Yalvaç Akademi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2548-0820 | Yayın Aralığı Yıllık | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | http://www.yalvacakademi.org/


Yalvaç Akademi Dergisi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yalvaç Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından kurulan, Yalvaç Akademi çalışma grubu bünyesinde faaliyet gösteren akademik bir dergidir. Yalvaç Akademi, Fen ve Sosyal Bilimler alanlarında faaliyet göstermektedir. Yalvaç Akademi, geniş akademik bir kadro tarafından faaliyetlerini sürdürmekte olup temel hedefleri; akademik yayınlar çıkarmak, akademik kongreler düzenlemek, akademik projeler arasında işbirlikleri oluşturmak ve öğrenciler için bilişim teknolojilerinin etkin olarak kullanıldığı ders materyalleri geliştirmektir. Bu kapsamda, Yalvaç Akademi’nin faaliyetleri içerisinde yer alan Yalvaç Akademi Dergisi, ülkemizde Sosyal ve Fen Bilimleri alanlarında gerçekleştirilen bilimsel faaliyetlerin sonuçlarını, bilimsel bir bütünlük içerisinde daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla kurulmuştur. Bu kapsamda dergimizde Sosyal ve Fen Bilimleri alanlarında bilimsel yayınların yapılması hedeflenmektedir.

Yalvaç Akademi Dergisi, ASOS index ve Acar index tarafından taranan ve Dergipark bünyesinde faaliyetlerini sürdüren hakemli bir dergidir. Bu kapsamda bilimsel yayınların yazar tarafından kayıt edilmesi ile başlayan süreç; editörler tarafından ön inceleme ve intihal kontrolünün yapılması, yayının konu editörlerine yönlendirilmesi, hakem incelemeleri ve mizanpaj aşamalarından oluşmaktadır. Yalvaç Akademi Dergisinde yayınlanmaya kabul edilen çalışmalar, elektronik olarak basılarak dergimizin web sayfasında okuyuculara sunulmaktadır.

2016 yılında yayın hayatına başlayan dergimize göndereceğiniz bilimsel makalelerinizin, akademisyenler ve diğer paydaşlara, doğru ve etkin bir şekilde ulaştırma sorumluluğunu bizlere verebileceğinizi belirtir, bilimin ve bilginin yol göstericiliğinde başarılı çalışmalar dilerim.

Yard.Doç. Dr.Ömer Erdoğan

Editör

 

 

Vizyonumuz

Yalvaç Akademi Dergisinin vizyonu, ülkemizde üretilen bilimsel bilgileri, uluslararası standartlarda bilimsel yayınlara dönüştürerek, makalelere yaygın etkisi yüksek ve küresel ölçekte etkin nitelikler kazandırmaktır.

 

Misyonumuz

Yalvaç Akademi Dergisinin misyonu, ülkemiz özelinde akademisyenler tarafından üretilen bilimsel bilgileri, Dünya genelinde kullanılabilir bilimsel makaleler haline dönüştürerek, bilimin birikimsel ilerleyiş sürecine ve ülkemizde yürütülen bilimsel çalışmalara katkı sunmaktır.

Yalvaç Akademi Dergisi

e-ISSN 2548-0820 | Yayın Aralığı Yıllık | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | http://www.yalvacakademi.org/
Kapak Resmi


Yalvaç Akademi Dergisi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yalvaç Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından kurulan, Yalvaç Akademi çalışma grubu bünyesinde faaliyet gösteren akademik bir dergidir. Yalvaç Akademi, Fen ve Sosyal Bilimler alanlarında faaliyet göstermektedir. Yalvaç Akademi, geniş akademik bir kadro tarafından faaliyetlerini sürdürmekte olup temel hedefleri; akademik yayınlar çıkarmak, akademik kongreler düzenlemek, akademik projeler arasında işbirlikleri oluşturmak ve öğrenciler için bilişim teknolojilerinin etkin olarak kullanıldığı ders materyalleri geliştirmektir. Bu kapsamda, Yalvaç Akademi’nin faaliyetleri içerisinde yer alan Yalvaç Akademi Dergisi, ülkemizde Sosyal ve Fen Bilimleri alanlarında gerçekleştirilen bilimsel faaliyetlerin sonuçlarını, bilimsel bir bütünlük içerisinde daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla kurulmuştur. Bu kapsamda dergimizde Sosyal ve Fen Bilimleri alanlarında bilimsel yayınların yapılması hedeflenmektedir.

Yalvaç Akademi Dergisi, ASOS index ve Acar index tarafından taranan ve Dergipark bünyesinde faaliyetlerini sürdüren hakemli bir dergidir. Bu kapsamda bilimsel yayınların yazar tarafından kayıt edilmesi ile başlayan süreç; editörler tarafından ön inceleme ve intihal kontrolünün yapılması, yayının konu editörlerine yönlendirilmesi, hakem incelemeleri ve mizanpaj aşamalarından oluşmaktadır. Yalvaç Akademi Dergisinde yayınlanmaya kabul edilen çalışmalar, elektronik olarak basılarak dergimizin web sayfasında okuyuculara sunulmaktadır.

2016 yılında yayın hayatına başlayan dergimize göndereceğiniz bilimsel makalelerinizin, akademisyenler ve diğer paydaşlara, doğru ve etkin bir şekilde ulaştırma sorumluluğunu bizlere verebileceğinizi belirtir, bilimin ve bilginin yol göstericiliğinde başarılı çalışmalar dilerim.

Yard.Doç. Dr.Ömer Erdoğan

Editör

 

 

Vizyonumuz

Yalvaç Akademi Dergisinin vizyonu, ülkemizde üretilen bilimsel bilgileri, uluslararası standartlarda bilimsel yayınlara dönüştürerek, makalelere yaygın etkisi yüksek ve küresel ölçekte etkin nitelikler kazandırmaktır.

 

Misyonumuz

Yalvaç Akademi Dergisinin misyonu, ülkemiz özelinde akademisyenler tarafından üretilen bilimsel bilgileri, Dünya genelinde kullanılabilir bilimsel makaleler haline dönüştürerek, bilimin birikimsel ilerleyiş sürecine ve ülkemizde yürütülen bilimsel çalışmalara katkı sunmaktır.