Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Yapı Malzemelerinin Gömülü Karbon Miktarına Etkisi: Örnek Bir Yapı Üzerinden İnceleme

Yıl 2023, Cilt: 5 Sayı: 1, 14 - 25, 25.12.2023
https://doi.org/10.53033/ybm.1283852

Öz

Bu makale gömülü karbon miktarının örnek bir yapı modeli üzerinden tespitine dair bir çalışmadır, bu çalışmada bir BIM yazılımı ile oluşturulan bir yapı biriminin malzeme seçiminin değişmesiyle gömülü karbon miktarının nasıl değiştiği analiz edilmiştir. Literatür taraması sonucunda mevcut konuyla alakalı kısıtlı sayıda kaynak bulunmaktadır. Bu çalışma aracılığı ile ilgili konuya dair literatüre katkı sağlamak ve gömülü karbon hesaplamasının yöntemi konusunda bir örnek model oluşturmak amaçlanmıştır.

Kaynakça

 • Architecture 2030. (2023). URL: https://architecture2030.org/our-mission/#top (Erişim Tarihi: 03.02.2023) .
 • Architecture 2030, 2023 URL: https://architecture2030.org/2030_challenges/embo died/ (Erişim Tarihi: 03.02.2023).
 • Autodesk. (2023). Tally Eklentisi. https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id =5134144936403749174&appLang=en&os=Win64 (Erişim Tarihi: 03.02.2023)
 • Azkur, H. V. (2019). Farklı Taşıyıcı Sistemlerin Gömülü Enerji ve Gömülü Karbon Değerlerinin Müstakil Konutlar Bağlamında Karşılaştırılması.
 • BM İklim Eylemi. (2022). Causes and Effects of Climate Change (İklim Değişikliğinin Sebepleri ve Etkileri).
 • BM İklim Eylemi. (2022). Net Zero (Net Sıfır).
 • BM İklim Eylemi. (2022). What Is Climate Change.
 • BS EN 15804. (2023, 01 20). European Standards: https://www.en-standard.eu/bs-en-15804-2012-a1- 2013-sustainability-of-construction-works- environmental-product-declarations-core-rules-for- the-product-category-of-construction- products/?gclid=Cj0KCQiA- JacBhC0ARIsAIxybyOmuBfjNXmw54Mh24i71Yg uS3c_9YRkiMrf (Erişim Tarihi: 03.02.2023).
 • Carbon Leadership Forum. (2023). Embodied Carbon 101. Carbon Leadership Forum: https://carbonleadershipforum.org/fr/carbone- incorpore-101/ (Erişim Tarihi: 03.02.2023).
 • Circular Ecology. (2023). ICE Veri Tabanı. https://circularecology.com/embodied-carbon- footprint-database.html .
 • Ebrahimi, G. (2020). Embodied carbon and deep retrofits.
 • Enerji Verimliliği. (2023, 01 20). Wikipedia: https://tr.wikipedia.org/wiki/Enerji_verimliliği (Erişim Tarihi: 03.02.2023).
 • Global Status Report. (2018). https://globalabc.org/resources/publications/2018- global-status-report-launch-communications-toolkit (Erişim Tarihi: 03.02.2023)
 • GlobalComissionOnAdaptNow. (2019). Global Commission on Adapt Now: A Global Call For Leadership on Climate Resilience.
 • IPCC. (2021). Intergovernmental Panel on Climate Change.
 • Jones, B. I. (2022). IFC-based embodied carbon benchmarking for early design analysis.
 • Köseci, F.C. (2018). Integrated Lıfe Cycle Assessment (Lca) To Buıldıng Informatıon Modellıng (Bım) Interoperabılıty In The Bım- Based Lca Processes And Analysıs Of Bım-Based Lca Results And Tools (Bım Tabanlı Lca Süreçlerinde Bina Bilgisi Modellemesi).
 • Lu, K. (2019). Development of a carbon emissions analysis framework using building information modeling and life cycle assessment for the construction of hospital projects.
 • Moazzen, N. K. (2019). Assessment of the Life Cycle Energy Efficiency of a Primary School Building in Turkey.
 • North American constrcuction materials LCA database, One Click LCA: https://www.oneclicklca.com/leed-users-north- american-construction-materials-lca-database-traci/ (Erişim Tarihi: 03.02.2023).
 • Onat, N. (2018.). Türkiye inşaat sektörünün global karbon ayak izi analizi, Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2, 529-545.
 • Onat, N.C. and Kucukvar, M. 2020. Carbon Footprint Of Construction İndustry: A Global Review And Supply Chain Analysis. Renew. Sust.Energ. Rev. (Erişim Tarihi: 03.02.2023).
 • One Click LCA. Autodesk App Store :https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id =3065869958781255107&appLang=en&os=Win64 (Erişim Tarihi: 03.02.2023)
 • Peng, C. (2016). Calculation of a building's life cycle carbon emissions based on Ecotect and building information modeling.
 • Rode, B. G. ( 2011). “Buildings: Investing in Energy and Resource Efficiency”.
 • Rodrigo, M. P. (2019). Conceptual Model on Estimating Embodied Carbon in Construction Supply Chains using Value Chain and Blockchain.
 • Rogelj, J. (2016). Paris Agreement climate proposals need a boost to keep warming well below 2 °
 • Rowan, A. (2022). COP27, Can We Move Forward.
 • SrinathP.veark. (2015). Cost Studies of Buildings.
 • Sun, H. V. ( 2020). CO2 Emission Calculation Method during Construction Process for Developing BIM-Based Performance Evaluation System.
 • Tally. Autodesk App Store: https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id =3841858388457011756 (Erişim Tarihi:03.02.2023).
 • UNEP. (2022). Emissions Gap Report.
 • URL-1.: https://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.pdf (Erişim Tarihi: 03.02.2023).
 • URL-2: https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l0 9r01.pdf (Erişim Tarihi: 03.02.2023).
 • US Member States. (2012). Report of the United Nations Conference on Sustainable Development. n.d.
 • Wu, H.J. ve ark. (2012). Life Cycle Energy Consumption And CO2 Emission Of An Office Building İn China. Int. J. Life Cycle Assess.
 • Zabalza, I. Ve ark. (2011). Life cycle assessment in buildings: The ENSLIC simplified method and guidelines.
 • European Standards, URL: https://www.en- standard.eu/bs-en-15978-2011-sustainability-of- construction-works-assessment-of-environmental- performance-of-buildings-calculation-method/ (Erişim Tarihi: 03.02.2023).
 • David Veld, Carbon Life Calculator Programı, URL: https://www.davidveld.nl/carbocalc.php (Erişim Tarihi: 03.02.2023).
 • Sphera, URL: https://sphera.com/product- sustainability-data/ (Erişim Tarihi: 03.02.2023).
Toplam 40 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Bilgisayar Yazılımı
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Betül Köksal 0009-0008-4096-3107

Erken Görünüm Tarihi 25 Aralık 2023
Yayımlanma Tarihi 25 Aralık 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 5 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Köksal, B. (2023). Yapı Malzemelerinin Gömülü Karbon Miktarına Etkisi: Örnek Bir Yapı Üzerinden İnceleme. Yapı Bilgi Modelleme, 5(1), 14-25. https://doi.org/10.53033/ybm.1283852