PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

CHRONICLE A FORGOTTEN LEGISLATIVE PUBLICATION: ANNALS OF GRAND NATIONAL ASSEMBLY OF TURKEY

Yıl 2019, Cilt , Sayı 39, 219 - 287, 01.01.2019

Öz

KRONİK UNUTULMUŞ BİR YASAMA YAYINI: TBMM YILLIKLARI

Yıl 2019, Cilt , Sayı 39, 219 - 287, 01.01.2019

Öz

1 Bu çalışmada, TBMM Kütüphanesi kayıtlarından 1927 ila 1957 yıllarına ilişkin olarak çıkarıldığı anlaşılan TBMM Yıllıklarının temel yapısının çözümlenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada, 1 Kasım 1958 tarihi itibarıyla yayımlanmış bulunan ve 10’uncu Yasama Dönemine ilişkin olan son TBMM Yıllığı1 çözümlemeye esas metin olarak alınmıştır. 2 Yıllık, belli bir yasama dönemi kapsamında, yasama yılı bazındaki veri derlemelerini içerecek biçimde hazırlanmıştır. Daha açık bir ifadeyle, veriler yasama yılı esas alınarak derlenmiş, ancak bu yıllar belli bir yasama dönemine ait yıllar olarak seçilmiştir. Dolayısıyla Yıllık, zamansal olarak birden çok yasama yılına ve bu yılların içinde yer aldığı yasama dönemine ilişkin verileri topluca görmeye olanak sağlamaktadır. Bu içeriği ile Yıllık’ı yasama odaklı bir faaliyet raporu ve veri derleme yayını olarak nitelemek mümkündür. Günümüzün faaliyet raporları ile Yıllık’ın karşılaştırılması, geçmişten günümüze TBMM’nin yönetsel faaliyetlerindeki ağırlığın yasama alanından yardımcı hizmetler alanına kaydığını açıkça göstermektedir.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Research Article
Yazarlar

Günal SEYİT>
TBMM Yasama Uzmanı
0000-0001-6900-6951


Maviş Esra YARALI>
TBMM Yasama Uzman Yardımcısı
0000-0003-0218-8230

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt , Sayı 39

Kaynak Göster

APA Seyit, G. & Yaralı, M. E. (2019). KRONİK UNUTULMUŞ BİR YASAMA YAYINI: TBMM YILLIKLARI . Yasama Dergisi , (39) , 219-287 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/yasamadergisi/issue/54554/743405