Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

İç Mekanlarda Biyomorfik Yaklaşımlarla Parametrik Tasarım

Yıl 2023, Cilt: 5 Sayı: 1, 26 - 38, 25.12.2023
https://doi.org/10.53033/ybm.1132835

Öz

İnsanlar tarih boyunca doğadan esinlenmiş ve bunu yaşamsal faaliyetlerine aktarmışlardır. Tasarımda da doğanın yansımalarını görmek, insanın doğadan esinlendiğini ve bunu tasarıma aktardığını kanıtlar niteliktedir. Doğadan esinlenip, yansıtılan bu çizgiler, desenler, ve formlar tasarımın ana temasını oluşturmaktadır. Doğadan ilham almayı ve tasarım sürecine aktarmayı benimseyen biyomorfik yaklaşımlar iç mimari tasarımda, iç mekan öğeleri ve mobilya tasarımları olarak karşımıza çıkmaktadır.Gelişen teknoloji ile tasarımda da çizgi, desen ve formların, birçok dijital tasarım araçları ile tasarlama imkanının kolaylaştığı görülmektedir. Bilgisayar destekli dijital tasarım araçları BIM tabanlı Revit, Dynamo, Rhinoceros 3D, Grasshopper 3D, 3ds Max olarak sıralanabillir. Bu tasarım ve modelleme araçları tasarım ve uygulama süreçlerine çeşitli kolaylıklar sağlamaktadır. Sayılar ve algoritmalardan oluşan parametrik tasarım ise, zorlu, karmaşık ve çeşitli formların modellenmesi ve tasarlanmasını kolaylaştıran, tasarım sürecinde bir çok noktanın önceden öngörülmesini sağlayan bir tasarım yöntemidir. Çalışma, iç mekanlarda biyomorfik yaklaşımlarla ele alınan formların parametrik tasarım yöntemi ile modellenmesi ve tasarlanmasını incelemek amacıyla yapılmıştır.Çeşitli örnekler üzerinden araştırma yapılmış, elde edilen bulgular değerlendirilmiş, bir tasarım önerisi ile aktarılmıştır. Çalışmada yapılan tasarım önerisi ile iç mekanlarda biyomorfik yaklaşımlar ve parametrik tasarım yöntemi ile özgün, fonksiyonel ve çok işlevli tasarımların mümkün olduğu görülmüştür.

Kaynakça

 • Referans 1 Baykara, M., 2011. Mimarlıkta Parametrik Tasarım ve Arazide Kütle Yerleşimi İçin Bir Model Önerisi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,Bilişim Anabilim Dalı, İstanbul
 • Referans 2 Erol, K., 2020. Deneysel Mimaride Bilgisayar Destekli Tasarımın Etkilerinin Okuması: Venedik Mimarlık Bienali Örnekleri. Tasarım Enformatiği (2), ISSN : 2687-4652.
 • Referans 3 Eser, A., 2021. Biyomorfik Yapıların Algısal Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi,Necmettin Erbakan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Konya
 • Referans 4 GRUBER, P., 2011. Biomimetics in Architecture, Strauss Gmbh, Morlenbach, Germany.
 • Referans 5 Kaçmaz, Ş., 2019. Parametrik Tasarım ve Bim. Yapı Bilgi Modelleme (1), ISSN : 2687-4660.
 • Referans 6 Kaptan, B., 1997. İç Mimaride form-mekan ilişkisi,Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, İstanbul
 • Referans 7 Naç, M., 2019. İç Mekan Tasarımında Bim Teknolojisinin Kullanımına Yönelik Mutfak Mekanı Üzerinden Bir Veri Tabanı ve Örnek Model Oluşturması,Yüksek Lisans Tezi,İstanbul Teknik Üniversitesi,Sosyal Bilimleri Enstitüsü,İç Mimarlık Tasarımı Anabilim Dalı İstanbul
 • Referans 8 Söğüt M.A., Sever Aytar., 2019. Tasarımda Doğa Etkisi Biyomimikri. Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi (3), ISSN: 2667-4815.
 • Referans 9 Şekerci, C., Yıldız, P., 2004. Parametrik Tasarım Süreci: İç Mimarlık Eğitim ve Pratiğinde Kullanımı. Online Journal Of Art and Desıgn (8), ISSN : 2301-2501.
 • Referans 10 YAZAR, T., UYSAL, S., 2020. Grasshopper ile Parametrik Modelleme, Pusula Yayınevi,Ankara
 • Referans 11 Zeytuni, U.B., 2014. Mimari Tasarım Biyomorfik Yaklaşımlar, Yüksek Lisans Tezi, Yakın Doğu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İç Mimarlık Anabilim dalı, Lefkoşa
 • Referans 12 Url 1 Samer El Sayary Architects.Parametrik Tasarım Perspektifi.https://i.pinimg.com/originals/20/3a/41/203a4156006da38a5ef02e2d6b7e753f.png (E. Tarih:20.04.2022 )
 • Referans 13 Url 2 Parametre Tanımı.https://sozluk.gov.tr/ (E. Tarih:20.04.2022 )
 • Referans 14 Url 3 Parametre Tanımı. https://www.etimolojiturkce.com/kelime/parametre (E. Tarih:20.04.2022 )
 • Referans 15 Url4 Parametrik Tasarım. https://hayriatak.com/parametrik-tasarim-nedir/ (E. Tarih:20.04.2022 )
 • Referans 16 Url5 Rhinoceros-Grasshopper ile modellenen parametrik tasarım örneği Rhinoceros-Grasshopper ile modellenen parametrik tasarım örneği (E. Tarih:22.04.2022 )
 • Referans 17 Url 6 Revit&dynamo ile modellenen parametrik tasarım modeli- Öğrenci projesi http://www.theprovingground.org/2015/03/university-of-nebraska-computational.html (E. Tarih:22.04.2022 )
 • Referans 18 Url 7 3ds Max ile modellenen parametrik Tasarım modeli https://tr.pinterest.com/pin/490751690630681906/ (E. Tarih:22.04.2022 )
 • Referans 19 Url 8 Korollaria Korkuluk. https://n-e-r-v-o-u-s.com/projects/albums/corolllaria-railing/ (E. Tarih:25.04.2022 )
 • Referans 20 Url 9 Cellular Chair. 7https://www.designboom.com/design/mathias-bengtsson-cellular-chair// (E. Tarih:19.04.2022 )
 • Referans 21 Url 10 Growth Lounge. https://www.designboom.com/art/mathias-bengtsson-growth-exhibition-paris-design-week-08-26-2017/ (E. Tarih:19.04.2022 )
 • Referans 22 Url 11 Peacock Chair. https://www.designboom.com/design/uufie-fans-peacock-chair-from-a-single-sheet-of-plastic-12-05-2013/ (E. Tarih:25.04.2022 )
 • Referans 23 Url 12 Ksilem Hyphae. ://n-e-r-v-o-us.com/projects/albums/xylem-trellis/ (E. Tarih:25.04.2022 )
 • Referans 24 Url 13 Küstüm çiçeği. https://blog.biomall.in/can-plants-hear-and-think-research-on-the-mimosa-pudica-plant-says-yes/ (E.Tarih:17.05.2022)
 • Referans 25 Url 14 Küstüm çiçeği. https://www.nagwa.com/en/explainers/702159062142/ (E.Tarih:17.05.2022)

Parametric Design with Biomorphic Approaches in Interiors

Yıl 2023, Cilt: 5 Sayı: 1, 26 - 38, 25.12.2023
https://doi.org/10.53033/ybm.1132835

Öz

Throughout history, people have been inspired by nature and have transferred their vital activities. Seeing the reflections of nature in design proves people are inspired by nature and transfers to design. These lines, patterns, and forms, inspired and reflected by nature, create the main theme of the design. Biomorphic approaches that adopt inspiration from nature and transfer it to the design process appear in interior design as interior elements and furniture designs. With the developing technology, it is seen that the possibility of designing lines, patterns, and forms with many digital design tools has become easier in design. Computer-aided digital design tools can be listed as BIM-based Revit, Dynamo, Rhinoceros 3D, Grasshopper 3D, and 3ds Max. These design and modeling tools provide various conveniences to the design and application processes. Parametric design, which consists of numbers and algorithms, is a design method that facilitates the modeling and design of challenging, complex, and various forms, and provides many points in the design process to be foreseen in advance. In this study, it was made to examine the modeling and design of the forms handled with biomorphic approaches in interior spaces with a parametric design method. The research was conducted on various samples, the findings obtained were evaluated and a design proposal was conveyed. With the design proposal made in the study, it was seen that original, functional, and multifunctional designs were possible with biomorphic approaches and parametric design methods in interior spaces.

Kaynakça

 • Referans 1 Baykara, M., 2011. Mimarlıkta Parametrik Tasarım ve Arazide Kütle Yerleşimi İçin Bir Model Önerisi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,Bilişim Anabilim Dalı, İstanbul
 • Referans 2 Erol, K., 2020. Deneysel Mimaride Bilgisayar Destekli Tasarımın Etkilerinin Okuması: Venedik Mimarlık Bienali Örnekleri. Tasarım Enformatiği (2), ISSN : 2687-4652.
 • Referans 3 Eser, A., 2021. Biyomorfik Yapıların Algısal Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi,Necmettin Erbakan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Konya
 • Referans 4 GRUBER, P., 2011. Biomimetics in Architecture, Strauss Gmbh, Morlenbach, Germany.
 • Referans 5 Kaçmaz, Ş., 2019. Parametrik Tasarım ve Bim. Yapı Bilgi Modelleme (1), ISSN : 2687-4660.
 • Referans 6 Kaptan, B., 1997. İç Mimaride form-mekan ilişkisi,Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, İstanbul
 • Referans 7 Naç, M., 2019. İç Mekan Tasarımında Bim Teknolojisinin Kullanımına Yönelik Mutfak Mekanı Üzerinden Bir Veri Tabanı ve Örnek Model Oluşturması,Yüksek Lisans Tezi,İstanbul Teknik Üniversitesi,Sosyal Bilimleri Enstitüsü,İç Mimarlık Tasarımı Anabilim Dalı İstanbul
 • Referans 8 Söğüt M.A., Sever Aytar., 2019. Tasarımda Doğa Etkisi Biyomimikri. Uluslararası Sanat ve Estetik Dergisi (3), ISSN: 2667-4815.
 • Referans 9 Şekerci, C., Yıldız, P., 2004. Parametrik Tasarım Süreci: İç Mimarlık Eğitim ve Pratiğinde Kullanımı. Online Journal Of Art and Desıgn (8), ISSN : 2301-2501.
 • Referans 10 YAZAR, T., UYSAL, S., 2020. Grasshopper ile Parametrik Modelleme, Pusula Yayınevi,Ankara
 • Referans 11 Zeytuni, U.B., 2014. Mimari Tasarım Biyomorfik Yaklaşımlar, Yüksek Lisans Tezi, Yakın Doğu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İç Mimarlık Anabilim dalı, Lefkoşa
 • Referans 12 Url 1 Samer El Sayary Architects.Parametrik Tasarım Perspektifi.https://i.pinimg.com/originals/20/3a/41/203a4156006da38a5ef02e2d6b7e753f.png (E. Tarih:20.04.2022 )
 • Referans 13 Url 2 Parametre Tanımı.https://sozluk.gov.tr/ (E. Tarih:20.04.2022 )
 • Referans 14 Url 3 Parametre Tanımı. https://www.etimolojiturkce.com/kelime/parametre (E. Tarih:20.04.2022 )
 • Referans 15 Url4 Parametrik Tasarım. https://hayriatak.com/parametrik-tasarim-nedir/ (E. Tarih:20.04.2022 )
 • Referans 16 Url5 Rhinoceros-Grasshopper ile modellenen parametrik tasarım örneği Rhinoceros-Grasshopper ile modellenen parametrik tasarım örneği (E. Tarih:22.04.2022 )
 • Referans 17 Url 6 Revit&dynamo ile modellenen parametrik tasarım modeli- Öğrenci projesi http://www.theprovingground.org/2015/03/university-of-nebraska-computational.html (E. Tarih:22.04.2022 )
 • Referans 18 Url 7 3ds Max ile modellenen parametrik Tasarım modeli https://tr.pinterest.com/pin/490751690630681906/ (E. Tarih:22.04.2022 )
 • Referans 19 Url 8 Korollaria Korkuluk. https://n-e-r-v-o-u-s.com/projects/albums/corolllaria-railing/ (E. Tarih:25.04.2022 )
 • Referans 20 Url 9 Cellular Chair. 7https://www.designboom.com/design/mathias-bengtsson-cellular-chair// (E. Tarih:19.04.2022 )
 • Referans 21 Url 10 Growth Lounge. https://www.designboom.com/art/mathias-bengtsson-growth-exhibition-paris-design-week-08-26-2017/ (E. Tarih:19.04.2022 )
 • Referans 22 Url 11 Peacock Chair. https://www.designboom.com/design/uufie-fans-peacock-chair-from-a-single-sheet-of-plastic-12-05-2013/ (E. Tarih:25.04.2022 )
 • Referans 23 Url 12 Ksilem Hyphae. ://n-e-r-v-o-us.com/projects/albums/xylem-trellis/ (E. Tarih:25.04.2022 )
 • Referans 24 Url 13 Küstüm çiçeği. https://blog.biomall.in/can-plants-hear-and-think-research-on-the-mimosa-pudica-plant-says-yes/ (E.Tarih:17.05.2022)
 • Referans 25 Url 14 Küstüm çiçeği. https://www.nagwa.com/en/explainers/702159062142/ (E.Tarih:17.05.2022)
Toplam 25 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Bilgisayar Yazılımı, Yapı Teknolojisi, İnşaat Yapım Mühendisliği
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ebra Suyabatmaz 0000-0002-9840-5780

İldem Aytar Sever 0000-0003-2492-9845

Erken Görünüm Tarihi 25 Aralık 2023
Yayımlanma Tarihi 25 Aralık 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 5 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Suyabatmaz, E., & Aytar Sever, İ. (2023). İç Mekanlarda Biyomorfik Yaklaşımlarla Parametrik Tasarım. Yapı Bilgi Modelleme, 5(1), 26-38. https://doi.org/10.53033/ybm.1132835