PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Climate Change and Gender Policy Making Processes

Yıl 2016, Sayı: 33, 68 - 87, 01.05.2016

Öz

While climate change was initially regarded as a scientific and technicalissue, the gradually increasing bases of knowledge have shown that thedimensions of this issue are far more extensive. Climate change is a socioeconomic problem as well as an environmental one. For this reason, in orderto fully understand and cope with climate change, it is necessary to ensurethat social, economic, and political issues are addressed together.The importance of gender equality in combating climate change is notperceived at first sight because data, research or case studies in this field arenegligible. However, there are a series of factors emphasizing the significanceof gender and the importance of women to combat climate change, and it isimportant to consider these factors to be able to achieve adaptation to theimpacts in cases where climate change is inevitable or to be able to prevent it

Kaynakça

 • BONEWIT, Anne, The Gender Dimension of Climate Justice, European Parliament, Directorate General for Internal Policies Policy Department C: Citizens’ Rights and Constitutional Affairs, Brussels, 2015.
 • EIGE (European Institute for Gender Equality), Review of the Implementation in the EU of area K of the Beijing Platform for Action: Women and the Environment Gender Equality and Climate Change Report, Luxembourg, 2012.
 • KOVANCI, Ezgi, KARAKOÇ, Duygu Yıldız, İklim Adaletsizliğine Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Bakış Ankara, 2017.
 • Integrating Climate Change Adaptation into Development Co-operation Policy Quidance, OECD, Paris, 2009.
 • IPCC, Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability”, Working Group II Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, “Chapter 17: Assessment of Adaptation Practices, Options, Constraints and Capacity, Cambridge University Press, Cambridge, 2007.
 • REC Türkiye, A’dan Z’ye İklim Değişikliği, Ankara, 2015.
 • TALU, Nuran, Türkiye’de İklim Değişikliği Siyaseti, Editör: İsmail Yılmaz, Phoenix Yayınevi, Ankara, Kasım 2015.
 • WATKINS, Kevin, Director and Lead Author, Human Development Report 2007/2008, United Nations Development Programme, New York, 2008.
 • http://unfccc.int/2860.php
 • http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/
 • www.unfccc.int
 • http://unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php
 • https://unfccc.int/files/meetings/lima_dec_2014/decisions/application/pdf/auv_cop20_gender.pdf.
 • http://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/Gender-Equality-andClimate-Change-Report.pdf.
 • http://eige.europa.eu/content/news-article/climate-needs-more-women-indecision-making.
 • http://www.unwomen.org/en/news/stories/2015/9/bangladesh-climate-change.

İklim Değişikliği ve Toplumsal Cinsiyet Politika Belirleme Süreçleri

Yıl 2016, Sayı: 33, 68 - 87, 01.05.2016

Öz

İklim değişikliği, başlangıçta bilimsel ve teknik bir konu olarak görülmesinekarşın artan bilgi temelleriyle etkilerinin çok daha kapsamlı olduğu anlaşılmıştır. İklim değişikliği bir çevre sorunu olarak görülmekle birlikte aynı zamanda sosyo-ekonomik bir sorundur. Bu nedenle iklim değişikliğini tam olarak anlamak ve başa çıkabilmek için sosyal, ekonomik ve siyasi konuların birarada ele alınmasını sağlamak lazımdır. İklim değişikliği ile mücadelede toplumsal cinsiyet eşitliğinin önemi ilkbakışta anlaşılmamaktadır. Bunun nedeni bu alanda verilerin, araştırmalarınya da vaka incelemelerinin yok denecek kadar az olmasındandır. Oysa iklimdeğişikliği ile mücadelede toplumsal cinsiyetin anlamını vurgulayan bir dizifaktör vardır ve iklim değişikliğinin kaçınılmaz olduğu durumlara ve etkilereuyum sağlayabilmek ya da iklim değişikliğini önleyebilmek için bu faktörleri dikkate almak önemlidir

Kaynakça

 • BONEWIT, Anne, The Gender Dimension of Climate Justice, European Parliament, Directorate General for Internal Policies Policy Department C: Citizens’ Rights and Constitutional Affairs, Brussels, 2015.
 • EIGE (European Institute for Gender Equality), Review of the Implementation in the EU of area K of the Beijing Platform for Action: Women and the Environment Gender Equality and Climate Change Report, Luxembourg, 2012.
 • KOVANCI, Ezgi, KARAKOÇ, Duygu Yıldız, İklim Adaletsizliğine Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Bakış Ankara, 2017.
 • Integrating Climate Change Adaptation into Development Co-operation Policy Quidance, OECD, Paris, 2009.
 • IPCC, Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability”, Working Group II Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, “Chapter 17: Assessment of Adaptation Practices, Options, Constraints and Capacity, Cambridge University Press, Cambridge, 2007.
 • REC Türkiye, A’dan Z’ye İklim Değişikliği, Ankara, 2015.
 • TALU, Nuran, Türkiye’de İklim Değişikliği Siyaseti, Editör: İsmail Yılmaz, Phoenix Yayınevi, Ankara, Kasım 2015.
 • WATKINS, Kevin, Director and Lead Author, Human Development Report 2007/2008, United Nations Development Programme, New York, 2008.
 • http://unfccc.int/2860.php
 • http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/
 • www.unfccc.int
 • http://unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php
 • https://unfccc.int/files/meetings/lima_dec_2014/decisions/application/pdf/auv_cop20_gender.pdf.
 • http://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/Gender-Equality-andClimate-Change-Report.pdf.
 • http://eige.europa.eu/content/news-article/climate-needs-more-women-indecision-making.
 • http://www.unwomen.org/en/news/stories/2015/9/bangladesh-climate-change.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Research Article
Yazarlar

Nuran TALU Bu kişi benim
Küresel Denge Derneği Başkanı.

Yayımlanma Tarihi 1 Mayıs 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016 Sayı: 33

Kaynak Göster

APA Talu, N. (2016). İklim Değişikliği ve Toplumsal Cinsiyet Politika Belirleme Süreçleri . Yasama Dergisi , (33) , 68-87 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/yasamadergisi/issue/54466/741353