnglogo-minik.pngdownloadimageedit_26_6265761829.pngacarlogoTR.png5bd95eb5f3a21.jpg26784img.pngoaji.gifdownloadlogo.pngLogo-png-768x897.png26838