Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Elektro-Mekanik (MEP) Servislerinin Koordinasyonunun Mimari Proje İle İlişkili Yürütülmesi

Yıl 2023, Cilt: 5 Sayı: 1, 39 - 48, 25.12.2023
https://doi.org/10.53033/ybm.1267755

Öz

Bu çalışma kapsamında, geleneksel tesisat tasarımının ve BIM ortamında MEP (Mechanical, Electrical, Plumbing) tasarımının mimari projeye etkileri incelenmektedir.

Yapı sistemlerinin bünyesinde bulunan Elektro - Mekanik servislerin diğer disiplinlerle olan entegrasyonu, geleneksel tasarım sürecinin değişmesine neden olmaktadır. Hızlı gelişen sayısal teknolojilerin olanakları sayesinde mimarlar ile mühendisler tasarım / yapım / işletme süreçlerinde eş zamanlı yer alabilmektedir. Bu durum disiplinler arası koordinasyon ve birlikte çalışabilirliğin gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır.

Bu makalede, genel hatları ile sistemler arası etkileşimden yola çıkılarak mimar – mühendis işbirliğinin, yapının tasarım ve üretimini hangi durumlarda etkilediği ve hangi yöntemlerle çözüldüğü örneklerle aktarılmaktadır. Elde edilen verilerle Elektro – Mekanik servislerin tanımı, sistemler arası koordinasyon ve servislerin 2D ortamı ile BIM ortamında tasarımının mimari proje ile ilişkisi ele alınmaktadır.

Teşekkür

Çalışmamda bana yön gösteren, destekleyen, bilgi ve birikimlerinden faydalandığım Prof. Dr. Salih OFLUOĞLU'na teşekkür ederim.

Kaynakça

 • Arıöz, E., 1992. Endüstrileşmiş Binada Hazır Tesisat Bileşenlerinin Kullanımı ve Tasarıma Etkileri, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Autodesk, 2014. The Power Of BIM For Structural Engineering.
 • Chiu, B.W. and Lai, J.H., 2016. Implementing Building Information Modelling in Building Services Engineering: Benefits and Barriers. Building up business operations and their logic Shaping materials and technologies, 3, p.332
 • Eceoğlu, A., 2012. Teknolojik Gelişmelerin Mimarlık Mesleğine Yansımaları ve Simülasyon Programları’nın Mekan Tasarımına Etkisi, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul.
 • Erdik, M. ve Gökuç, Y. T., 2020. Türk yapı sektöründe yapı bilgi modellemesinin adaptasyonu. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 22(1), 159-171.
 • Francis D. K. Ching., 2003. Mimarlık ve Sanatta Yaratıcı Bir Süreç Çizim, Türkçesi: Gülçin İpek; Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, John Wiley & Sons, İstanbul.
 • Hergunsel, M.F., 2011. Benefits of Building Information Modeling For Construction Managers and BIM Based Scheduling, Worcester Polytechnic Institute, USA.
 • İnan, N. ve Yıldırım, T., 2009. Mimari Tasarım Sürecinde Disiplinlerarası İlişkiler ve Eşzamanlı – Dijital Ortam Tasarım Olanakları, Ankara.
 • Kaplan, S. ve Kürekci, N. A., 2015. Yapı Bilgi Sistemi (BIM) İle Mekanik Tesisat Projeleri, 12. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, İzmir, 8-11 Nisan, s. 1383-1394.
 • Kılıç, M. E., 2018. Çok katlı konut binalarında kullanılan iklimsel konfor sistemleri, mimari ile olan ilişkisi ve uygulama örneklerinin incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Korman, T. and Tatum, B. C., 1999. MEP Coordination in Building and Industrial Projects, Stanford University, Stanford.
 • Ogwueleka, A. C., 2015. Upgrading from the use of 2D CAD systems to BIM technologies in the construction industry: consequences and merits. International Journal of Engineering Trends and Technology (IJETT), 28(8), 403-411.
 • Lv, X. B., & Liang, Z. J., 2014. Case study of three-dimensional optimization design on architectural MEP based on BIM. In Applied Mechanics and Materials (Vol. 507, pp. 177-181). Trans Tech Publications Ltd.
 • Utkutuğ, G., 1999. Binayı Oluşturan Sistemler Arasıdaki Etkileşim Ve Ekip Çalışmasının Önemi Mimar Tesisat Mühendisi İş Birliği, IV. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi Ve Sergisi, s. 21-36.
 • Uzel, N., 2001. Esnek ve Adapte Olabilir Konutlar İçin Değerlendirme Rehberi, Yüksek Lisans Tezi, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Wael, A. and Weldy, S., 2020. Integration of building service systems in architectural design. Journal of Information Technology in Construction (ITcon), Vol. 25, pg. 109-122
 • Wan, S.K.M. and Kumaraswamy, M.M., 2012. Improving building services coordination at the pre‐installation stage. Engineering, Construction and Architectural Management, (19), 3.
 • Wang, J., Wang, X., Shou, W., Chong, H. Y., & Guo, J., 2016. Building information modeling-based integration of MEP layout designs and constructability. Automation in construction, 61, 134-146
 • Yarmohammadi, S., and Ashuri, B., 2015. Exploring the approaches in the implementation of BIM-based MEP coordination in the USA. Journal of Information Technology in Construction (ITcon), 20(22), 347-363.
 • Yan, H. and Damian, P., 2008. Benefits and Barriers of Building Information Modelling, Department of Civil and Building Engineering, Loughborough University, UK.
 • Yıldırım, M. T., 2004. Mimari Tasarımda Biçimlendirme Yaklaşımları İle Bilgisayar Yazılımları İlişkisi. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 19(1) s. 59-71.
 • Yılmaz, A. ve Torğut, F. A., 2021. Bir Hastanenin Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) İle Mekanik Tesisatının Tasarımı, Bitirme Projesi, K.T.Ü. Mühendislik Fakültesi, Trabzon.
Toplam 22 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Yapı Teknolojisi, İnşaat Yapım Mühendisliği
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Büşra Günay 0009-0000-8687-0354

Salih Ofluoğlu

Erken Görünüm Tarihi 25 Aralık 2023
Yayımlanma Tarihi 25 Aralık 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 5 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Günay, B., & Ofluoğlu, S. (2023). Elektro-Mekanik (MEP) Servislerinin Koordinasyonunun Mimari Proje İle İlişkili Yürütülmesi. Yapı Bilgi Modelleme, 5(1), 39-48. https://doi.org/10.53033/ybm.1267755