PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Changing in Military Personnel System

Yıl 2018, Cilt , Sayı 38, 5 - 17, 01.12.2018

Öz

Turkey in the field of public personnel administration, judiciary, academics and military personnel is composed of fields. The military area differs from the others due to its unique characteristics. Post-Cold War period experienced in the world in parallel with the conversion of military personnel employed in Turkey army professionalization and specialization in specific concepts are changing and return. Although the main purpose of this study change and transformation of many reasons defined to capture a snapshot of current military personnel employed in Turkey. In contrast to the current literature, important editions of the recent period have been addressed and the employment of military personnel has been tried to be addressed from a holistic perspective through a statutory-based approach.

Kaynakça

 • AKYÜREK Salih (2010), Zorunlu Askerlik ve Profesyonel Ordu, BİLGE- SAM Yayınları, Ankara.
 • http://www.basbakanlik.gov.tr (e.t. 27.02.2018).
 • GÜLER, Birgül, Ayman, Türkiye’nin Yönetimi-Yapı, İmge Yayınevi, Anka- ra,2009.
 • HUNTİNGTON, Samuel P. (2004) (Çev: K.Ugur Kızılaslan), Asker ve Devlet, Salyangoz Yayınları, İstanbul.
 • KÖKSAL, Osman, Mükellefiyeti Askeriye Kanun-u Muvakkati 29 Nisan 1930 (Osmanlı Devletinde Askere Almada Son Durum), Ankara Üniver- sitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, .Ankara 1987.
 • ÖRS, Birsen (2006), “Uluslaşma, Orduların Değişen Rolü ve Sivil kontrol”, Atatürk Dergisi, e-dergi.atauni.edu.tr.
 • ÖZGEN, Cenk (2011), “Türk Silahlı Kuvvetleri’nde Profesyonelleşme Çalış- maları”, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 13 Sayı: 1, s.92-208.
 • ÖZGÜR, Erdem ve ERCİYES, Erdem (2017), “Kamu Yönetiminde Yaşanan Dönüşümleri İç Güvenlik Sektörüne Yansımaları”, Güvenlik Bi- limleri Dergisi, cilt 6, sayı 1, s.77-107.
 • PERLMUTTER, Amos (1980), ‘’The Comparative Analysis of Military Regi- mes: Formations, Aspirations and Achievements”, World Politics, Vo1.33, No.1, s 96-120.
 • SAYAN, İpek Özkal (2009), Türkiye’de Kamu Personel Sistemi: İdari, Askeri, Akademik, Adli Personel Ayrımı, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt: 64, Sayı:1, Ocak-Mart 2009, s.201-245.
 • SIĞRI, Ünsal, Geleceğin Askeri Liderliğine Dair Değerlendirmeler, Harp Akademileri Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Güvenlik Stratejileri Dergisi, Yıl:2, Sayı:3, 95-114, (ISSN: 1305-4740), Haziran 2006. Mevzuat
 • Mart 1914 tarihli ve 296 Sayılı Mükellefiyet-i Askeriye Kanun-u Muvak- katı.
 • Haziran 1926 tarihli ve 912 sayılı Ordu, Bahriye ve Jandarma Zabitan ve Memurin Hakkındaki Kanun.
 • 07.1927 tarihli ve 1076 Sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu.
 • 07.1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu.
 • 06.1938 tarihli ve 3433 sayılı Askeri Hastabakıcı ve Hemşireler Hakkında Kanun.
 • 05.1947 tarihli ve 5044 sayılı Askeri Öğretmeler Hakkındaki Kanun.
 • 01.1961 tarihli 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu
 • 07.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu.
 • 08.1967 tarihli ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu.
 • 11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu.
 • 10.1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu
 • 03.1986 tarihli ve 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanunu.
 • 03.2011 tarihli ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu.
 • Haziran 2012 tarihli ve 6318 sayılı Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.
 • Şubat 2017 tarihli ve 6771 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.
 • Ağustos 2017 tarihli ve 694 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Dü- zenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname.

Askeri Personel Sisteminde Değişim

Yıl 2018, Cilt , Sayı 38, 5 - 17, 01.12.2018

Öz

Türkiye’de kamu personel alanı idari, adli, akademik ve askeri personel alanlarından oluşmaktadır. Askeri alan kendine has özellikleri sebebiyle diğerlerinden farklılaşmaktadır. Soğuk Savaş sonrası yaşanan dönemde dünya ordularındaki dönüşümle paralel olarak Türkiye’de askeri personel istihdamı profesyonelleşme ve uzmanlaşma kavramları özelinde değişmekte ve dönüşmektedir. Değişimin ve dönüşümün pek çok nedeni tanımlanmakla birlikte bu çalışmadaki temel amaç Türkiye’deki mevcut askeri personel istihdamının fotoğrafını çekebilmektir. Makalede mevcut literatürden farklı olarak son dönemdeki önemli düzenlenmelere değinilmiş ve askeri personel istihdamı bütüncül bir perspektiften, statü temelli bir yaklaşımla ele alınmaya çalışılmıştır

Kaynakça

 • AKYÜREK Salih (2010), Zorunlu Askerlik ve Profesyonel Ordu, BİLGE- SAM Yayınları, Ankara.
 • http://www.basbakanlik.gov.tr (e.t. 27.02.2018).
 • GÜLER, Birgül, Ayman, Türkiye’nin Yönetimi-Yapı, İmge Yayınevi, Anka- ra,2009.
 • HUNTİNGTON, Samuel P. (2004) (Çev: K.Ugur Kızılaslan), Asker ve Devlet, Salyangoz Yayınları, İstanbul.
 • KÖKSAL, Osman, Mükellefiyeti Askeriye Kanun-u Muvakkati 29 Nisan 1930 (Osmanlı Devletinde Askere Almada Son Durum), Ankara Üniver- sitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, .Ankara 1987.
 • ÖRS, Birsen (2006), “Uluslaşma, Orduların Değişen Rolü ve Sivil kontrol”, Atatürk Dergisi, e-dergi.atauni.edu.tr.
 • ÖZGEN, Cenk (2011), “Türk Silahlı Kuvvetleri’nde Profesyonelleşme Çalış- maları”, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 13 Sayı: 1, s.92-208.
 • ÖZGÜR, Erdem ve ERCİYES, Erdem (2017), “Kamu Yönetiminde Yaşanan Dönüşümleri İç Güvenlik Sektörüne Yansımaları”, Güvenlik Bi- limleri Dergisi, cilt 6, sayı 1, s.77-107.
 • PERLMUTTER, Amos (1980), ‘’The Comparative Analysis of Military Regi- mes: Formations, Aspirations and Achievements”, World Politics, Vo1.33, No.1, s 96-120.
 • SAYAN, İpek Özkal (2009), Türkiye’de Kamu Personel Sistemi: İdari, Askeri, Akademik, Adli Personel Ayrımı, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt: 64, Sayı:1, Ocak-Mart 2009, s.201-245.
 • SIĞRI, Ünsal, Geleceğin Askeri Liderliğine Dair Değerlendirmeler, Harp Akademileri Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Güvenlik Stratejileri Dergisi, Yıl:2, Sayı:3, 95-114, (ISSN: 1305-4740), Haziran 2006. Mevzuat
 • Mart 1914 tarihli ve 296 Sayılı Mükellefiyet-i Askeriye Kanun-u Muvak- katı.
 • Haziran 1926 tarihli ve 912 sayılı Ordu, Bahriye ve Jandarma Zabitan ve Memurin Hakkındaki Kanun.
 • 07.1927 tarihli ve 1076 Sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu.
 • 07.1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu.
 • 06.1938 tarihli ve 3433 sayılı Askeri Hastabakıcı ve Hemşireler Hakkında Kanun.
 • 05.1947 tarihli ve 5044 sayılı Askeri Öğretmeler Hakkındaki Kanun.
 • 01.1961 tarihli 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu
 • 07.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu.
 • 08.1967 tarihli ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu.
 • 11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu.
 • 10.1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu
 • 03.1986 tarihli ve 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanunu.
 • 03.2011 tarihli ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu.
 • Haziran 2012 tarihli ve 6318 sayılı Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.
 • Şubat 2017 tarihli ve 6771 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.
 • Ağustos 2017 tarihli ve 694 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Dü- zenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Research Article
Yazarlar

İpek ÖZKAL SAYAN Bu kişi benim
Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü, Yönetim Bilimleri Anabilim dalı


Erdem ÖZGÜR Bu kişi benim
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Güvenlik Bilimleri Enstitüsü, Enstitü Sekreteri

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt , Sayı 38

Kaynak Göster

APA Özkal Sayan, İ. & Özgür, E. (2018). Askeri Personel Sisteminde Değişim . Yasama Dergisi , (38) , 5-17 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/yasamadergisi/issue/54461/741315